Vitenskapelig forskning om tro og det å komme ut av rusavhengighet

 

 

Vitenskapelig forskning om tro og det å

komme ut av rusavhengighet

"En aktiv tro kan frigjøre mennesker fra rusavhengighet. ”Trosfaktoren kan være den beste mulighet for en vellykket behandling for rusavhengighet” (dr. Dale A. Matthews). En studie slår fast at rusavhengige som fulgte et religiøst program i behandlingen, kom ut med et nesten ti ganger bedre resultat enn de som fulgte et ikke-religiøst behandlingsopplegg – ett år etter behandlingen opphørte (Pedersen, 2009, s. 52)."


Kilde: Pedersen, Svein-Magne. (2009). Internasjonal forskning viser at tro er god medisin. Vennesla: Forlaget Legedom.