Prosjekt: Markusevangelier til India

Prosjekt: Markusevangelier til India


Litteraturmisjonens trykkeri på Sri Lanka har nå startet med et prosjekt der målet er å trykke Markusevangeliet på bengali, engelsk, gujarati, kannada, marathi, nepali, oriya, punjabi, telegu og urdi. Det skal til sammen trykkes 500.000 eksemplarer.


Trykkeriet samarbeider blant annet med The World Bible Translation Center i Bangalore i India om dette prosjektet. Det er denne organisasjonen som har laget en lettlest versjon av Markusevangeliet. De vil spre disse bøkene i India gjennom sitt store nettverk av kirker, skoler og organisasjoner.


Erfaringsmessig er det minst fire personer eller flere som deler på å lese hvert eksemplar. Det betyr at man når mer enn 2 millioner mennesker gjennom dette prosjektet. Hvert eksemplar av Markusevangeliet koster USD 0,10, dvs. 60 øre. For å fullføre dette prosjektet, trenger Litteraturmisjonen kr. 300.000.

 

Dersom du ønsker å gi en gave, kan den gis til:

Litteraturmisjonen, Postboks 3050, 3501 Hønefoss

Kontonummer: 3991.04.29047  


Gunnar Andås fra Volda er styreleder for bibeltrykkeriet og er en av flere frivillige, ulønnede medarbeidere i Litteraturmisjonen. Han kan kontaktes via e-post gunnar@andaas.com eller direkte på tlf. 70 07 85 10 eller 913 55 782.

Kilde: Gode nyheter fra Litteraturmisjonen. Nyhetsbrev om Litteraturmisjonens trykkeri og bibelspredning. Desember 2009.