Undervisning om evig dom

Undervisning om evig dom

Hva Bibelen sier om evig dom, er tema for denne undervisningen.

Åpenbaringsboken 20, 10-15

Djevelen, som forførte dem, ble kastet i Sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profeten er. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt på den. Jorden og himmelen flyktet for Hans åsyn. Og det ble ikke funnet noe sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Og havet ga fra seg de døde som var i det, og Døden og Dødsriket ga tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i Ildsjøen. Dette er den annen død. Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i Ildsjøen.

Salme 96, 13

For Han kommer, for Han kommer til dom for jorden. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med Sin sannhet.

 

Hebreerbrevet 6, 1-2

Idet vi nå lar den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, skal vi gå videre til det fullkomne og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp, om håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.