Forskning om barn fra religiøse familier

Forskning om barn fra religiøse familier


Dr. Svein-Magne Pedersen skriver:

"Barn fra religiøse familier har vanligvis bedre helse og er lykkeligere enn barn fra ikke-religiøse familier, spesielt i tenåringsalderen. I 1983 ble det foretatt en studie blant 3257 høyskolestudenter. Resultatet viste at jenter og gutter som gikk jevnlig i kirken, hadde større grad av selvtillit, tro på mennesker og var mer solidariske med sin familie enn barn av ikke-religiøse familier. De hadde også bedre karakterer og deltok også mer som ledere på skolen (Pedersen, 2009, s. 50)."


Kilde: Pedersen, Svein-Magne. (2009). Internasjonal forskning viser at tro er god medisin. Vennesla: Forlaget Legedom.