Undervisning om å være ledet av Gud

Undervisning om å være ledet av Gud

Hva Bibelen sier om det å være ledet av Gud, er tema for denne undervisningen.

 

Salme 51, 14

..Hold meg oppe ved Din Ånd som leder meg.

Salme 119, 133

Led mine skritt ved Ditt ord, og la ingen misgjerning få herredømme over meg.

Johannes 3, 5-8

"Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre dere ikke over at Jeg sa til deg: Dere må bli født på ny. Vinden blåser der dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den går hen. Slik er hver den som er født av Ånden." Jesus Kristus