Stedet hvor israelittene krysset Rødehavet kan være funnet

I 1978, mens den amerikanske amatørarkeologen midlertidig var forhindret fra å jobbe med et annet prosjekt, tok han med seg sine to sønner til et sted i Egypt der han mente at kryssingen av Rødehavet fant sted.
Les mer...