Undervisning om å glede seg i Herren

Undervisning om å glede seg i Herren

Hva Bibelen sier om det å glede seg i Herren, er tema for denne undervisningen.

Filipperbrevet 4, 4

Filipperbrevet 3, 1

For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren!

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!

Salme 4, 7-8

Herre, løft Ditt ansikts lys over oss! Du har gitt meg glede i hjertet, mer enn de andre da de fikk korn og vin i overflod.

Joel 2, 23

Fryd dere, Sions barn, og gled dere i Herren deres Gud.

Salme 51, 14

Gi meg tilbake gleden over Din frelse, og hold meg oppe ved Din Ånd som leder meg.

Salme 97, 12

Gled dere i Herren, dere rettferdige, og lovsyng til påminnelse om Hans hellighet.