Religiøsitet senker skilsmissestatistikken

Religiøsitet senker skilsmissestatistikken


Dr. Svein-Magne Pedersen skriver:

"Ekteskap drar fordel av trosfaktoren. Den holder skilmissestatistikken nede. En studie fra 1980, gjort blant 7029 individer, viser at kirke- eller synagoge-besøk var nøkkelen til å bevare ekteskapene. De som deltok på religiøse møter mindre enn en gang i året, hadde en skilsmisse- eller separasjonsrate på 34 %. Fra en gang til flere ganger årlig: 27 %. En gang i måneden eller oftere: 18 %. Konklusjonen er at de som ber og går på møter sammen, som oftest forblir sammen (Pedersen, 2009, s. 50)."


Kilde: Pedersen, Svein-Magne. (2009). Internasjonal forskning viser at tro er god medisin. Vennesla: Forlaget Legedom.