George Johnsen om hvordan den fromme Kornelius ble en kristen

...en slik mann – som tror på Gud, som deltar i gudstjenestene, som ber regelmessig, som er godtgjørende og gavmild – er han en kristen? ...
Les mer...

Martin Luthers berømte formulering om kristendom og gode gjerninger

...gode gjerninger gjør ingen til kristen. Men en kristen gjør gode gjerninger...
Les mer...

Salme 119 om ugudelighet og frelse

...frelse er langt fra de ugudelige, for Dine forskrifter søker de ikke...
Les mer...

Salme 7 om hvem Gud frelser

...mitt forsvar er fra Gud, som frelser den som er oppriktig i hjertet...
Les mer...

Undervisning om rettferdiggjørelse og frelse

Hva Bibelen sier om rettferdiggjørelse og frelse, er tema for denne undervisningen.
Les mer...