Mennesker som går jevnlig i kirken, lever lenger

Mennesker som går jevnlig
i kirken, lever lenger


Dr. Svein-Magne Pedersen skriver i sin bok "Internasjonal forskning viser at tro er god medisin":

"Dr.Koenig har i stor utstrekning forsket på helbredelse i forbindelse med mentalt og fysisk syke blant eldre mennesker. Etter at han nøye hadde plukket ut 4000 individer over 65 år i Nord-Carolina, kom han frem til følgende konklusjon etter seks år med studier:

"Vår undersøkelse har funnet en enkel metode som kan spare flere menneskeliv enn å bruke bilbelte eller å kutte ut tobakk...Mennesker som går jevnlig i kirke, lever lenger."

Sjansen for å dø i denne perioden var 41 % lavere for de som gikk jevnlig i kirke enn de som sjelden eller aldri gikk dit (Pedersen, 2009, s. 57)."


Kilde: Pedersen, Svein-Magne. (2009). Internasjonal forskning viser at tro er god medisin. Vennesla: Forlaget Legedom.