25% av folket var slaver da kristendommen kom til Norge

25% av folket var slaver da kristendommen kom til Norge

Odd Dubland har lest inn sitt epos "Kvite-Krist i møte med heidenskap" på CD:

-Så begynte jeg å interessere meg for vikingtiden og hva som skjedde da kristendommen kom til Norge. Jeg oppdaget at 25 prosent av det norske folk var slaver. Det var et kasteløst folk som ikke hadde noen rettigheter, og de kunne kjøpes, selges, brukes og misbrukes. Øverst på rangstigen sto de frie og mektige, og det var deres historie vi lærte på skolen. De små i samfunnet hørte vi lite og ingen ting om, forteller Dubland.

Stormannen Erling Skjalgsson på Sola ga trellene sine fri og de fikk også jord. På den måten kunne de bli selveiende bønder.

-Dette var noe helt nytt, og det tror jeg kom av den grunn at Skjalgsson hadde bøyd seg for Kvite-Krist. Selve synet på mennesket ble endret, og i løpet av 200 år forsvant slaveriet i den form som det hadde i Norge, sier Dubland, som her har brukt historiske kjensgjerninger.

Kilde: Dagen 17.04.2007