Billy Graham om å undervise barna

"Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke

fra den, selv når han blir gammel." Ordspråkene 22, 6

 

Billy Graham om å undervise barna


Billy Graham skriver:

"Alle barn har sin egen frie vilje, men vi kan være forbilder og lære dem visse sannheter. Da er det mer sannsynlig at de vil ta imot Jesus Kristus som sin Frelser når de er gamle nok til å ta en slik avgjørelse. Det er viktig at et opprørsk barn, som har vendt seg bort fra Gud, får med seg de bibelske sannhetene i barneårene. Da er sjansene større for at disse sannhetene kan føre et barn som har kommet på ville veier, tilbake til hjorden.

Det er viktig at vi følger påbudet: "Dere fedre, egg ikke barna deres til vrede, men oppdra dem i Herrens tukt og formaning." (Ef. 6, 4). Foreldre bør aldri stille ufornuftige og urimelige krav.

Barn vil egentlig at foreldrene skal bry seg om dem ved å sette grenser. Bibelen lærer oss til å oppdra barna våre: "Den som holder sin tuktestav tilbake, hater sin sønn, men den som elsker ham, søker ham påpasselig med rettledning." (Ordsp 13, 24). Vi skal oppfostre våre barn gjennom "bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der!" (Jes. 28, 10). Med andre ord, når en gutt er blitt tolv år gammel, kan vi ikke plutselig si: "Det er i seneste laget, men jeg skal prøve å dytte religionen på ham nå." Det må begynne fra aller første stund av. Bud på bud, krav på krav, men det må skje litt her og litt der.

De aller fleste barn tar etter de vaner og holdninger som foreldrene har. Hva lærer de av oss? (Graham, 2008, 22.mars)"


Kilde: Graham, Billy. (2008). Min hjelp kommer fra Herren. Skjetten: Hermon Forlag.