2. Tessalonikerbrev

2. Tessalonikerbrev

Kapittel 1

Paulus, Silvanus og Timoteus, til tessalonikernes menighet i Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, som rett er, fordi deres tro vokser rikelig, og kjærligheten hos hver enkelt av dere flyter over til de andre. Derfor roser vi oss av dere i Guds menigheter, på grunn av deres tålmodighet og tro i alle deres forfølgelser og trengsler, som dere holder ut i. Dette er et klart bevis på Guds rettferdige dom, for at dere kan bli funnet verdige for Guds rike, som dere også lider for, så sant det er rettferdig at Gud gjengjelder dem som plager dere med trengsel, og at Han til dere som er plaget, gir hvile sammen med oss når Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen med Sine mektige engler. Da tar Han hevn med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. De skal bli straffet med evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og borte fra Hans krafts herlighet, når Han kommer på den Dagen, for å bli herliggjort i Sine hellige og med undring bli hyllet blant alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd blant dere ble trodd. Derfor ber vi også alltid for dere, at vår Gud vil akte dere verdige til dette kallet, og at Han vil oppfylle hos dere all god lyst etter Sin godhet og skape troens virksomhet med kraft, slik at vår Herre Jesu Kristi navn kan bli herliggjort i dere, og dere i Ham, etter vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde.

Kapittel 2

Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi gjenkomst, brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli oppskaket, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, som om Kristi dag allerede var kommet. La ingen forføre dere på noen måte! For den Dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles Gud eller som blir tilbedt, slik at han sitter som Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud. Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse ting? Og nå vet dere hva som holder igjen, for at han kan bli åpenbart i sin egen tid. For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort. Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet. Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, for at alle som ikke trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt. Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere som er elsket av Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Til den kalte Han dere ved vårt evangelium, for kunne vinne fram til vår Herre Jesu Kristi herlighet. Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på de overleveringene dere ble undervist i, enten ved ord eller ved brevet vårt. Må vår Herre Jesus Kristus Selv, og vår Gud og Far, Han som har elsket oss og gitt oss en evig trøst og et godt håp i nåden, trøste deres hjerter og grunnfeste dere i hele ordet og i all god gjerning!

Kapittel 3

Til slutt, brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli æret, slik det allerede er det hos dere, og at vi må bli utfridd fra falske og onde mennesker. For det er ikke alle som har troen. Men Herren er trofast, og Han skal styrke dere og vokte dere for den onde. Og vi har den tillit til dere i Herren, at dere både gjør og vil gjøre det som vi pålegger dere. Må nå Herren lede deres hjerter inn i Guds kjærlighet og inn i Kristi tålmodighet. Men vi pålegger dere, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn, å ta avstand fra hver bror som lever upassende og ikke står fast i den overleveringen han mottok fra oss. For dere vet selv hvordan dere bør følge etter oss, for vi var ikke upassende blant dere. Vi spiste heller ikke noens brød uten å betale, men arbeidet med strev og møye natt og dag, for at vi ikke skulle være til byrde for noen av dere, ikke fordi vi ikke har rett til det, men vi ville gjøre oss selv til et forbilde som dere skulle ha å etterligne. For også da vi var hos dere, påla vi dere dette: Om noen ikke vil arbeide, skal han heller ikke spise. For vi hører at det er noen blant dere som lever upassende, og som ikke arbeider, men bare blander seg opp i andres saker. De som lever slik, pålegger og formaner vi ved vår Herre Jesus Kristus at de skal arbeide i stillhet og spise sitt eget brød. Men for deres del, brødre, så bli ikke trette av å gjøre det gode! Hvis noen ikke adlyder vårt ord i dette brevet, så merk dere hvem det er og ha ikke fellesskap med ham, for at han kan skamme seg. Hold ham likevel ikke for en fiende, men forman ham som en bror! Må fredens Herre Selv gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle! Paulus’ hilsen med min egen hånd, som er et kjennetegn i hvert brev. Slik skriver jeg. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen.