70 % av verdens befolkning har sterkt begrenset religionsfrihet

70 % av verdens befolkning har
sterkt begrenset religionsfrihet

70 prosent av verdens befolkning bor i land der religionsfriheten er sterkt begrenset. Fysisk vold og overgrep på grunn av religion forekommer i 126 av 198 land i verden.

Dette er noen av funnene i en rapport som den amerikanske Pew Forum on Religion & Public Life har offentliggjort. Rapporten dekker 198 land og bortimot 100 prosent av verdens befolkning og spenner fra midten av 2006 til midten av 2008. Nord Korea, som av mange blir sett på som det mest undertrykkende landet i verden, er ikke med i oversikten fordi Pew hevder det så å si er umulig å få tilgang til nødvendige data.

I 64 land er det strenge restriksjoner på religionsutøving. Disse omfatter verdens mest folkerike land som Kina og India og utgjør dermed 70 prosent av befolkningen i verden. Halvparten av verdens land har ubetydelige eller ingen restriksjoner på religionsutøving, men bare 15 prosent av verdens befolkning bor i disse landene.

-Dette er svært overraskende. Jeg er rystet over hvor mange mennesker som lever med sterke begrensninger i utøvelse av sin tro. Dette var høyere enn jeg hadde ventet, sier seniorforsker Timothy Shah ved Universitetet i Boston til Christianity Today.Muslimske land verst

Det er ikke overraskende muslimske land i Midtøsten og Nord-Afrika som ligger på topp når det gjelder restriksjoner på religionsfriheten. De strengeste landene er Saudi Arabia, Pakistan, og Iran der både myndighetene og samfunnet legger strenge begrensninger på utøvelse av andre religioner enn den anerkjente. I 25 av verdens mest folkerike land er restriksjonene sterke både fra myndighetene og i samfunnet forøvrig. Da snakker vi om land som Iran, Egypt, Indonesia, Pakistan og India.

I andre land er inntrykket mer sprikende. I Vietnam og Kina har myndighetene sterke begrensninger for religionsutøving, mens det er moderat uvilje i samfunnet forøvrig.

I land som Nigeria og Bangladesh er fiendtligheten i samfunnet sterk, mens myndighetenes restriksjoner er moderate.

-I land der myndighetene er restriktive, fører det til fiendtlighet i samfunnet, sier Shah.

Land med minst restriksjoner for utøving av religion er Brasil, Japan, USA, Italia, Sør-Afrika og Storbritannia, ifølge rapporten fra Pew.Nedslående fakta

Andre fakta fra rapporten:

-75 land (38 prosent) har myndigheter som begrenser evangelisering eller overgang til annen tro.

-178 land (90 prosent) krever registrering av religiøse grupper, og i 117 land (59 prosent) fører det til diskrimiering av bestemte trosretninger.

-De fleste land (87 prosent) har opplevd spenninger mellom religiøse grupper de siste årene. Slik spenning har ført til fysisk vold i 126 av landene (64 prosent).

-Trosbasert terrorisme førte til drap i nesten ett av ti land i verden.


Kilde: DagenMagazinet, 22.12.2009, s. 8-9.