Den lille jenta spurte sin mor om hun kunne se englene

Den lille jenta spurte sin mor om hun kunne se englene

Dr. Maurice Rawlings skriver at professor Diane Komp en gang satt og trøstet en døende syv år gammel jente med leukemi og hennes familie. Den lille jenta brukte sine siste krefter på å sette seg opp og si:

-Englene - de er så vakre. Mamma, kan du se dem? Hører du at de synger? Jeg har aldri hørt slik vakker sang.

Så døde den lille jenta.

Professor Komp omtalte denne hendelsen som en gave. Ikke bare var det en gave for den lille jenta å dø en slik fredfull død, men det var også en gave til hennes foreldre (Rawlings, 1993, s. 49-50).


Kilde: Rawlings, Maurice. (1993). To hell and back. Nashville: Thomas Nelson Publishers.