Menneskehandel - vår tids slaveri

Menneskehandel - vår tids slaveri


” Menneskehandel er en kynisk profittmotivert industri der enkeltpersoner og organiserte kriminelle nettverk tjener milliarder på kjøp og salg av mennesker. Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove brudd på menneskerettighetene. Konkret vil menneskehandel si:

å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller gjennom fjerning av en persons organer – ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd.

Menneskehandel er ifølge FN snart den nest største illegale økonomien i verden, etter handel med våpen. FN anslår at antallet personer som har vært utsatt for menneskehandel til nå er over fire millioner. Det antas at minst 700 000 av dem har blitt transportert til Vest-Europa.

 

Kilde:

http://www.stoppmenneskehandel.no/pages/om_menneskehandel.html, lest 26.11.2009 (Nettsiden er en del av Barne- og Likestillingsdepartementets kampanje mot menneskehandel)