Tobakksrøyk og helseskader

Tobakksrøyk og helseskader

 

Else Kari Bjerva, Sigrid Gjøtterud, Helge Ludvigsen, Halldis Farstad Nilsen, Maria Thommessen og Anne Kari Kalve (2006) har skrevet boka ”Liv og helse. Helsefremmende arbeid”, en lærebok som brukes i helse- og sosialfagutdanningen på videregående skoler i Norge. De skriver angående tobakksrøyk og helseskader:

"Tobakksrøyk består av mer enn 4 000 forskjellige kjemiske stoffer som forurenser og skader kroppen.

Når røyk blir dratt ned i luftveiene, blir de tynne flimmerhårene lammet og i noen grad ødelagt. Flimmerhårene dekker luftveiene og hindrer normalt at skadelige stoffer tar veien ned i lungene.

Røyking bryter ned kroppens forsvar mot forurensninger. Noen stoffer ødelegger også lungeblærene.

Røykere har oftere infeksjonssykdommer som halsbetennelse, bronkitt og lungebetennelse.

Mennesker som har astma og som røyker, får en raskere utvikling av sin astma og faren for å utvikle kronisk lungesykdom (KOLS) er stor. Røyking kan også føre til kreft og hjerte- og karsykdommer. Dette er sykdommer som kalles livsstilssykdommer.

Også unge mennesker som røyker, blir oftere tungpustet og syke av luftveisinfeksjoner enn ikke-røykere.

6400 dødsfall årlig i Norge skyldes bruk av tobakk. For noen år siden var tilsvarende tall 7500. Nedgangen skyldes at antall røykere har sunket.

Passiv røyking

De som oppholder seg i rom sammen med røykere, puster inn luft som er forurenset av tobakksrøyk. Det er dette vi kaller passiv eller ufrivillig røyking. Røykforurenset luft inneholder de samme skadelige stoffene som røykeren inhalerer direkte fra sigaretten.

Undersøkelser har vist at røyking av en sigarett i et middels stort rom gir over dobbelt så stor forurensning som den mest forurensede lufta målt i de sterkest trafikkerte gatene i Oslo. Passive røykere blir utsatt for helseskader. Ikke minst er barn av foreldre som røyker, svært utsatt. Den mengden tobakksrøyk som barn puster inn når det blir røykt i hjemmet, er i forhold til kroppsvekten relativt større enn de mengdene som voksne får i seg ved passiv røyking. Ved passiv røyking kan barn få i seg like store mengder helseskadelige stoffer som om de selv hadde røykt opptil flere sigaretter.

Passiv røyking kan føre til svie i øyne, kløe i halsen, hoste og hodepine. Passiv røyking gir også økt fare for lungekreft og hjerteinfarkt, og barn blir mer utsatt for å utvikle astma og luftveisinfeksjoner.

Røykere får ofte plager som:

* nedsatt lukte- og smakssans

*økt slimproduksjon

*irriterte slimhinner som fører til hoste, særlig om morgenen

*tungpustethet

*misfarge på tenner og fingrer

*matt hud

 (Bjerva, Gjøtterud, Ludvigsen, Farstad Nilsen, Thommessen & Kalve, 2006, s. 261-262)."

 

Kilde: Bjerva, Else Kari, Gjøtterud, Sigrid, Ludvigsen, Helge, Farstad Nilsen, Halldis, Thommessen, Maria og Kalve, Anne Kari. (2006). Liv og helse. Helsefremmende arbeid. Oslo: Damm&Søn.