Forskning: Musikk

Forskning: Musikk


Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem og Marit Volden har skrevet en lærebok som brukes i helse- og sosialfag ved videregående skoler i Norge. De skriver:

"Nyere forskning har vist at når vi lytter til yndlingsmusikken vår, utvider blodårene seg, og blodsirkulasjonen blir bedre. Musikk vi ikke liker, har motsatt virkning. Den får blodårene til å trekke seg sammen. Dermed er det bevist at vi slapper av og får det bedre når vi lytter til favorittmusikken vår.

Musikk blir brukt i behandlingssituasjoner for å berolige, for å avlede eller som del av smertelindring. Blant annet blir det brukt musikk til pasienter under operasjoner og behandling der pasientene er våkne. Det reduserer behovet for smertestillende (Brønstad, Frydendal Hoem & Volden, 2009, s. 76-77)."

 

Kilde: Brønstad, Agnes, Frydendal Hoem, Nora & Volden, Marit. (2009). På jobben. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.