Undervisning om dårskap og ugudelighet

Undervisning om dårskap og ugudelighet

Hva Bibelen sier om dårskap og ugudelighet, er tema for denne undervisningen.

Salme 53, 2

Dåren sier i sitt hjerte: "Det finnes ingen Gud."

Salme 34, 17

Herrens åsyn står imot dem som gjør ondt, for å utslette minnet om dem fra jorden.

  

Salme 50, 16-22

..Til den ugudelige sier Gud: "Hva har du men å forkynne Mine rådslutninger og eller ta Min pakt i din munn, når Jeg ser at du hater tukt og kaster Mine ord bak deg? Så du en tyv, slo du følge med ham, og med horkarer gjorde du felles sak. Din munn bruker du til ondskap, og din tunge spinner på svik. Du sitter og taler mot din bror. Du klandrer din egen mors sønn. Dette har du gjort, og Jeg tidde. Du tenkte Jeg var som du. Men Jeg skal tukte deg, og la alt bli åpenbart rett foran dine øyne. Tenk nå over dette, dere som glemmer Gud, så Jeg ikke river dere i stykker, og det er ingen til å utfri."

Romerbrevet 1, 18

..Guds vrede blir åpenbart fra Himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten nede i urettferdighet.

Ordspråkene 1, 7

Frykt for Herren er begynnelsen til kunnskap, men dårer forakter visdom og rettledning.

Salme 34, 22

Ondskap skal drepe den onde, og de som hater den rettferdige, skal dømmes skyldige.