Professor Anders Törnvall om islam

Professor Anders Törnvall om islam


Anders Törnvall er professor i interkulturell kommunikasjon. Han sier følgende om islam:

-Islam representerer ofte en hierarkisk, klanmessig modell for samfunnsbyggning. De ønsker ikke å tilpasse seg. Det er en religion som utelukker vantro og i mange land er det forbudt å konvertere. Jeg har selv vært i Iran. Der henger de konvertitter.


Kilde: http://www.dagenmagazinet.no//Nyheter//Samfunn/tabid/248/Default.aspx?ModuleId=63631&articleView=true, lest 03.02.2010