Undervisning om å høre

Undervisning om å høre

Hva Bibelen sier om det å høre, er tema for denne undervisningen.

 

Matteus 13, 3-9

Så talte Han (Kristus) mye til dem i lignelser og sa: "Se, en såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn, hvor det ikke fikk mye jord. Det spirte snart opp siden det ikke hadde dyp jord. Men da solen sto opp, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde røtter, visnet det bort. Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det. Men noe annet falt i god jord og ga frukt: noe hundre foll, noe seksti og noe tretti. Den som har ører å høre med, han må høre!"

 

Matteus 13, 40-43

"Som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det være ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel. Da skal de rettferdige stråle som solen i sin Fars rike. Den som har ører å høre med, han må høre!" Jesus Kristus