Undervisning om oppriktighet

Undervisning om oppriktighet

Hva Bibelen sier om oppriktighet, er tema for denne undervisningen.

 

Salme 125, 4

Herre, gjør godt mot de gode, og mot dem som er oppriktige av hjertet.

2. Tessalonikerbrev 2, 9-12

Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, for at alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i urettferdigheten, skal bli dømt.

Salme 97, 11

Lys er sådd ut for den rettferdige og glede for de oppriktige av hjertet.