Åpne Dørers forfølgelsesliste 2010

Åpne Dørers forfølgelsesliste 2010


Hvert år publiserer organisasjonen Åpne Dører en rapport over hvor i verden det er verst å være kristen. I 2010 ser situasjonen slik ut:Brutal forfølgelse: Nord-KoreaUndertrykkelse: Iran, Saudi-Arabia, Somalia, Maldivene, Afghanistan, Yemen, Mauretania, Laos, Usbekistan
 Alvorlige begrensninger: Eritrea, Bhutan, Kina, Pakistan, Turkmenistan, Komorene, Irak, Quatar, Tsjetsjenia, Egypt, Vietnam, Libya, Burma/Myanmar, Aserbajdsjan, Algerie, India, Nigeria (Nord), Oman.Noen begrensninger: Bhutan, Sudan (nord), Kuwait, Tadsjikistan, Forente Arabiske Emirater, Zanzibar (Tanzania), Tyrkia, Djibouti, Marokko, Cuba, Jordan, Sri Lanka, Syria, Hviterussland, Tunis, Etiopia, Bangladesh, De palestinske områder, Bahrain, Indonesia, Kirgisistan,Noen problemer: Kenya (nord-øst)Utarbeidelse av rapporten

Rapporten gir en oversikt over situasjonen for kristne i land der religionsfriheten blir krenket i større eller mindre grad. Innholdet i rapporten er et resultat av materiale fremskaffet gjennom en
spesialdesignet undersøkelse som inneholder 50 spørsmål.

Hvert svar gir et bestemt antall poeng, og det totale antall poeng bestemmer om og hvor et land havner på forfølgelseslisten. Jo høyere antall poeng, desto mer undertrykkelse og forfølgelse finnes det i landet.

Den maksimale summen er 100. Dette innebærer full negativ score på samtlige spørsmål.

Spørsmålene i undersøkelsen dekker ulike aspekter knyttet til religions- og trosfrihet:


a) Kristnes offisielle, juridiske status. 
Garanterer grunnloven eller andre nasjonale lover religionsfrihet? 
Er det lovlig å konvertere til en annen religion?

b) Den faktiske situasjonen for kristne.
Blir kristne drept på grunn av sin tro?
Blir kristne fengslet, sendt til arbeidsleire eller til psykiatriske sykehus på grunn av sin tro?


c) Kirkens rolle i samfunnet.
Har kristne lov til å trykke og distribuere kristent materiell?
Sensureres kristne publikasjoner, eller er de kanskje helt forbudt?


d) Andre faktorer som kan hindre fri religionsutøvelse.
Blir kristne møteplasser og/eller hjem angrepet på grunn av anti-kristelige motiver?
Kilde:http://www.opendoors.no/opendoors/vedlegg/Forfolgelseslista-2010.pd, lest 28.01.2010.