Undervisning om nattverd

Undervisning om nattverd

Hva Bibelen sier om nattverd, er tema for denne undervisningen.

1. Korinterbrev 11, 23-34

 For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har overgitt til dere: At Herren Jesus i den natt Han ble forrådt, tok et brød, og da Han hadde takket, brøt Han det og sa: "Ta, et! Dette er Mitt legeme som er brutt for dere. Gjør dette til minne om Meg!" På samme måte tok Han også kalken etter måltidet og sa: "Denne kalk er den nye pakt i Mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker den, til minne om Meg." For så ofte dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil Han kommer. Derfor skal hver den som eter dette brød eller drikker denne Herrens kalk uverdig, være skyldig i Herrens legeme og blod. Men hvert menneske må prøve seg selv, så han kan ete av brødet og drikke av kalken. For den som eter og drikker uverdig, eter og drikker dom over seg selv, fordi han ikke akter på Herrens legeme. Av den grunn er det mange svake og syke blant dere, og mange nok har sovnet inn. For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt. Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor, mine brødre, skal dere vente på hverandre når dere kommer sammen for å ete. Men om noen er sulten, skal han spise hjemme, så dere ikke kommer sammen til dom.