Korrupsjon er et alvorlig samfunnsproblem i Norge

Korrupsjon er et alvorlig samfunnsproblem i Norge

Ordet "korrupsjon" kommer fra det latinske ordet 'korrumpere' som betyr å 'forderve, ødelegge moralsk, bestikke, forvanske'.

I Norge er det grunn til å tro at korrupsjon kan være et svært alvorlig samfunnsproblem.

I 2006 var Norge det mest korrupte landet i Norden ifølge en indeks utarbeidet av Transparancy International (TI), en internasjonal organisasjon som motarbeider korrupsjon. Norge lå da på en 8. plass på verdensrankingen. Utviklingen har vært negativ siden den gang og Norge falt på indeksen i 2008 fra 8. til 14. plass. Selv om Norge klatret oppover til 11. plass i 2009, vil korrupsjonen i Norge øke i årene fremover ifølge prognosen til TI.

 

”I Fortalen til Europarådets korrupsjonskonvensjon av 1998 uttales det at «korrupsjon truer rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene, undergraver godt styresett, billighet og sosial rettferdighet, vrir konkurransen, hindrer økonomisk utvikling og utgjør en fare for stabiliteten i demokratiske institusjoner og samfunnets moralske grunnlag».

Korrumperende virksomhet kan være rene underslag, avtalepriser, smøring, bestikkelser, tyverier, forfalskning av regnskaper, pyramidevirksomhet, gjøre ting til egen fordel, med flere. Det å favorisere familiemedlemmer, bekjente og venner ved tilsettinger er også en form for korrupsjon.

Andre ord som beskriver korrupsjon er: bestikke; forderve, ødelegge moralsk; forvanske (tekst).

  • det å bestikke andre eller selv ta imot bestikkelse;
  • misbruk av stilling til egen fordel, direkte eller indirekte.
  • moralsk fordervet (især om person som tar imot bestikkelser).

 

Kilder:

http://www.transparency.no/index.php?c=13&kat=Hva+er+korrupsjon%3F, lest 20.02.2010

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Korrupsjon, lest 20.02.2010