Bill Stenberg fikk besøk av en engel midt på natten med et budskap fra Gud

Bill Stenberg fikk besøk av en engel midt på natten med et budskap fra Gud

 

Bill Stenberg forteller at han opplevde at en engel kom til huset hans midt på natten; en ung mann som sto ved siden av senga. Han hadde med seg en plansje med mange bilder på. Han fortalte om ulike menigheter, ulike steder, ulike sammenhenger rundt omkring. Han sa at det er så sjelden at mennesker kommer i kontakt med Faderens hjerte og blir drevet av Hans ønsker og motiver. Det er så mange menneskelige motiver som kommer i veien, ambisjoner, maktbegjær og økonomiske motiver som kommer inn i den kristne verden og som drar mennesker bort fra den oppriktige vandringen etter Faderens vilje. Engelen sa at de på hvert sted bereder en vei for det Gud har tenkt. Englene er der og arbeider for at Guds vilje skal skje. Dessverre trer mennesker ofte frem, og det kommer menneskelige motiver inn og ødelegger Guds plan- selviske motiver, egoistiske motiver, maktbegjær, økonomiske motiver og andre motiver. Dette er en bekymring, et problem for Gud. Gud er nådig og presser seg ikke frem eller driver viljen sin gjennom med maktbruk. Gud vil at mennesker skal legge ned sine egne motiver slik at motivene kan bli renset og helliget slik at mennesker når de en dag skal stå innfor Gud skal slippe å høre at de hadde en helt annen drivkraft, helt andre motiver i sin kristne tjeneste enn å tjene Gud.

 

 

Kilde: Talen ”Motivet i ditt hjerte” av Bill Stenberg – hørt 01.11.2009 på www.gudsord.info/GUDSORD/Bill_Stenberg.html