Altfor få foreldre er på bølgelengde med barnas behov for disiplin

Altfor få foreldre er på bølgelengde
med barnas behov for disiplin


En gutt skapte en gang store avisoverskrifter på grunn av hans gjentatte vandalisme i nabolaget. Selv om han kom fra en velstående familie, var han ved hele sin oppførsel et perfekt eksempel på en "ungdomsforbryter". En journalist spurte ut gutten da han satt i varetekt:

-Hvorfor føler du trang til å ødelegge andres eiendom? Er du sint?

Gutten bare trakk på skuldrene og vendte seg bort. Journalisten fortsatte å spørre:

-Var du ikke redd for å få bank av foreldrene dine?

Da så gutten på journalisten og sa:

-Jeg har aldri fått bank i hele mitt liv.

Men stemmen hans røpet ikke sinne, bare sorg. Journalisten snakket videre med ham. Han skjønte at for denne gutten betydde det å "aldri ha fått bank" at foreldrene ikke brydde seg det minste grann om ham. Den unge mannen avsluttet intervjuet med å si at om politiet satte ham fri, ville han fortsette med å hevne seg på nabolaget til en eller annen i familien brydde seg nok til å stoppe ham.

Ris er ikke mishandling. Mishandling har sine røtter i en far eller mors ukontrollerte maktutbrudd. Ris er en form for disiplin som er ment å legge bånd på og kanalisere et barns ukontrollerte maktutbrudd rett! Mishandling er aldri på sin plass. Ris er noen ganger på sin plass.

 

Kilde: (1995). Guds lille andaktsbok. Skjetten: Hermon Forlag.