Boka "I Guds nærhet" av Francis Frangipane. Innledning.

Forord til boka "I Guds nærhet"

 

Til dem som venter å finne et sett med regler i denne boken, vil jeg allerede

nå si at slike regler vil dere ikke finne. Den hellighet vi søker går mye dypere

enn til bare å gjøre beger og fat rene utvendig (Luk. 11,39). Vi søker noe som

kan forandre mennesket innenfra, og ikke bare noe som vil dempe virkningene

av et liv i opprør. Vi søker den levende Gud. Vi vil aldri oppnå sann hellighet

ved å følge regler – den oppnår vi bare ved å følge Jesus.

På veien til sann hellighet vil vi derfor både møte liv og død, farer og

velsignelser. På denne veien vil du både bli utfordret, utrustet, provosert

og korsfestet. Men du vil ikke bli skuffet. Dersom det er Gud du søker,

så vil du finne Ham.

Kanskje du vil støte på ting i denne boken som du setter spørsmålstegn

ved. Jeg tror ikke at jeg har skrevet noen fullkommen bok. Jeg har lagt s

tor vekt på å presentere sannheten om Jesus så korrekt som mulig, men

jeg vil være takknemlig dersom de som finner feil vil gjøre meg oppmerksom

på dem og dele sin innsikt med meg. Om mulig, vil jeg ta med slike rettelser

i en senere utgave.

En ting til. Vårt sinn vil gjerne forsvare alt vi tror, enten det er sant eller ikke.

Det endelige bevis på om vår lære er sann, vil vise seg i våre liv. ”Den som

sier at han er i Ham, må leve slik Jesus levde” (1.Joh. 2,5-6). Denne boken

er skrevet for dem som har en lengsel etter å leve Jesu Kristi eget liv, i

hellighet og kraft.

Dersom ditt mål er noe mindre enn å bli lik Jesus, vil du ha lite utbytte av å

lese denne boken. Ingen som er fornøyd med seg selv, vil bry seg om å

bruke mye tid på de følgende åtti sidene. Men du som

ønsker å leve etter bokens prinsipper, vil jeg overgi til Guds nåde. Det er

bare Han som kan gi deg kraft til å vandre mot det målet som heter sann

hellighet.

-Jeg har oversatt over 80 bøker, men denne boken har vært helt spesiell.

Den har gitt meg en helt spesiell følelse av å stå på hellig grunn. Vanligvis

oversetter jeg med hjernen, men denne boken har gått veien om hjertet.

Den har forandret meg, og Gud taler fortsatt til meg gjennom bokens

budskap.

                                                     Oversetteren (Jan-Kristian Viumdal)