600.000-800.000 mennesker blir hvert år solgt over nasjonsgrensene

600.000-800.000 mennesker blir

hvert år solgt over nasjonsgrensene


Indisk politi har avdekket det som kan være et nettverk av menneskesmuglere som opererer under dekke av å være kristne organisasjoner.

-En rekke barn fra delstatene Manipur og Assam er blitt ofre for menneskesmuglere som utgir seg for å være evangelister og misjonærer. Mange familier er villige til å sende barna fra seg når de får løfte om at etterkommerne vil få god undervisning, skriver avisen Times of India.

Ifølge avisen blir en rekke barn hentet fra delstatene nord i India og fraktet til arbeid sør i landet. I slutten av januar aksjonerte indisk politi mot et barnehjem i Tamil Nadu på Indias sydspiss. Politiet fant 76 underernærte barn.

-Tamil Nadu er blitt som en trygg havn for de som driver med menneskesmugling. Delstaten har mer enn 1000 registrerte barnehjem. Nesten like mange barnehjem opererer uten registrering. Slik forsøker de å unngå myndighetenes overvåkning. Politiets aksjon har trolig bare avdekket toppen av et isfjell, skriver Times of India.

-De kristnes arbeid blant barn har et godt rykte. Denne typen nyheter kaster mørke skygger over alt det verdifulle som blir gjort, kommenterer Dave Stravers i den amerikanske organisasjonen Mission India.

Han ser på det som nå skjer som et åndelig angrep fra Guds motstander.

-Her står vi overfor barnesmuglere som opptrer som kristne medarbeidere. Foreldrene blir gitt beskjed om at barna får plass på hjem der de vil bli tatt godt vare på. Men i stedet blir barna utnyttet. Vi må be Gud om å hindre disse fryktelige strategiene som hans fiende har tatt i bruk. I tillegg må vi be om at de som virkelig er kristne fortsatt får muligheten til å hjelpe barn og vise Guds kjærlighet overfor sine medmennesker, sier Stravers til nyhetsbyrået Mission Network News.

Indias nasjonale kirkeråd vil nå ta initiativ til å holde konferanser om menneskehandel blant kirker og frivillige organisasjoner. Slik ønsker rådet å bidra til at de kristne blir mer oppmerksomme på det som foregår.

Også i Verdens Evangeliske Allianse (WEA) står menneskesmugling på dagsordenen. I fjor høst etablerte alliansen en spesialgruppe for å gi kristne menigheter og organisasjoner en økt bevissthet om denne lyssky virksomheten. Det er antatt at mellom 600.000 og 800.000 mennesker hvert år blir solgt over nasjonsgrensene. 50 prosent av ofrene er barn. De aller fleste blir brukt i sex-industrien.

-Grusomhetene i denne virksomheten burde få oss som kirke til å gråte dag og natt. Vårt håp er at WEAs initiativ skal forløse flere tårer i Guds menigheter og kalle mennesker til et strategisk arbeid mot denne uretten, sier Christine MacMillan, som leder spesialgruppen.

Kilde: DagenMagazinet, 24.02.2010, s. 13.