Undervisning om nidkjærhet

Undervisning om nidkjærhet

Hva Bibelen sier om nidkjærhet, er tema for denne undervisningen.

Johannes 2, 13-17

Jødenes påske var nær, og Jesus gikk opp til Jerusalem. I templet fant Han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Etter å ha laget Seg en pisk av snorer, drev Han dem alle ut av templet, sammen med sauene og oksene, og Han tømte ut pengevekslernes penger og veltet bordene. Og Han sa til dem som solgte duer: "Ta dette bort! Gjør ikke Min Fars hus til en handelsbod!" Da husket disiplene Hans at det er skrevet: "Nidkjærheten for Ditt hus har fortært Meg."