C. O. Rosenius om Djevelens verk

C. O. Rosenius om Djevelens verk


Vi vet at den gamle slangen, som kalles djevelen og Satan, og som har bedratt tusener, alltid har ondt i sinne. Hvert eneste år ser vi merker etter hans gjerning. Han gjør hva ondt han kan mot Guds barn. Han lokker noen inn på ville veier, og noen blir oppslukt av verden. Vakte mennesker sovner igjen og fortsetter i verdslighet, og kristne blir så sikre og ovenpå at de er umottakelige for formaninger. Noen faller i synd uten å reise seg igjen, og noen blir grepet av falske lærdommer. Og alle disse var en gang rettsindige og tenkte ikke annet enn at de ville fortsette med det.

Lær av dette at det er utrygt og farlig på jorden, og at det ikke er uten grunn når både Jesus og apostlene så ofte har advart oss. Vi bør ikke være så sikre at vi ikke tar oss i vare. Ingen kristen har kommet lykkelig og frelst gjennom livet uten kamp.

Det er nødvendig at vi holder oss tett inn til våre sjelers hyrde og tilsynsmann, dvs. at vi holder oss flittig og strengt til Ordet. I særdeleshet må vi holde den store og velsignede grunnsannheten om Kristus og hans verk klar, ren og uforfalsket. Vi må forbli fattige og enfoldige i troen, og aldri la "den nye sangen" få bli gammel og utstlitt for oss. I oppriktighet mot oss selv og Herren, skal vi rette alle våre tanker og gjerninger etter hans hellige vilje, og vite at Herren er nær. Endelig er det også nødvendig at vi er utholdende i bønnen, både i enerom og sammen med andre, og at vi først og sist ber om Den Hellige Ånds samfunn (Rosenius, 1981, s. 145-146)."

Kilde: Rosenius, C. O. (1981). Den lille husandaktsboken. Oslo: Lunde Forlag.