Undervisning om forfølgelse

Undervisning om forfølgelse

Hva Bibelen sier om forfølgelse, er tema for denne undervisningen.

Undervisning om å fare vill

Hva Bibelen sier om det å fare vill, er tema for denne undervisningen.

Salme 94, 12-15

 Salig er den mann Du tukter, Herre, og lærer ham ut fra Din lov, så Du kan gi ham ro etter onde dager, inntil graven er gravd for den ugudelige. For Herren skal ikke svikte Sitt folk, heller ikke skal Han forlate Sin arv. Men retten skal vende tilbake til å fullbyrde rettferdighet, og alle de oppriktige av hjertet skal følge den.

 

Matteus 5, 11-12

"Salige er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i Himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere." Jesus Kristus