Forskning: Kjæledyr

Forskning: Kjæledyr

At dyr har terapeutiske evner, har menneskene på en intuitiv og empirisk måte visst i hundrevis av år. Vitenskapelig forskning på de terapeutiske effektene av å være sammen med dyr, startet i USA på 1950-tallet. Begrepet "zooterapi" ble konstruert av det canadiske institutt for zooterapi i 1984. I USA bruker man betegnelsen "Pet Therapy".

Zooterapi er ikke en ny måte å behandle folk på mens de besøker en dyrehage. Den består simpelthen i å behandle mennesker ved å sette dem i kontakt med dyr.

Her er noen av de vitenskapelige funnene forskerne så langt har funnet:

-Å kjærtegne et dyr og snakke med det senker spenningen i arteriene på en betydelig måte.

-Nærværet av en hund i hvilesalen (på sykehus) senker spenningen i arteriene hos syke barn.

-Betraktning av et akvarium fører til en tilstand av dyp avslapping og derfor er det gagnlig å plassere dem på steder hvor man ser situasjoner av stress (eksempelvis venterom hos lege og tannlege).

-Et privilegert forhold til et dyr kan øke produksjonen av antistoffer og forebygge depresjon og selvmord. Generelt kan man si at dersom dyret er ved god helse, er det en utrolig kilde til energi og glede for hele familien.

-Et dyrs nærvær slapper av atmosfæren.

-Nærværet av et dyr fremmer forholdet mellom pasient og terapeut.

-Pasientens energi stimuleres dersom et dyr er i nærheten.

-Barn som nekter å snakke, finner ofte tilbake til språket når man setter dem i kontakt med dyr.

-Dr. Siouffi, psykiater ved et sykehus i Montreal, forteller at en lett tilbakestående gutt på atten år lærte å få kontroll over sitt raseri og sin utålmodighet ved å leke med en hund og ved å lære å gi den ordrer.

-Barn åpner seg ofte lettere i nærvær av et dyr enn i nærvær av en voksen. Det leker og gir uttrykk for sine følelser uten frykt for å bli dømt eller straffet.

-Ved sorg kan et muntert og energisk dyr lindre byrden av smerten på en utrolig måte.

-Eldre, desillusjonerte mennesker får ofte ny smak på livet når man gir dem et dyr.

-Hardbarkede kriminelle kunne i flere tilfeller løslates på prøve fra fengselet etter at kjæledyr hadde gjort dem bløthjertet og forbedret karakteren deres betraktelig(Dehin (red.), 1993, s. 221-226).

Kilde: Dehin, Robert (red.). (1993). Naturlegen. Leksikon over de beste hemmeligheter og knep for din helse. Omre A/S.