Aashild og Jon ble Herrens redskaper i Vrådal

I 1856 reiste Aashild og Jon Undeberg tilbake til Undeberg i Vrådal etter et lengre sykehusopphold i Skien hvor de hadde tatt imot Jesus Kristus som sin personlige Frelser og Herre. På veien hjem sa Aashild: ”Å, Jon. Gud har gjort store ting for oss! Nå må vi gjøre noe for Ham som takk. Tenk på hvor mørkt det er hjemme i bygda. Nå må vi be for alle der. Og vi må tale til dem. Når vi kommer tilbake, skal de få vite hva vi har opplevd, og vi må være villige til å bære Kristi fornedrelse. Ja, nå vil vi gjøre alt vi kan for at de skal bli frelst, jeg på min plass og du på din – og Gud skal velsigne oss.”
Les mer...