Undervisning om bekymring

Undervisning om bekymring

Hva Bibelen sier om det å bekymre seg, er tema for denne undervisningen.

 

Filipperbrevet 4, 6-7

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

Salme 94, 19

Når bekymringene blir mange i mitt indre, da blir Din trøst til glede for min sjel.

 

1. Peters brev 5, 7

..Kast all deres bekymring på Ham (Herren), for Han har omsorg for dere.