-Det fortelles at mange syke ble friske, og de barnløse fikk barn

 ...

Les mer...

 Fortellingen om de to ulvene

 ...

Les mer...

 90 år siden Luftsynet over Grimstadfjorden

 ..

Les mer...

 -Snakker du om aborter?

 -Hvor kommer alle disse barna fra?

-De er barn som jorden ikke ville ha, sa han. -Gud brakte dem hit.

Les mer...

 Percy Collett (1902-1998) skal ha spurt om abort i Himmelen

 ...angående et menneskes liv så vet du at det er forferdelig å ta liv, for eksempel abort. Livet begynner med unnfangelsen. Da starter livet. Så det er mange mordere på denne jorden som myrder det lille livet i morens mage. Jeg vet at Gud vil tilgi dem, men de må omvende seg fra de mord de har begått. Jeg skal fortelle deg at det er en morders handling som blir begått ved abort.

-Jeg spurte om dette. De sa at de som begår mordene vil være som en hvilken som helst morder. Det vil ikke være noen forskjell fra en som myrder med pistol, sverd eller kniv. De blir alle regnet som mordere.

...den stakkars kvinnen som har tatt abort, hun vet ikke bedre. Hun gjør bare som de andre. Hun prøver å finne en vei ut. Derfor blir hun fanget i klørne på morderne som utfører mordet. Jeg angriper ikke kvinnen, men jeg anklager den legen som utfører mordet. Men hvis kvinnen omvender seg og ber Jesus tilgi henne og rense henne i sitt blod, så vil hun gå dit opp som en hvilken som helst annen...

Les mer...

-Ikke mas mer om syndene dine

 ...da ble Gud utålmodig:

Ikke mas mer om syndene dine.

Du synder ved at du ikke tror på det jeg sier.

Da ga jeg opp.

Takk, Gud, sa jeg, takk at du har tilgitt meg

alle mine synder!

Hvilke synder? sa Gud...

Les mer...

 -Hva gjør du når du antagelig kommer til å dø snart?

 -Du passer på å komme i et rett forhold til Gud, og du tilbringer så mye tid du kan sammen med dem du er glad i. Og så gjør du opp med alle andre.

Les mer...

LHBTQI+ personers problemer skyldes ikke bare ytre faktorer som sosialt stress og fordommer

...skyldes delvis også en livsstil i strid med Guds skaperordning...

Les mer...

 Thomas à Kempis om veiene til fred og sann frihet

 1.Gjør heller en annens vilje enn din egen.

2.Velg alltid å ha mindre i stedet for mer.

3.Søk alltid den nederste plass og vær alles tjener.

4.Be alltid om at Herrens vilje må skje fullkomment i deg!

Les mer...

 -Hvis du kunne levd livet en gang til, hva ville du gjort annerledes?

 -Jeg ville brukt mer tid med familie og venner

-Jeg ville prøvd flere ting og tatt mer risiko

-Jeg ville gjort noe som ville levd videre etter at jeg var borte

Les mer...

 -Jeg er helt avhengig av ord derfra 

 .

Les mer...

 Nivået av C-vitamin i blodet knyttes til risiko for særlig hjerte- og karsykdommer og kreft

 .

Les mer...

 Alkohol er giftig for alle kroppens organer

 ...Helsedirektoratet anbefaler null alkohol...

Les mer...

 -Jeg hadde prøvd alt annet, jeg kunne like godt prøve kristen tro

 ...dette utgjør også den viktigste endringen i livet etter at han ble kristen: Guds ord som objektiv sannhet, bibelske definisjoner av kjærlighet og frihet, og betydningen av menighetsliv...

Les mer...

 Blir likegyldige til materialistisk og konkurransemessig suksess og status

 -Det er som å levere en 6-åring og få tilbake en 36-åring.

Les mer...

 -Vel, hvis dette skal være Himmelen, da hvor er Gud?

 ...var fornøyd med at jeg forsto dette og så dro det bare bort...

Les mer...

 Møtte søsteren sin i nær døden-opplevelse

 ...møtte også sin søster Teresa som - etter det foreldrene kjente til - fremdeles var i live...

Les mer...

 Ble overrasket over morens emosjonelle respons da hun fortalte om sin nær døden-opplevelse

 ...hadde en nær døden-opplevelse da hun var barn, der hun møtte to jenter. Den ene av jentene sa at hun het Olivia...

Les mer...

 -Jeg vil gjerne leve jeg, så lenge jeg kan være til nytte

 -Hvis jeg ikke hadde hatt vår Herre, så vet jeg ikke. Jeg snakker med Gud hver eneste dag, mange ganger om dagen. Jeg sier at "nå må du hjelpe meg med det", så får jeg hjelp. Og da blir troen enda sterkere. Jeg har det veldig godt.

...i tillegg til å være ansvarlig for eldretreffet, spaserer Ida Johanne Buttedal (f. 1920) frem og tilbake til butikken og kirken, flere ganger i uken. Hun har også en hage hvor hun blant annet klipper gresset...

Les mer...

 -Vi er journalister. Vårt oppdrag er tydelig; Å skille mellom løgn og fakta

 .

Les mer...

 Sier de vet at sjelen overlever kroppens død etter egne ut av kroppen-opplevelser

 ...vissheten om et liv etter døden ser ut til å øke like mye etter ut av kroppen-opplevelser som etter nær døden-opplevelser...

Les mer...

 Fikk se livet i revy etter å ha bedt til Gud fra fengselscella

 

...syntes at bøkene var sterke saker og bestemte seg for å be til Gud. Han knelte ned ved senga i cella si og sa omtrent følgende:

 

-Dersom det finnes en gud, så må du vise deg for meg.

Det som hendte deretter var at atmosfæren i rommet endret seg og...

Les mer...

 -De personer som fikk disse ungdommene til å synde, vil få den største straffen

 -De ting du kommer til å se nå, gjelder endetiden.

 

Herren sa:

-Dette er deres pine. Med lenke etter lenke er de bundet sammen. Disse begjærte kjød av sitt eget kjønn, menn med menn og kvinner med kvinner gjorde det som var unaturlig. De forledet mange unge jenter og gutter til syndige handlinger. De kalte det kjærlighet, men det endte i synd og død.

 

-Jeg vet at mange gutter og jenter, menn og kvinner ble tvunget mot sin vilje til å begå slike avskyelige handlinger - jeg vet om det, og vil ikke holde det imot dem.

 

-Husk dette, sa Jesus, -jeg kjenner til alle ting, og de personer som fikk disse ungdommene til å synde, vil få den største straffen. Jeg vil dømme rettferdig. Til synderen sier jeg: Omvend deg, og jeg vil være barmhjertig. Påkall meg og jeg vil høre!

 

-Gang etter gang kalte jeg på disse sjelene for at de skulle omvende seg og komme til meg. Jeg ville ha tilgitt dem og renset dem og i mitt navn ville de ha blitt satt fri. Men de ville ikke lytte til meg. De ville heller ha kjødets lyst enn den levende Guds kjærlighet. Fordi jeg er hellig, skal også dere være hellige! Rør ikke ved det urene, så vil jeg ta imot dere, sa Herren.

 

Jeg kjente meg veldig syk mens jeg betraktet sjelene som var i ildsjøen.

 

-Om de bare hadde vendt seg til meg før det var for sent, fortsatte Jesus.

Les mer...

 Nektet å inngå homofilt forhold på grunn av sin kristne tro. Endte opp med å gifte seg med en kvinne.

 -Min teologi på dette området er veldig enkel. Hvis dette var et alternativt samliv som Gud hadde tenkt, ville det ha stått noe om det i Bibelen. I stedet står alle de stedene som omtaler samliv med eget kjønn med negativt fortegn.

 

Kristne, praktiserende homofile er den gruppen som kanskje har størst problemer med valget som Øivind Kjærland Svendsen har gjort.

-De må holde fast på at «sånn har Gud skapt meg, og dette er en gave». Da blir sånne som meg en trussel.

 

-Gunhild er den beste gaven Gud har gitt meg, og vi får dele alle ekteskapets gleder.

 

...kontakten med fagfolkene fikk Mike Davidson til å tenke mer i den retningen han egentlig ønsket, og han og kona har vært gift i 40 år...

 

-Noen hevder at man ikke kan endre på homofili. Da vil jeg si: Vis meg forskningen.

 

Les mer...

Mener at transbevegelsens tankegang er negativ for kvinnesaken

Feminister som er kritiske til transbevegelsen blir ofte kritisert for å være krasse og hatefulle mot en utsatt minoritet, men denne kritikken er Anne Kalvig ikke enig i:

-På hvilken måte er det krast eller hatefullt? Hva er hatefullt ved å anerkjenne en virkelighet der kvinner har kjønnsbaserte rettigheter?

Les mer...

 Mener at transpersoners selvoppfatning bør vernes som en trosforestilling

 -Barn og unge må få psykososial hjelp. Man må la folk føle seg som hva de vil. Vi har trosfrihet. Det bør være vernet som en trosforestilling.

-Jeg er kritisk til å universalisere transbegrepet. Vi kan fastslå at folk kommer til å ha alle slags følelser og opplevelser, også i fremtiden, men hvordan vi tolker dette avhenger av kultur.

-Jeg anerkjenner at folk som anser seg selv som trans eksisterer, men ikke deres oppfatning av at vi har "kjønnede sjeler" som er plassert i feil kropp.

Les mer...

 Fikk karrieren forsøkt ødelagt etter å ha ytret at transkvinner ikke er kvinner

-Datainnsamling om kjønn blir umulig, kvinners rom blir invadert av menn som vil ha sine følelser validert, kvinners sport blir dominert av menn, og så videre. 

-Jeg opplever det som at saklige argumenter ikke kan møtes saklig, og at man vil hindre vår analyse i å komme frem, skjult bak anonymitet.

Les mer...

 Føler seg sveket av prest og sjelesørger som endret mening i homofilisaken

 -Han var en tydelig røst i livet mitt. Han holdt fast at dersom jeg vil følge Jesus, kan jeg ikke gå inn i noe forhold til en mann.

Les mer...

 Oppfordrer lidende mennesker til å styrke gudsrelasjonen samt gjøre noe for andre

 -Da jeg vendte blikket mot andre menneskers behov fremfor mine egne, hjalp det meg å komme ut av negative tankesett og jeg ble bedre.

Les mer...

 Møtte en kald skulder og følte seg ikke lenger velkommen i Åpen kirkegruppe

...når vi hører mer på menneskers sukk enn på Gud, beveger vi oss i feil retning. Mange homofile sliter, det vil jeg ikke bortforklare, men det er det også mange andre som gjør. En del homofile bruker offerrollen som brekkstang for å få aksept og sympati...

 ...noe er dessverre kanskje sant, men hensikten er nok å henge ut menighetene mest mulig, i håp om å bringe dem i knefall for full aksept for homofili på linje med heterofili...

...uansett hvor mye man presser, kan ikke Gud velsigne synd. Han elsker imidlertid synderen, og det skal vi alle være glade for. Guds godhet driver oss til omvendelse. Guds nåde oppdrar oss, og det er livslange prosesser...

Les mer...

 Opplevde at gudsnærværet gradvis ble borte da hun levde i et lesbisk forhold

 -Jeg synes det er utrolig trist at kirken har kommet slik på avveie. Men i stedet for å innta offerrollen, har jeg bestemt meg for å være en som peker på gjenopprettelsen som finnes i evangeliet.

-Det alvorlige i dag er at vi neglisjerer ordet fra Gud og undergraver Bibelens troverdighet. Vi hever oss over Skriften og lager nye kjøreregler ut fra hva vi føler og presset fra samfunnet.

-At seksuelt samliv skal leves mellom to personer, mann og kvinne, i ekteskap, er noe av det mest åpenbare i Guds ord.

Les mer...

 Om hva mennesker som døde som barn, lærer i Himmelen

 ...disse møtene ble holdt hyppig for barna. Her ble de undervist i å tilbe Gud, og instruert om det triste syndens faktum, og at uten deres Herres store soningsoffer, ville ikke noen av dem noensinne kunne ha kommet inn de velsignede portene til dette himmelske riket. De ble lært om hans lidelser og død for dem; om synden og det fryktelige fallet til våre første foreldre i Eden, og om hvordan dommen kom over alle til fordømmelse, og at en evig natt i helvete ville ha blitt deres, hvis ikke deres herre hadde lidd for dem...

Les mer...

 -Jeg er ikke akkurat giret på å stå opp tidlig, men det må til for å bli best

 -Så lenge jeg kommer i gang, så tror jeg at det bare blir en vane

(Relevant i forhold til generell kunnskap om å lage gode vaner, for eksempel bønn, bibel-lesing, gå i kirken..)

Les mer...

 Husket 12-sifret tall under ut-av-kroppen-opplevelse

 ...pasienten hadde en tvangslidelse som var sentrert om å huske tall...

Les mer...

 -Med en gang du begynner med unnskyldninger, har du tapt

 Astrid Skjelbred (f. 1934) arbeider frivillig for Frelsesarmeen, og løper maraton.

Les mer...

 Ble kristen da han forsøkte å overbevise kona om at troen var grunnløs

 ...hans kone hadde nylig blitt en kristen, og han var en ateistisk journalist som ønsket å vise henne at troen var grunnløs. Hvilken bedre måte kunne det vises på, enn ved at Jesu oppstandelse var usann?

Les mer...

 Regnbuebevegelsens vågale hypoteser

 ...vi kalles til å leve velsignet her på jord, til å finne glede i hverandre. Vårt potensiale er vidunderlig, så lenge vi husker hvem vi er...

...paktstegnet, regnbuen, er i vår tid blitt merket for en kulturell og politisk bevegelse. Vi anerkjenner alt det som er edelt i bevegelsens målsetning. I den grad målsetningen taler om hvert menneskes verdighet, om lengselen etter å bli sett, deler vi den. Kirken fordømmer all urettferdig diskriminering, også på grunnlag av kjønn og legning. Men vi erklærer oss uenige når bevegelsen fremmer et syn på menneskets natur som abstraherer personlighetens inkarnerte integritet, som om fysisk kjønn var tilfeldig. Og vi protesterer når slike vyer pålegges barn som om de var, ikke vågale hypoteser, men vedtatt sannhet lagt på mindreåriges skuldre som en byrde av selv-bestemmelse de ikke har kraft til å bære...

Les mer...

 -Følg meg, sa Jesus

 ...det var en enkel og mektig utfordring som kom til å forandre hele livet hennes...

Les mer...

 -Det handler menneskelivet om, innser jeg nå

 ...Du skal ha full trygghet og tillit til din Skaper, han er jo med deg alle dager, inntil verdens ende, ja, enda lenger!

Og du skal gi ditt medmenneske full trygghet og tillit, verne og elske all skapningen, og også ditt eget liv.

Det er jo Hans, og han har krav på at du bevarer det redskap intakt, så vidt det står i din makt, så du kan bruke deg selv til Guds ære og din nestes gavn...

Les mer...

-Bare svært ignorante, overmodige, moraliserende og arrogante mennesker kan gjøre noe slikt

 ...der vesteuropeerne ser framgang, frigjøring, toleranse og sosial rettferdighet, ser muslimer normoppløsning, afrikanere umoral og asiater forvirring. Mange i Øst-Europa er for første gang på lenge glade for at de bor i øst...

Les mer...

 -Jeg har (...) sett noen tusen underliv

 ...overbevist om at mannens og kvinnens underliv er skapt til hverandre. De er komplementære for å bruke et annet uttrykk. De passer som hånd i hanske. Det er slik vi er skapt. Men vi har alle en syndig natur og står ofte Gud imot...

...det er ikke lett å skrive en slik artikkel. Den er skrevet av kjærlighet, at vi bør forstå at alt har en pris, også det å komme til himmelen...

Les mer...

 -Jesus møtte meg på mine interesser

 -Vi gikk inn i kirken og det tok ikke lang tid før jeg kjente på den enorme roen og freden. Og jeg kjente en enorm kjærlighet. Og jeg gråt masse og det var utrolig befriende.

-Jeg er glad i kunst og arkitektur og interiør og jeg syntes at det var veldig rart at kirkekunsten ble så interessant.

Les mer...

 Sitat av Albert Einstein

 -Alle som for alvor er engasjert i vitenskapen blir etterhvert overbevist om at naturens lover bekrefter eksistensen av en åndelig makt som er menneskets veldig overlegen, og foran hvilken vi med våre begrensede kunnskaper må føle oss ydmyke

Les mer...

 -Velferdssamfunnet har spilt fallitt

 ...det er ødeleggende at mennesket i dette velferdssamfunnet ikke står til regnskap for noe høyere...

...våre land er blitt konkurranseorienterte stater hvor menneskers verdi avhenger av hvor mye de kan arbeide og tjene. Kan man ikke få kroner og øre for det man gjør, er man en byrde...

...vi har ikke ordene for hvorfor vi ikke trives med å se andre og oss selv målt i kroner og øre, fordi vi i så mange år har unngått å snakke om tro og nestekjærlighet og medmennesket og ansvaret for hverandre og kjærlighet, men i stedet snakket om og søkt effektivitet, vekst, nedskjæringer og økonomi...

Les mer...

 -Min søndag har ikke fylde hvis jeg ikke har vært i kirken

 -Etter at jeg hadde hatt en tyveårsperiode, hvor det religiøse kunne provosere meg veldig, så skjedde det plutselig...

Les mer...

 De syv pilegrimsordene

 ...frihet, enkelhet, langsomhet, stillhet, bekymringsløshet, fellesskap og spiritualitet...

Les mer...

 -Han sa han het Jesus

 ...Han fortsatte med å gjenta at det var viktig at vi var gode mot hverandre. At vi skulle oppføre oss ordentlig overfor andre mennesker...

Les mer...

-Stille, stille, Jesus kommer.

 .

Les mer...

 Ville du bli rik eller fattig?

 ...hvis Gud ga deg en tikroning for hvert vennlig ord du sa og tok bort en tikroning for hvert uvennlig ord du sa...

Les mer...

 Du skal ikke ha samleie med et dyr av noe slag og gjøre deg uren ved det

 3. Mosebok 18, 23

Les mer...

 Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne

 3. Mosebok 18, 22

Les mer...

 En kvinne skal ikke bære mannsklær, og en mann skal ikke kle seg i kvinneklær

 5. Mosebok 22, 5

Les mer...

 Slik lever Charlotte Rørth etter at hun møtte Jesus

 ...går med kors hver dag, går jevnlig i kirken, ber og leser hver morgen, drar på retreater, leser og studerer, fordyper meg...

...vi er i gang med å finne ut av hva som skal settes i stedet for all den hektiske grådigheten vi har sett spille fallitt...

Les mer...

 -Det finnes to slags viten

 ...det finnes to slags viten: en som vi kan skaffe oss ad intellektets vei. Og en annen som vi kommer til gjennom kjærlighet og enhet med Gud...

Les mer...

 Ut-av-kroppen-opplevelsen til Sixten

 ...på vei hjem fra en skiferie i Norge...

Les mer...

 Vitenskapen kan også være vanskelig å fatte

...tro handler mer om undring enn om å sitte med alle svarene... 

-Jeg stoler på vitenskapen. Den er jo empirisk bevist.

-I kvantefysikken kan én enkelt partikkel gå i to retninger samtidig og har forskjellig fart samtidig. Det er ikke fattbart. Min rasjonalitet er for liten.

-For meg gjør kvantefysikken at jeg må respektere noe som ikke er fattbart. Og det er frigjørende for tro og for Gud.

Les mer...

 Hvorfor Mor Teresa brukte så mye tid i bønn

 -Tror du at jeg kan praktisere nestekjærlighet uten å be Jesus hver dag om å fylle hjertet mitt med hans kjærlighet?

Les mer...

 Om den religiøst motiverte bekymringsløsheten

 ...har store materielle ringvirkninger. Den er med å muliggjøre et samfunn preget av barmhjertighet og rettferdighet, og kan spille en avgjørende rolle for å opprettholde det i krisetider...

Les mer...

 Om kontemplasjon

 ...en øvelse i fattigdom, i å legge bort trangen til å eie, å øve seg i å ikke ha noe og ikke ville ha noe. Kontemplasjon er å slippe taket i sitt ego, og vente på Gud. Når man går den komtemplative veien, føres man bort fra det å tro for å oppnå noe...

Les mer...

 Lengsel etter uendelig kjærlighet som gudsbevis

 ...det finnes et gudsbevis som vi stadig bærer med oss. Selve vår kjærlighetstørst, som ikke noe menneske kan tilfredsstille, peker på Gud...

Les mer...

 -Jorden vil gå under, og bare de som tror vil reddes

 .
Les mer...

 Besøkte fornyelsesbevegelser for å lære og knytte kontakter

 ...reist på ukesopphold ved sentre som har fått en særlig betydning for mennesker i den sekulære kulturen: Taizé, Iona, Lindisfarne, Bose, Nya Slottet Bjärka-Säby og St. Egidio-fellesskapet i Roma...

Les mer...

 -Kan det være slik at det er Gud vi fornemmer i et øyeblikk?

 -Det finnes en større dimensjon. Noe mer.

Les mer...

 Kjente en plutselig trang til å gå inn i en kirke da hun var på sitt livs bunnpunkt

...da hun var 32 år gammel arbeidet hun som limousinsjåfør i farens hjemland USA, noe som gikk sånn passe. Hun følte da at hun var på sitt livs bunnpunkt, og da hun kjørte forbi en kirke i Los Angeles kjente hun en plutselig trang til å gå inn...

Les mer...

 -Hvis det ikke var for den boken, ville du ha vært oppe i den kjelen

 -Vet du ikke at det moderne, siviliserte mennesket har avvist den boka? Det er ikke noe annet enn en masse løgner. Du burde ikke kaste bort tiden din med å lese den.

Les mer...

 Om hva kristendom er

 ...kristendom er menneskets liv i personlig samfunn med Gud. Den er en anerkjennelse av Gud i alle våre plikter. Den er det båndet som forener Gud og mennesket. Det er troen som griper Guds nærvær, og byr ham velkommen i alle menneskelivets forhold. Det er Guds liv i menneskets sjel som åpenbarer seg daglig i praktisk moral...

Les mer...

 Bra for helsa å gå i kirken

...flere store, godt designede forskningsbaserte undersøkelser har funnet at deltakelse i gudstjenester er forbundet med høyere levealder, mindre depresjon, mindre selvmord, mindre røyking, mindre rusmisbruk, bedre utsikter til å overleve kreft og hjerte- og karsykdommer, mindre skilsmisse, bedre sosial støtte, mer mening i livet, bedre tilfredshet med livet, mer frivillig innsats og sterkere samfunnsengasjement, skriver de og påpeker at flere tidligere studier var svake metodisk, men at forskningen blir stadig sterkere...

Les mer...

 Bibelens Sodoma kan være funnet

 ...forskerne refererer til en debatt om Tall al-Hammam kan være byen Sodoma fra det Gamle testamente i bibelen. I 1. Mosebok beskrives det hvordan Gud druknet Sodoma i 'ild og svovel'. Grunnen skal ha vært beboernes gudløshet og bunnløse synd. Beskrivelsen 'ild og svovel' passer godt på hvordan beboerne må ha opplevd ødeleggelsen av Tall el-Hammam. I artikkelen i Nature skriver forskerne at spørsmålet om Tall el-Hammam er Sodoma er utenfor rammen av det de skriver om. De legger like fullt til at beskrivelsen i 1. Mosebok passer godt med det som nå er kjent om ødeleggelsen av Tall el-Hammam...

Les mer...

 Ut-av-kroppen-opplevelsen til Ernest Hemingway (1899-1961)

-Jeg døde da. Jeg følte at sjelen eller noe kom ut av kroppen min, slik man drar et silkelommetørkle opp av en lomme ved å holde i det ene hjørnet. Den fløy litt rundt, kom så tilbake og fant veien inn igjen. Og jeg var ikke død lenger.

Les mer...

 Fiskeolje mot depresjon

 ...har brukt fiskeolje som en behandling for humørsvingninger, spesielt depresjoner, med gode resultater i mange år...

Les mer...

 Overlevde to dager inni hvalen

 ...skjøt harpuner inn i den mens den andre båten kom rundt for å gjøre det samme fra den andre siden. Hvalens hale slo til båten så den kantret. Det var to mann i båten. En druknet, og den andre ble ikke funnet...

Les mer...

quickgospel.com

Blant annet filmen Jesus (1979) - produsert av den evangeliske organisasjonen ‘The Jesus Film Project’ - ligger fritt tilgjengelig på denne nettsiden, på flere ulike språk.

Les mer...

 Som om Gud spurte om jeg ville være hans barn

 ...det kjennes veldig godt inni meg å vite at Gud er glad i meg og at jeg er hans barn...

 

Les mer...

 -Jeg tenkte at det ikke gjaldt meg eller at det i alle fall ikke var viktig akkurat nå

 -Jeg bestemte meg der og da for å åpne hjertet mitt og ta imot Jesus. Det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Jeg kjenner en enorm glede og en ny type fred inni meg som jeg aldri har kjent tidligere. Nå vet jeg at jeg er på vei til himmelen.

Les mer...

 Fikk seg ikke til å kaste evangeliet

 -Jeg leste boken og Gud åpnet øynene mine og førte meg til tro på Jesus...

Les mer...

 Idrettshistoriker om viktigheten av sport

 -Idretten er egentlig nokså uviktig, men for de som driver med det der og da, føles det veldig viktig...

Les mer...

 Ble informert om at sønnen kom til å dø under nær-døden-opplevelse

 -Jeg følte at sjelen løsnet fra kroppen, før den ble sendt opp til himmelen.

-De var så glade for å kunne ønske meg velkommen og vise sin kjærlighet.

-Jeg hadde mer motivasjon enn noen andre til å motbevise historien min. Under opplevelsen min...fortalte de om min eldste sønn, Willie, sin uventede død.

Les mer...

 Skal ha fått gaven til å helbrede formidlet av Peter og Paulus

 ...jeg svarer alltid at det er Gud - og ikke jeg - som hjelper...

Les mer...

Skal ha fått guddommelig innsikt i verdien av penger

 -Jeg lærte mange forbausende ting. Blant annet at penger ikke har noen større verdi, uten at de brukes til beste for hans verk. Det finnes ikke grenser for den velsignelse han lar strømme over dem som vier sine midler til hans arbeid...

Les mer...

 Fikk hjelp av uniformerte engler i et militært kjøretøy

 ...stoppet plutselig bilen, og det var ikke mulig å komme seg verken fram eller tilbake...

Les mer...

 -Du har funnet himmelen og veien, for Jesus er veien til Himmelen

 ...den andre natten jeg var der, inviterte han meg til å ta imot og stole på Jesus. Dagen etter fikk jeg besøk av en engel i en drøm...

Les mer...

 Ble helbredet da de fikk høre om Guds kjærlighet og omsorg

 ...jeg fortalte dem bare om Jesus og om hvor mye han bryr seg om oss alle...

Les mer...

 Skal ha blitt kvitt depresjon, angst, pornoavhengighet og homofile følelser i forbindelse med bønn

 ...Martin Hansen (Manylandy) sier at han er glad for at de - for ham - uønskede følelsene slapp taket, og at han har rett til å fortelle sin historie...

Les mer...

 Lærdommer fra folk som har hatt nær-døden-opplevelser

 -Livet er skjørt og dyrebart. Jeg har bestemt meg for å tilbringe mindre tid på jobben og mer tid med min ektefelle og familie. Jeg har en ny medfølelse for mennesker, mer forståelse og sympati. Jeg har blitt kjent med Herren på en dypere og rikere måte enn jeg noen gang trodde var mulig.

Les mer...

 Delte ut arven og alt han eide til de fattige

 ...etter å ha fullført sine studier ved universitetet i Siena...

 

Les mer...

 Uhelbredelig syke skal ha blitt helbredet via tøystykker med 'hellig svette'

 ...de sørgende som defilerte forbi legemet var forbløffet over å se den himmelske utstrålingen og den parfymerte væsken som hadde samlet seg på hans panne etter hans død...

Les mer...

 Mindre arbeidspress og økonomisk press med borgerlønn

 ...folk som fikk borgerlønn ble lykkeligere. De opplevde mindre tristhet og ensomhet.

...økonomisk press og arbeidspress er faktorer som kan bidra til flere selvmord.

...skolen er en stressfaktor for mange unge.

Les mer...

 Bestemte seg for å finne en mer hellig lærer

 ...ved en anledning la han for eksempel kappen sin i sølen foran sin herre, og da denne spurte om det ikke var en skam å søle til kappen på denne måten, svarte Comgall:

-Er det ikke en større skam for noen å søle til sin sjel og legeme gjennom synd?

Les mer...

 Kom ut av akutt fattigdom etter å ha blitt spyttet i lomma

 ...skal en gang ha spyttet i en tiggers lomme, og straks kom en gullring til syne der...

Les mer...

 Skal ha fått synet tilbake etter påsmøring av spytt på øynene

 ...mens han gikk på klosterskolen...

Les mer...

 -Ingen av oss så mye som rørte ølet

 -Jeg er her i Canada, og en eller annen ga meg en av deres kassetter. Nå hadde noen av oss planlagt en stor fest i kveld, for å ha det moro og le over én eller annen som snakket om engler. Vi tenkte at det måtte være noe av det mest latterlige som fantes, så vi dro av gårde til en bar. Vi fikk ølkrusene våre og satt rundt bordet. Vi hadde planlagt å spille kassetten om og om igjen og bare ha det moro...

Les mer...

 Mindre tristhet og ensomhet med borgerlønn

 ...men de ble lykkeligere. Det viser et to år langt forsøk der...

Les mer...

 -Jesus var ansvarlig for at jeg kom tilbake til livet

...senere snakket de med mannen, blant annet om deres forsøk på å hjelpe ham. Han smilte vennlig til dem og fortalte at de ikke hadde noe å gjøre med hans vellykkede gjenoppliving. Han fortalte dem at det faktisk var Jesus som var ansvarlig for at han hadde vendt tilbake til livet...

Les mer...

 -Det utgjør ikke noen forskjell etter et visst punkt

 ...ville ikke bli lykkeligere om jeg eide fem eller seks hus...

Les mer...

 Charles Tarts laboratoriestudie av ut-av-kroppen-opplevelsene til frøken 'Z'

 ...dersom hun våknet mens hun svevde nær taket, skulle hun memorere nummeret, og deretter sjekke at hun hadde oppfattet det riktig...

Les mer...

 Marias tennissko

 ...som hun spurte om jeg kunne forsøke å finne for henne. Hun trengte noen andre for å få visshet om at tennisskoen virkelig var der for å validere ut-av-kroppen-opplevelsen sin...

Les mer...

 Uønsket barn ble øyensten

 ...ville ikke ha barnet. Det endte likevel med fødsel, og babyen er mannens øyensten...

Les mer...

 Plutselig satt en engel ved siden av ham

 ...bilen var i fart, dørene og vinduene var lukket igjen og plassen ved siden av ham i forsetet var tom. Plutselig satt en engel ved siden av ham. Han snakket en stund med ham og minnet om det oppdraget Gud hadde gitt ham. Da pastor Weaver sa at han ville gjøre det Gud hadde bedt ham om, forsvant engelen på samme måte som han kom inn i bilen...

Les mer...

 BCC om seksualdriften

 ...seksualdriften vår er ikke en synd. Men seksuelt begjær utenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne er det Bibelen kaller «lyster», og å gi etter for dem er synd. Dette inkluderer sex før ekteskapet, utenomekteskapelig sex, å leve ut urene seksuelle tanker, pornografi – og å praktisere homofili...

Les mer...

 Dersom pastoren ikke holder seg til bibelen, går de kristne til en annen kirke

 ...hvert år kommer minst én million kinesere til tro, mange etter å ha fått sin første bibel...

Les mer...

 Ble kvitt lungekreft etter forbønn

 ...på møtet holdt hun et sterkt vitnesbyrd hvor hun fortalte at ingen av de gudene eller gudinnene hun tidligere hadde tilbedt kunne hjelpe henne. I stedet hadde hun fått hjelp av den eneste sanne Gud, Jesus Kristus...

Les mer...

 Opplevde fred etter å ha fått høre om Jesus gjennom radio

 ...etter å ha lyttet til flere programmer, bestemte Chandra seg for å be Jesus om å flytte inn i hennes hjerte. Hun tok imot Jesus som sin personlige frelser på sitt eget soverom.

Til tross for den freden hun opplevde, savnet Chandra et fellesskap og lengtet etter å få kunne dele sin tro med andre bekjennende kristne...

Les mer...

 Kom til tro på Jesus Kristus etter å ha sett farens forvandling

 ...lysten på alkohol var borte. Sinnet og volden forsvant. Endringen hos faren vekket en nysgjerrighet hos Diwah om å finne ut mer om den kristne troen...

Les mer...

 -Men det er jo akkurat det jeg gjør nå!

 -Hvorfor drar du ikke ut igjen? Hvis du fortsetter med å dra ut, så vil du fange mer fisk og øke inntekten din, kjøpe en båt til, ansette mannskap og bli en rik mann som meg.

Les mer...

 Kom til tro etter å ha verifisert en pasients ut-av-kroppen-opplevelse

 ...kvinnen hadde fløtet opp over kroppen sin og et kort øyeblikk iakttatt gjenopplivingsforsøkene som ble foretatt på henne. Deretter følte hun at hun ble trukket opp gjennom flere etasjer på sykehuset for så å befinne seg på toppen av sykehustaket. Hun syntes at det var veldig interessant å se sykehuset fra luften. På sykehustaket la hun merke til et rødt objekt som viste seg å være en sko...

Les mer...

 Det var tydelig at dette med Jesus virkelig var noe

 -Dette ble et håpløst spørsmål for meg, så jeg bestemte meg for å faste i 50 dager for å få svar. Etter 40 dager åpenbarte Jesus seg for meg. Han var så lys en skikkelse at jeg kunne ikke se rett på ham. Han kledde meg i hvite klær og jeg ble helt forandret. Jeg måtte bekjenne:

"Han er sannelig Gud! Han er den rene og hellige Gud!"

Les mer...

 Over én liter olje har siden 2017 daglig strømmet ut av en bibel i Dalton, Georgia (USA)

 ...27. januar 2017 begynte det å strømme olje fra bibelen til over 80 år gamle Jerry Pierce fra byen Dalton i delstaten Georgia sydøst i USA. Ifølge Jerry startet oljen å renne fra salmenes bok i bibelen hans, helt nøyaktig fra salme 39 og det var olje fra salme 39 til salme 63 da det ble oppdaget...

Les mer...

 Sitat av Armin Gesswein

 ...om du vil se hvor populær menigheten din er – gå på møte på søndag formiddag. Om du vil se hvor populær pastoren er – gå på møte søndag kveld. Om du vil se hvor populær Gud er – gå på bønnemøte...

Les mer...

 Fem familiemedlemmer kom til tro etter at Veronique ble frisk igjen

 ...det var ikke lett for henne i begynnelsen, men så begynte Gud å røre ved henne. Hans nåde helbredet kroppen til Veronique, og nå er hun helt frisk igjen! Dette miraklet gjorde hele familien hennes til etterfølgere av Jesus...

Les mer...

 Hjelp til husbygging førte til frelse

 ...befolkningen i den lille landsbyen la merke til omsorgen hun fikk fra menigheten, og det gjorde kraftig inntrykk på dem. De ville vite hva slags folk det var som kunne bry seg om andre mennesker på den måten...

Les mer...

 Alle kan ha et personlig forhold til Gud dersom de ønsker det

 ...hadde vært med på gudstjenester tidligere, men hadde aldri hørt om at det gikk an å ha et personlig forhold til Gud...

...og så ba de for meg. Jeg ble fylt av en stor glede som jeg ikke hadde kjent tidligere. Etter at mannen min døde [i 2015], har jeg slitt med nattesøvnen. Nå sover jeg godt om natta og har ikke mareritt lenger...

Les mer...

 Etter at Debbie hadde fått hjelp, forsvant både fører og semitrailer i løse luften

...da de kjørte sammen fortalte mannen henne at han hadde vært i fengsel, møtt Kristus og livet hadde blitt radikalt forandret. Han viste bildene av kona og familien. Da de kom tilbake til bilen hennes, helte han en kanne med bensin på tanken, sa farvel og dro.

Så skjedde det...

Les mer...

Levde uten penger i mer enn 14 år

 

Les mer...

 Siterte Bibelen i nyttårstalen

Harald V en 2018.jpg

Les mer...

 -Jeg ble fylt av en uforklarlig fred

 ...flere har også fått høre de gode nyhetene om hva Jesus kan gjøre...

Les mer...

 -Du må gå og finne noen kristne!

 ...Man Wa Hen fra Kina fikk sin første bibel da hun var 90 år gammel. En troende ble hun 25 år tidligere, i en periode der hun hadde store smerter...:

Les mer...

 Imamer som studerer Bibelen i tillegg til Koranen, oppdager Jesus

 -Muslimske ledere forstår at opprinnelig fantes ikke Mekka, Muhammed og Koranen. Den tidligste bekjennelsen for de opprinnelige ismaelittene var den samme som for israelittene: det finnes bare én Gud. Først hundre år etter Muhammed ble den islamske bekjennelsen endret til også å inneholde «og Muhammed er hans profet», sier han.

Han kan også fortelle at de muslimske bønnelederne ikke har vært sene med å ta de nye oppdagelsene til seg, og at imamer i moskeer har begynt å undervise om Jesus...

Les mer...

 Ledet til Jesus i moskeen - av muslimske lærere

 -Ikke vær redd. Jeg vil gi min fred til deg, bare tro.

Les mer...

 Synet på livet endret seg da hun begynte å se på seg selv som Guds prinsesse

 "Takk Gud for alt. Gjør hva Du ønsker. I Jesu navn. Amen."

Les mer...

 Skutt og drept med pil og bue på misjonstur til unådd folkegruppe

 ...ble beskutt, men pilen traff bibelen hans og han kom seg i trygghet...

Les mer...

 Valgte å flytte inn i kloster etter nær-døden opplevelse

 ...det er et større mirakel å omvende en synder enn å vekke opp en død mann (…) Og det er et enda større mirakel dersom historien om en død manns tilbakevending og spirituelle transformasjon endrer hjertene til de som får høre beretningen...

Les mer...

 Litt om vanesynder

 ...utadvendte mennesker som har evnen til å inspirere og oppmuntre andre, har noen ganger en tilbøyelighet til å sladre...

Les mer...

 -Dette er Sannhetens bok. Det du lærer i denne boken, skal du dele med andre.

...ble sjokkert over at det var akkurat den samme boken som hun hadde sett i drømmen...

Les mer...

 -Jeg har allerede betalt prisen, løs ham og la ham gå

 ...for det første forteller Bibelen at Jesus er døren vi skal gå gjennom. Dernest at Jesus har betalt prisen for alle våre synder. Oppfølgingsarbeideren poengterte også at det han har drømt er en bekreftelse på det som allerede står skrevet i Bibelen. Mannen var enig og forsto da at det var Jesus som kalte på ham gjennom denne drømmen...

Les mer...

En tur i furuskogen kan være kreftforebyggende

 ...at vi inhalerer fytonsider i skogsluften ser ut til å påvirke immunsystemet vårt og er blant annet med på å forebygge kreft...

Les mer...

 Westminster-katekismen om livets mål

 ...menneskets hovedhensikt er å ære Gud og å fryde seg i Ham i all evighet...

Les mer...

 Om blåbær og synsproblemer

 ...jeg har de senere år kunnet konstatere at hver gang jeg tar 3-4 kapsler av dette tilskuddet daglig, forbedres synet i løpet av få dager. Når jeg slutter med tilskuddet går det noen få uker, så begynner synet å svekkes merkbart...

Les mer...

 All alkoholbruk er skadelig

 -Selv et enkelt glass vin eller øl nå og da øker risikoen for helseproblemer og tidlig død, ifølge en stor studie i 195 land.

Les mer...

Ber til Jesus hver dag i moskeen

 ...gutten fortalte om dette hjemme fordi han ville tro på Jesus. Han ble nektet å skifte tro, og han ble straffet hardt med mange slag. Gutten holdt imidlertid fast ved Jesus, og i familien ble det enighet om at han skulle gå til moskeen for å søke råd der.

Utenfor moskeen satt en eldre mann, og for gutten var det naturlig å forhøre seg om saken med mannen. Da han fikk høre hva gutten hadde å fortelle, sa han:

-Gutt, jeg møtte Jesus i en drøm for over 30 år siden. Siden har jeg bedt til ham hver eneste dag her i denne moskeen. Gå hjem og tro på Jesus!

Les mer...

Ikke fordomsfullt og diskriminerende å være mot homoseksualitet

 ...ekteskapet er mellom mann og kvinne. Når kirkemøtet sier det skal være to syn, ligger det en anerkjennelse der om at det er akseptert å ha to syn, og at det klassiske synet ikke er diskriminerende...

...respekt handler ikke om at man er enig i det folk gjør, men om måten man behandler andre på...

Les mer...

 Om iver i tjenesten

 ...slik må også de som tjener meg, som er livets herre og kongers konge (Apg. 3,15; Åp. 19,16) utbre evangeliet til dem som er døde og døden nær i synd, og være rede til å ofre sitt liv i mitt  navn som kom til deres frelse og skal komme igjen. Da vil jeg gi dem livets krone...

Les mer...

 Om verdien av en bibel

...vi spurte så om de hadde bibler, men ingen hadde en bibel. De hadde noen blader fra Johannesevangeliet som de hadde delt mellom hverandre for å få lest Guds ord. Vi åpnet da en koffert med bibler som vi hadde med. Reaksjonen var enorm. Biblene ble kysset på, de korset seg og gråt bare ved å få tatt i en russisk bibel.

Ordføreren selv ba om å få ta i en bibel. Det hadde han aldri gjort før...

Les mer...

 -Dette er sannheten! Dette er sannheten!

 

 

...en dag i starten av april 1991, under en av hans fem daglige bønnestunder, fikk plutselig Abdessalem høre en stemme. Helt klart og tydelig hørte han noen si: "Dette er ikke den sanne veien."

 

 

-Det var ingen personer i nærheten. Jeg skjønte ingenting...

Les mer...

 Gikk på talerstolen etter å blitt skutt i brystet

 ...under valgkampen i 1912 bla han skutt i brystet på kloss hold i Buffalo. Kulen gikk gjennom et brilleetui og et dobbeltbrettet talemanuskript på 40 sider som han hadde på innerlommen, og stanset i brystmuskulaturen. Han blunket litt, gikk på talerstolen og gjennomførte en tale på 45 minutter mens han blødde...

Les mer...

 Fornektelse av Helvete er vranglære

 ...etter en lang diskusjon ble den første fornektelsen av Helvete dømt som heresi på et allment konsil i år 533...

...ifølge Store norske leksikon er heresi = vranglære, kjetteri. Katolsk teologi skiller mellom formell og materiell heresi: Formell heresi (vranglære) er villet og varig forkastelse av kristne trossannheter. Dette er heresi (vranglære) i egentlig betydning. Materiell heresi betyr å ha en feilaktig tro, men uten at man har valgt det eller er klar over det. Dette innebærer verken synd eller skyld, og er derfor ikke heresi i egentlig forstand...

Les mer...

 Alkohol øker sannsynligheten for demens

 ...samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens...

Les mer...

 Kristine (29) og Snorre (26) serverte ikke alkohol i bryllupet sitt og var begge jomfruer inntil bryllupsnatten

 -Vi tror på en Gud som alltid står klar med ny nåde og nye sjanser når man har bomma litt...

Les mer...

 Billy Graham (1918-2018) stolte på alt i Bibelen - i tro

...hva han skulle gjøre fremover ble tydeligere etter en opplevelse han hadde en kveld da han var alene ute i skogen i 1949.

Billy Graham åpnet Bibelen, men kunne ikke lese den i månelyset. Men han ba:

-Å Gud, det er mange ting i Bibelen jeg ikke forstår. Der er mange problemer som jeg ikke har noen løsning på. Der er mange tilsynelatende motsetninger. Det er opplysninger i den som ikke synes å samsvare med moderne vitenskap. Noen av de filosofiske og psykologiske spørsmålene som Chuck og andre stiller, kan jeg ikke svare på.

Til slutt følte han seg fri ved at han ved Den Hellige Ånds hjelp ba:

-Far, jeg vil godta dette – i tro. Jeg vil la troen gå foran mine intellektuelle spørsmål og min tvil, og jeg vil tro at dette er ditt inspirerte ord.

Da han reiste seg etter bønnen var hans øyne fylt av tårer. Han merket Guds nærvær og makt slik han ikke hadde opplevd det på måneder. Ikke alle spørsmål var besvart, men en avgjørende bru hadde blitt krysset. I sitt hjerte og sinn skjønte han at en åndelig kamp i hans sjel hadde blitt utkjempet og vunnet...

Les mer...

-Avholdsbevegelsen hadde rett

-Så mye av det vi liker aller minst i samfunnet vårt – vold, ildspåsettelse, trakassering, voldtekt, skilsmisse, utroskap, kvinnemishandling – henger nøye sammen med alkoholbruk. Men som samfunn fornekter vi dette.

-Det at alkohol bare er et problem for de få av oss som blir avhengige, er en myte. Den normale bruken er tett koblet til den dårlige bruken. Avholdsbevegelsen hadde mer rett enn vi liker å tenke, sier forskeren.

-Det største problemet på rusfeltet er ikke alkoholisme, men den hensynsløse atferden knyttet til rus.

...en studie av bruk av forskning i alkoholpolitiske beslutningsprosesser, viser at aktører som la vekt på individets frihet og på næringsinteresser, aktivt diskrediterte forskning som viser at reduserte skjenketider førte til mindre vold...

 ...allerede i 1975 slo en stor gruppe med anerkjente forskere fra 13 land fast at skadevirkningene av alkohol er påvirket av totalforbruket, og av pris og tilgjengelighet...


Les mer...

 Vokslyset som tegn og symbol

 ...et vokslys fortærer seg selv ved at voksen smelter og forbrenner. I denne forbrenningen gir det lys og varme. Lyset reduserer seg selv ved å skape og opprettholde lys, glød og varme rundt seg. Slik symboliserer lyset at vi som medmennesker kan skape lys og varme rundt oss ved å forsake oss selv...

Les mer...

 Hvis Billy Graham (1918-2018) kunne levd om igjen...

 ...ville ha vært mer med familien, brukt mer tid i bønn og studier, forkynt mindre og holdt seg unna politikk...

Les mer...

 Om å høre Guds stemme i stillheten

...gjorde den viktigste av alle ørkenerfaringer: at Herren er i stillheten. De samme erfaringene og den samme praksisen ser vi også i Jesu eget liv. Før han begynte sin egentlige gjerning, og ved innledningen til sitt offentlige liv, oppsøkte han stillheten i ørkenen i førti dager. Og etter dette trakk han seg – alene og sammen med disiplene – stadig tilbake fra det hektiske livet blant menneskene til stillhet og bønn i ørkenen og på fjellet...

...stillhetens betydning ligger først og fremst i dette at den gir anledning til å høre både vår egen indre stemme, og Guds stemme i oss... 

 

...stillheten er en forutsetning for å finne den indre kilden, og for å kunne livnære seg av den. Derfor er også stillheten en nødvendig del av et liv i Guds skapelsesplan...

 

Les mer...

 -Det er virkelig

 ...tidligere på dagen hadde mannens kone bedt til Gud om et tegn på himmelen i forbindelse med at hun også skulle bli døpt. Akkurat da hun sammen med sine barn gjorde seg klar til å bli døpt, så hun opp på himmelen i forbauselse da ordet «real» der og da var skrevet på himmelen med kondensstripen etter et fly...

Les mer...

 Forsto at Bibelens Gud ikke er alt-aksepterende slik hun hadde forestilt seg

 ...til tross for at foreldrene hennes ikke likte forholdet, fortsatte Emily sin lesbiske livsstil. Snart levde hun et vilt liv og hadde masse relasjoner med kvinner...

Les mer...

 Kjent trollmann kom til tro på Jesus

 ...for den nyfrelste Papa Jarto Makai ble det viktig å ta et tydelig standpunkt mot voodooen han hadde praktisert i så mange år, og kastet derfor alle gudebildene og fetisjene han eide på bålet. For familien og vennene til den vestafrikanske bonden, var Papa Jarto Makais handlinger det samme som å signere sin egen dødsdom. De var overbevist om at noe ondt ville skje ham, når han gjorde noe så alvorlig mot åndene...

Les mer...

 Kom til tro etter å ha studert bibelen for å kunne argumentere mot kristne

 ...planen var at Sunay fra Bulgaria skulle bli imam, i likhet med sin far. For å kunne diskutere med kristne og påpeke feil i kristendommen, fikk Sunay en bibel av sin far...

Les mer...

 Blind kvinne opplevde å se under ut-av-kroppen opplevelse - del 3

 -Er det ikke fantastisk? Alt er vakkert her, og det passer sammen. Og du vil finne det slik. Men du kan ikke være her nå. Det er ikke din tid til å være her ennå, og du må reise tilbake.

Les mer...

 Blind kvinne opplevde å se under ut-av-kroppen opplevelse - del 2

 -Til å begynne med la jeg merke til at det var en kropp, men i starten visste jeg ikke en gang at det var min. Da sanset jeg at jeg var oppe under taket, og jeg tenkte: «Vel, dette var rart. Hva gjør jeg her oppe?» Jeg tenkte: «Vel, det må være meg. Er jeg død?... Jeg bare så denne kroppen i et kort tidspunkt, og … jeg visste at det var min fordi jeg ikke var i min. Deretter var jeg bare borte fra den...

...hun var omgitt av trær og blomster og et stort antall mennesker. Hun var på et sted med et fantastisk lys, og lyset, sa Vicky, var noe du kunne føle i tillegg til å se. Lyset uttrykte kjærlighet. Menneskene hun så strålte og reflekterte lyset fra denne kjærligheten...

Les mer...

 Blind kvinne opplevde å se under ut-av-kroppen opplevelse - del 1

 ...i begynnelsen av 1973 arbeidet Vicky - som da var 22 år gammel - av og til på en nattklubb i Seattle. En natt – ved stengetid – klarte hun ikke å få tak i en taxi som kunne kjøre henne hjem, og omstendighetene gjorde at hun følte seg tvunget til å velge det eneste andre alternativet: å sitte på med berusete stamgjester. Ikke overraskende skjedde det en alvorlig ulykke der Vicky ble kastet ut av bilen...

Les mer...

 -Du må besøke en kirke

 ...jeg oppsøkte vaktene på området, betalte dem og ba dem om å fjerne kvinnen. Men kvinnen kom tilbake, og da ble jeg så opprørt at jeg gikk ut av butikken og slo til henne så hun falt. I stedet for å beskylde meg for vold, reiste hun seg opp og sa stille:

-Ikke stå imot Jesus.

I fullt raseri forbannet jeg henne, spyttet på henne og gikk inn igjen i butikken. Jeg innså at jeg ikke greide å konsentrere meg om resten av arbeidsdagen. Jeg tok noen beroligende tabletter fordi jeg skalv, sendte betjeningen hjem, stengte butikken og gikk hjem.

Den kvelden bestemte jeg meg for å legge meg tidlig, men klokken tre på natten opplevde jeg at Jesus Kristus viste seg for meg. Han sa:

-Du må besøke en kirke...

Les mer...

 UFO-observasjon i 2004 førte til opprettelse av ny forsvarsenhet

 ...da han styrte flyet han befant seg i ned mot objektet, begynte objektet å stige opp. De fire menneskene kunne følge objektet i noen sekunder.

-Så akselererte det annerledes enn noe annet jeg har sett og forsvant. Jeg ble temmelig satt ut, forteller Fravor.

-Det er ikke mulig for noe luftfartøy eller noen rakett vi kjenner til å kunne oppføre seg slik som det objektet vi så den dagen, er en av pilotene sitert i en rapport som nå er blitt offentliggjort...

Les mer...

 -Du kommer ikke til å oppleve fred om du ikke tar imot det Gud har gitt

 -Mannen min ringte til Ustad, en velkjent muslimsk lærer som blant annet studerte arabisk med en gruppe i nærheten av oss. De avtalte deretter et felles møte. I møte med Ustad fortalte han oss at sann fred bare kan komme fra den levende Guden. Jeg spurte Ustad hvordan jeg kunne oppleve denne freden, og han sa han ville forklare ved hjelp av Koranen. Da han begynte å legge ut ble vi veldig sjokkert, for den muslimske læreren begynte å snakke om Jesus!

Les mer...

 Litt om borgerlønn

 ...en garantert minsteinntekt er den mest effektive og siviliserte måten å utrydde fattigdom på.

...det gir lavere helseutgifter, bedre skoleresultater og redusert kriminalitet. Dermed er garantert minsteinntekt et tiltak som finansierer seg selv...

-Millioner av mennesker har unyttige jobber, ikke lærere og søppeltømmere eller pleiere. Men mange bankfolk, konsulenter og advokater sier om sin egen jobb at de ikke tilfører mye av verdi.

...mennesker higer etter et meningsfullt liv. Og mye viktig arbeid er ulønnet. Frivillig arbeid. Omsorg for barn og eldre. Mens mye lønnet arbeid er unyttig. Folk sitter på kontoret hele dagen og sender e-post til andre de ikke bryr seg om. Skriver rapporter ingen noen gang kommer til å lese. Eller de sitter med Facebook hele dagen...

Les mer...

 Thomas à Kempis om Dommens dag

 ...om bare mennesker hadde vært like ivrige etter å utrydde laster og innpode dyder som de er etter å fremsette unyttige spørsmål, da ville det ikke være så mye vondt og forargelig i verden, og heller ikke så mye slapphet blant de kristne...

...når Dommens dag kommer, vil vi ikke bli spurt om hva vi har lest, men om hva vi har gjort, vi blir ikke spurt om hvor veltalende vi har vært, men om hvor oppriktig vi har levd...

Les mer...

 Om hva det kan koste å fortelle sannhet

 

Les mer...

 -Det handler om himmel og helvete

 -Jesus var støtende. De religiøse lederne sa at de ikke kunne la dette fortsette, så de ville drepe ham. Jesus kom for en grunn. Det var en redningsoperasjon for å frelse oss fra våre synder. Vi snakker om å være relevant, men hva er mer relevant enn sannheten? I et hav av løgner må vi holde opp sannhetens fane og ikke skamme oss.

Les mer...

 Jesus tok livet mitt

 ...ville gjøre mine egne ting. Jeg ville feste og være med jenter, og røyke og drikke. Jeg ville være lykkelig, og trodde det å bli full ville gjøre meg lykkelig. Men det gjorde ikke det, det var en tomhet i livet mitt. Denne tomheten prøvde jeg å fylle med denne verdens ting. Men jeg ble bare tommere...

Les mer...

 Kjent for evnen til å kunne skape veldig mye ut av forferdelig lite

 DonSiegel.jpg

Les mer...

 Nektet å lese seg opp når han støtet på et matematisk problem

 

Les mer...

 Har bilder av Einstein og Jesus på kontoret sitt

 ...har to bilder på kontoret sitt, ett av Albert Einstein og ett av Jesus Kristus...

Les mer...

 -Jeg er Jesus, sa han.

 ...hadde i løpet av årene - til tross for drapstruslene fra familien - sendt penger til familien så de kunne ha det bedre økonomisk...

Les mer...

 Historien om hvordan Gud gjorde en hund frisk

 ...jeg satte hunden min oppå fjernsynet...

Les mer...

 Velsignelsen som ble borte

 -Herre, måtte du velsigne naboen min og gi ham en god avling.

...etter at han ble borte begynte det ene etter det andre i distriktet der han bodde å gå galt... 

Les mer...

 Peter Halldorf om å ligne på Gud

 ...evnen som vi har fått utdelt til å etterligne Kristus, må brukes og forvaltes. Når de guddommelige egenskapene blir liggende ubrukt, forsømmes eller fordreies, utvikler de seg til begjær. Trekk som tålmodighet, saktmodighet og ydmykhet kan bli til lede [kjedsomhet], vrede og ærgjerrighet. Mennesket er fortsatt et avbilde av Gud, men talentene er gravd ned og får ingen «avkastning» i form av likhet med Kristus...

Les mer...

 Litt om forakt

 ...tilgivelsens motsetning er forakten. Mens nybegynnerne på etterfølgelsens vei snubler i havesyke og andre ytre lidenskaper, er forakten den fristelsen som får dem som har vandret lengst på veien, til å falle...

Les mer...

 Asbjørn Kvalbein om nøysomhet

 ...nøysomhet kan som andre verdier slå ut i noe negativt. Noen nøysomme blir kritikksyke, misunnelige eller smålige. Hvis ikke nøysomheten gir deg glede, er den ikke kristelig eller god. Nei, la nøysomheten slå seg i hop med glede og takknemlighet over hva andre får, så blir nøysomheten en rikdom for deg...

Les mer...

 Demokrit og Sokrates om hvem som er rikest i verden

 "Den som ønsker seg minst for sin egen del." Demokrit

"Den som har de minste behov." Sokrates

Les mer...

 Om verdien av gode kontakter (mellommenn)

 

...under borgerkrigen i USA var det en ung soldat som havnet i store vanskeligheter. Både faren hans og broren hans var drept i krigen. Han dro derfor til Washington for å be om at president Lincoln måtte frita ham fra videre krigstjeneste, slik at han kunne reise hjem og hjelpe søsteren og moren med våronna på gården. Han fikk en kort permisjon av sine overordnede, kom til Washington og henvendte seg i Det hvite hus. Men der sa de:

-Du kan ikke få møte presidenten! Dra tilbake og slåss i krigen!

Dermed måtte soldaten gå sin vei. Motløs satte han seg opp på en parkbenk like ved Det hvite hus. Da kom en liten gutt opp til ham og spurte...

Les mer...

 Å tjene masse penger ødelegger appetitten på Det nye testamente

 

Les mer...

 -Ikke gå til ham, for han er en hykler

 ...kvinnen fortalte om sykdommen. Munken gjorde korsets tegn over det syke stedet og sa:

-Gå, Herren helbreder deg. Longinos kan ikke være til noen nytte...

Les mer...

 Nå forstår jeg hvorfor jeg måtte ut og fiske

 ...så satte nordavinden plutselig inn, og de drev bort fra fiskeplassen. Da var det tid for å ta opp fiskeutstyret og reise hjemover. Og så ville ikke påhengsmotoren starte...

Les mer...

 -Å tjene Jesus er en stor lykke

 Oscar Bernadotte, Svenskt porträttgalleri.jpg

Les mer...

 Likekjønnet ekteskap ble forbudt i Romerriket i år 342 e.Kr.

 ...svekker argumentet om at apostelen Paulus’ utsagn om seksuelle forbindelser mellom to av samme kjønn ikke rammer likekjønnede ekteskap...

Les mer...

 Etterlot seg kors og sjokolade på toppen av Mount Everest

 Edmund Hillary & Sherpa Tenzing.jpg

Les mer...

 -Hvorfor ber du ikke for begge øynene?

...ba i 1994 for syke i Medkila kirke i Harstad, på dagtid. Dit kom da 75 år gamle Margot Robertsen for å få forbønn for det øyet hun kunne se med. Det andre øyet hadde hun vært blind på siden hun i tiårsalderen fikk betennelse på hornhinna...

Les mer...

 Transportert av engler over Atlanterhavet for å forkynne evangeliet for indianere i Amerika - del 2

 ...munkene som dro til jumanoindianerne ble overrasket da de fant ut at indianerne allerede var godt instruert i Kirkens doktriner. Indianerne ga videre æren for denne trosopplæringen til besøkene av 'Kvinnen i blått'. Så uten videre undervisning ble høvdingen og alle de ti tusen stammemedlemmene døpt...

...før munkene forlot indianerleiren – ifølge en senere rapport av pater Benavides – kom de syke for å bli helbredet av kraften i den nye religionen. Helbredelseskraften varte fra klokka tre en ettermiddag til klokken ti neste morgen...

...fikk ordre om å returnere til Spania for å rapportere om Kirkens fremgang i Den nye verden til sine overordnede. Hans bok Memorials (1630) er resultatet og rapporten av arbeidet hans, og ble mottatt med stor velvilje blant hans overordnede. Den mirakuløse konverteringen til jumanoindianerne var selvsagt en del av denne rapporten og ble et hett samtaleemne. Resultatet ble at pater Benavides 29. april 1631 ble sendt til Agreda, på grensen mellom Aragon og Castille, hvor nonnen María de Jesús tidligere hadde erklært at hun ved et bilokasjonsmirakel, det å være på to steder samtidig, de ti siste årene hadde besøkt indianere i Den nye verden...

Les mer...

 Pater Pio og fenomenet bilokasjon

 ...den salige don Orione fortalte at han så at pater Pio var til stede i Peterskirken da don Bosco ble helligkåret i 1934. En biskop fortalte at han hadde sett ham da den hellige Thérèse av Lisieux ble helligkåret i 1925. Alt dette til tross for at pater Pio aldri forlot San Giovanni Rotondo etter at han ble sendt dit i 1918. Han var faktisk bare utenfor klosteret ved en håndfull anledninger, som for å stemme eller for å besøke sykehuset han bygget ved siden av klosteret...

Les mer...

 Om hvordan pater Pio fikk sårmerket i siden

 ...når vi leser dette, kunne vi tro at den 31 år gamle presten overdrev, eller at han i alle fall talte i bilder for å beskrive en indre, åndelig opplevelse. Han gjorde ikke det!

Han var virkelig såret, han hadde fått en åpning i siden inn til hjertet, et sår som skulle komme til å blø hele resten av hans liv, i enda femti år...

Les mer...

 Transportert av engler over Atlanteren for å forkynne evangeliet for indianere i Amerika - del 1

 

Les mer...

 Pater Pio møtte Jesus i en visjon

 -Mine lidelser blir tyngre å bære fordi mine prester er utakknemlige og sover. Se, hvordan de gjengjelder min kjærlighet. Og det som smerter meg enda mer, er at deres likegyldighet er ledsaget av hån og vantro. Hvor ofte var jeg ikke rede til å utslette dem, men jeg ble holdt tilbake av englene og de sjeler som elsker meg...

Les mer...

 Løp sin vei når noen bannet

 

Les mer...

 Petrarca (1304-1374) om fem fredsfiender

 ...begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet...

Les mer...

 Om å få mest mulig ut av livet

 ...mens de var på vei gjennom ankomsthallen, ble Ralph stadig opptatt med forskjellige ting. Én gang fór han av sted for å hjelpe en eldre kvinne med en koffert som hun hadde mistet i gulvet. Den hadde åpnet seg, så sakene fløt utover. Et øyeblikk etter løftet han opp to småbarn så de kunne se julenissen, og snart var han borte hos noen som ikke kunne finne veien. Hver gang kom han tilbake til gjesten sin med et smil...

Les mer...

 Forlot den sosialdemokratiske bombesikkerheten om etterlivet

 ...det har vært spennende å spionere på meg selv i disse årene. Før jeg ble syk var jeg litt sånn - som en god sosialdemokrat - sikker med to streker under. Etterpå (etter døden): Null! Støv. Nei. Ingenting. Selvfølgelig. To streker under. Men så, i løpet av disse syv årene så har jeg litt etter litt – i det ubevisste sjeleliv må det ha skjedd – beveget meg fra den tåpelige bombesikkerheten...

Les mer...

 Ikke nok å være en kropp i live

 Per Fugelli.jpg

Les mer...

 50 år med sårmerker på hender, føtter og i siden

 

Les mer...

 -Men da må De love å være hos meg når jeg skal dø

 ...pater Pio en gang fikk besøk av biskop Fernando Damiami fra Uruguay i Sør-Amerika. Han ble så betatt av ham at han ba om å få bli hos Pater Pio i San Giovanniklosteret i Italia til sine dagers ende.

-Nei, sa Pater Pio. –Deres plass er hos Deres menigheter.

-Men da må De love å være hos meg når jeg skal dø, sa biskopen.

Det løftet fikk han...

Les mer...

 Så ofte som du er i stand til å hjelpe andre, men nekter å gjøre det, så ofte gjør du noe urett

 ...det brødet som du tar vare på, tilhører den hungrige. Den kappen som du har lagt til side i din garderobe, tilhører den nakne. De skoene som støver ned i ditt forråd, tilhører den som ikke har sko. Det gullet som du har gjemt i jorden, tilhører den trengende...

Les mer...

 La oss derfor eie minst mulig

 

Les mer...

 Bra for den mentale helsa å se på fugler

 Gråspurvhunne (Passer domesticus)

Les mer...

 Ateist og kristen munk om å kaste bort livet

 ...en ateist sa til en kristen munk:

-Hvis Gud ikke finnes, og det tror jeg ikke han gjør, så vil du ha kastet bort hele livet ditt.

Munken svarte:

-Hvis jeg tar feil, vil jeg ha kastet bort i høyden 50 eller 60 år. Men hvis du tar feil, vil du ha kastet bort en evighet...

Les mer...

 Om å forberede seg på det som kommer

 ...litt etter litt fikk han tak i at det var skikk og bruk i denne stammen å gjøre en eller annen til konge for ett år. Hvert år fikk de altså en ny konge. Sjømannen likte tanken, helt til han begynte å lure på hva de gjorde med de tidligere kongene. Han fikk til svar at de gamle kongene ble forvist til en liten øy, der de sultet i hjel...

Les mer...

 -Prøv Jesus og du kommer aldri til å angre

 ...da programmet var over, kjente hun som en strøm av kjærlighet og fred som kom over henne. Før hun sovnet den kvelden ba hun:

-Jesus, dersom dette er sant, så må du vise meg det!

Samme natt hadde hun en drøm om at Jesus kom til henne, ga henne en god klem og fortalte henne om private ting i livet hennes som ingen andre visste om...

Les mer...

 Ba til Jesus om å slippe ut av fengsel

 ...selv om jeg alltid har tenkt at kristne må være dumme mennesker, tenkte jeg at det ikke kunne skade å lese Bibelen...

Les mer...

 Gud befaler at alle mennesker alle steder skal omvende seg

 ...Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise Ham fra de døde...

Les mer...

 Asbjørn Kvalbein om dypkirkelighet

 ...hos Gud kan vi sove i våken tilstand. I ettertanken ligger det hvile og fornyelse. Der får vi sjansen til å gå i dybden...

...i kirkelivet snakkes det en del om høykirkelige, lavkirkelige og bredkirkelige. Det viktigste er ved hellig stillhet og ettertanke å bli dypkirkelige...

Les mer...

Anselm (1033-1109) om å gi rom for litt tid med Gud

 ...gå avsides en stund når du er opptatt. Gjem deg for en tid fra dine forstyrrende tanker. Kast til side dine tyngende bekymringer, og legg vekk din strevsomme travelhet. Gi rom for litt tid med Gud, og hvil en stund hos ham. Gå inn i det innerste kammeret i ditt sinn, lukk ute alle andre tanker enn dem som handler om Gud, og dem som kan hjelpe deg til å søke ham. Så kan du si helhjertet: Tal nå, Gud...

Les mer...

 Om å lytte til Gud

 ...en halv times lytting er absolutt nødvendig, unntatt når du har det svært travelt. Da trengs det en hel time...

...hvis vi ikke stopper opp og tenker innimellom, blir vi lett bare styrt av tilfeldighetene. I ettertanken gir vi Gud muligheten til å minne oss om viktige ting...

Les mer...

 Om den positive ensomheten (solitude)

 ...den inspirerende og byggende ensomheten har jeg valgt selv. Da oppsøker jeg stillheten og det å være alene...

Les mer...

 Om fastens nødvendighet

 ...hardt prøvet av den onde tidsalderen trenger vi å faste for å bevare troen...

Les mer...

 Om selvfornektelse

 ...hva er det vi skal nekte oss? Det er tale om å nekte seg selv en holdning der nytelsen er det viktigste, der pengene er guden, der jeg selv og min familie er så dominerende, at jeg ikke ser andres nød og at Jesus Kristus blekner og kommer i bakgrunnen...

...blir ikke dette en livsstil som er helt annerledes enn hos nesten alle andre mennesker? Jo, det blir det. Men Guds folk er nettopp kalt til å være et annerledes folk. Det er kalt til å trene for himmelen og løpe for å vinne den evige, himmelske kransen. Ligger du i trening? Løper du av all makt?

Les mer...

Hvem var den lille piken?

 ...legen Mitchell bodde i den amerikanske byen Philadelphia. Etter en slitsom dag ville han legge seg tidlig, men ble vekket av en intens banking på døra. Det var en liten pike, fattigslig kledd og svært oppspilt. Hun fortalte at moren hennes var svært syk og trengte hjelp. Selv om det var bitende kaldt, det snødde og legen var svært trett, kledde han på seg og fulgte piken...

Les mer...

 Asbjørn Kvalbein om ekteskapet

 ...et ekteskap er aldri problemfritt. Men ved å reparere skader og løse problemer vokser vi og modnes, vi skaper stabile rammer for nye generasjoner og trygghet i alle samfunnsrelasjonene...

...samleie må ikke finne sted før ekteskapet eller utenom ekteskapet. Gud sier han vil dømme dem som bryter hans gode ordninger. Men hos ham er det også tilgivelse, når vi vender om, angrer og ber om å få begynne på nytt. Da vil ekteskapet være et sted der Gud velsigner rikt, både på kort og ikke minst på lang sikt...

Les mer...

 Peter Halldorf om faste og fristelser

 ...leder oss ut av de fristelsene som stenger for kjærligheten, som er den naturlige bevegelsen i livet vårt...

...en rett faste forutsetter innsikt i hva som er de virkelige fristelsene i livet akkurat nå. Ofte risikerer vi å bli stående ved en ytre forståelsen av fristelsen, så vi ikke kommer lengre enn til det som har med kroppen å gjøre: mat, sex, penger, eiendom. Verre er det med de fristelsene som angriper sjelen: mismotet, tristheten, kjedsomheten. Og aller verst er det som har rot i vår ånd: stoltheten og ærgjerrigheten...

Les mer...

 Drapsofrenes etterlatte beklaget morderens død

 ...gikk til foreldrene hans og beklaget hans død. De var med i guttens begravelse...

Les mer...

 -Jesus sa at jeg skulle snakke med deg

 

Les mer...

 Sundar Singh (f. 1889) om synd

 

Les mer...

 -Vi er alle født med den, men jeg har brukt min

 

Les mer...

 Jeg elskes, altså er jeg

 .

Les mer...

 Om den kontemplative virksomhet

 ...ta deg altså i akt. Oppfør deg ikke vilt og ubehersket. Vær rolig med kropp og sjel. Vent tålmodig og ydmykt på vår Herres vilje. Grip ikke etter den med grådighet som en uthungret hund...

Les mer...

 Om kontemplasjon

 ...hvis jeg oppriktig og helhjertet vier min oppmerksomhet til denne åndelige aktivitet i min sjel, da kan jeg betrakte mat og drikke, søvn og samtaler som temmelig likegyldige ting. Istedenfor å la dem oppta mine tanker og stadig avveie om jeg har handlet galt eller riktig, vil jeg heller møte dem med en viss likegyldighet...

Les mer...

 Om å søke Gud uten opphør

 ...du skal begjære Gud og hele hans guddommelige vesen av hele ditt hjerte og ved hans nådes hjelp. Ingenting skal oppta din tanke og din vilje uten Gud alene...

...hvis du spør meg om du skal vise måtehold i dine anstrengelser, så svarer jeg at det skal du overhode ikke. I alt annet er det riktig og nødvendig å være måteholden. Det gjelder mat, drikke og søvn, kulde og varme, lesning og bønn, samtale med andre kristne. Bruk din dømmekraft og pass på at det verken blir for lite eller for mye av disse ting. Men av dette bestemte arbeid kan det aldri bli for mye. Jeg ønsker at du vil anstrenge deg uten opphør så lenge du lever...

...av kjærlighet til Gud skal du ta vare på sin helse. Du må ikke utsette deg for unødige påkjenninger som fører til sykdom og derved til en svekket tilstand. For det er sant og visst at den kontemplative trenger sunnhet både til kropp og sjel. Han har behov for stor likevekt og helhet...

...pass på deg selv og hold deg i så god kondisjon som mulig...

...hvis du likevel blir rammet av sykdom, må du vise tålmod og ydmykt vente på Guds barmhjertighet. Det er det eneste du trenger å gjøre. For tålmod i sykdom og andre prøvelser behager Gud, ofte mer enn fromhetsøvelser du kan utføre når du er frisk...

 

Les mer...

 Om hjelpemidlene lesning, refleksjon og bønn

 ...uten å lese eller høre Guds ord er det umulig for et menneske som er forblindet av synd å se de skitne flekker i sin samvittighet...

Les mer...

 Om å la Gud få virke som Gud vil

 ...gi opp din lengsel etter å få vite hvorfor og hvordan. For innsikt og viten i denne forbindelse vil være mer til hinder enn til hjelp...

...det er tilstrekkelig at du kjenner deg drevet fremover i kjærlighet av en ukjent kraft, at du ikke har tanke for noe annet enn Gud, og at ditt ønske og din lengsel er rettet mot ham alene...

Les mer...

 Om kjærlighet

...kjærlighet betyr at man elsker Gud over alle skapte ting og for hans egen skyld, og at man elsker sine medmennesker som seg selv for Guds skyld... 

...den fullkomne disippel ber verken om å slippe plager eller om å få belønninger. Han bryr seg ikke om noe annet enn Gud selv. Han merker knapt om han er bedrøvet eller glad. Han er bare opptatt av at Guds vilje skal skje fordi han elsker ham...

Les mer...

 -Får jeg tak i den uslingen som har gitt dem denne flasken, skal jeg kverke ham med mine egne hender!

 ...vanskeligheter i flytende form...

Les mer...

 Om kontemplasjonens foredlende virkning

 ...gjør dem tiltrekkende og behagelige for alle som møter dem...

...la oss tenke oss at den mest frastøtende person i verden ved nådens tilskyndelse tok opp dette arbeidet. Man ville da legge merke til at hans utseende og vesen ble forandret etter kort tid. Han ville bli så tiltrekkende at alle gode mennesker ville føle seg vel i hans selskap og bli oppmuntret og styrket av sitt samvær med ham...

...vil lett få orden både på seg selv og alt han har rådighet over...

...vil utvikle klokskap og følsomhet, slik at han kan forstå andre menneskers behov og karakter når det trengs...

...kan med letthet omgås hvem som helst, helgener som syndere, og uten selv å falle i synd...

...alle som ser ham, blir forbauset, og de trekkes mot det arbeid som har denne foredlende virkning...

Les mer...

 Om å motta impulser fra Gud

 ...det er nettopp denne oppgave menneskene nå i dag ville ha vært opptatt av om de ikke var falt i synd...

...menneskene ble skapt for denne oppgaven, og gjennom den kan de igjen bli hele. De som ikke gir akt på Guds kall, vil synke dypere og dypere ned i synd. De vil bli mer og mer fremmede for Gud...

...ved å utføre dette arbeidet med trofasthet og ikke la seg avlede av noe annet, blir man litt etter litt befridd fra syndens herredømme og kommer Gud nærmere...

Les mer...

 Om å lære Gud å kjenne

 ...ingen kan lære Gud å kjenne gjennom evnen til å forstå, det vil si ved hjelp av forstanden...

Les mer...

 Om helseeffekt av stillhet og sentrerende bønn

 ...blant dem som slet med angst, kjente mange at angsten avtok og ble lettere å håndtere når de sentrerte, men også i tiden mellom bønnetidene. En person med svært invalidiserende panikkangst kunne fortelle at etter at han begynte å sentrere, ble panikkanfallene ikke like sterke og avtok i mengde. Når han våknet om natten med panikkangst, gikk han øyeblikkelig inn i sentrerende bønn, og dermed gled anfallet raskere over. Etter hvert forsvant de nattlige angstanfallene. Noe av det samme skjedde med enkelte som strevde med depresjoner og spiseforstyrrelser. Om ikke de ble helt fri av det de strevde med, kjente de at noe lettet, og at lidelsene avtok i styrke...

...i fengslene deltok både ansatte og innsatte av ulike etnisk og religiøs bakgrunn i gruppemeditasjon. Som konklusjon opplevde gruppa at stressnivået sank, det ble en lettere tone både blant de ansatte som deltok, og mellom fangene. Voldelig adferd avtok, stillheten gjorde noe med deres indre kaos. I tillegg ga flere av fangene uttrykk for at siden dette var noe de også kunne gjøre alene på cella hver dag, merket de at det skjedde noe med holdningene deres. Flere plager forsvant, og de fant en hvile i et gudsforhold de aldri hadde hatt før...

...på hospice introduserte enkelte sykepleiere sentrende bønn for de døende som ønsket det. De opplevde at pasientene ble mer tillitsfulle innfor døden, noe som førte til at den siste tiden fikk ny mening for dem, og at det ble lettere å gå ut av livet når dødsøyeblikket nærmet seg. Sentrerende bønn ga en helt konkret hjelp til å overgi seg til det som var utenfor deres egen kontroll...

...blant cellegiftpasienter på et kreftsykehus ga det god hjelp å sentrere mens de mottok nye doser cellegift, og tiden utenom ble lettere å forholde seg til...

Les mer...

 Om bønn som Guds pleie

 ...bønn er ikke bare å henvende seg til Gud og si en masse ord. Bønn er mest av alt en hvile, der jeg får ta imot Guds pleie og selv være stille. Han vet hva jeg trenger, og han vet hvordan han skal møte det. Om jeg tillater...

Les mer...

 Om riktig motiv for ydmykhet

 ...ydmykheten er ufullkommen når den har noe utenom Gud som motiv, selv om Gud er hovedmotivet. Den er fullkommen når den har sin kilde og drivkraft i Gud alene...

Les mer...

 Om den kontemplative

 ...den som virkelig er en kontemplativ sjel, han har samme innstilling til alle, til slektninger og fremmede, til venner og fiender. Han betrakter alle som sine brødre og søstre, ingen som fremmede. Han ser alle som sine venner og ingen som fiender. Endog dem som sårer og skader ham og snakker vondt om ham, regner han som venner. Også dem ønsker han alt godt...

...han gjør alt som står i hans makt for alle mennesker, slik at de skal få del i de samme åndelige goder som han selv....

...den som vil være en sann disippel av vår Herre, må spenne hver nerve og muskel i sin sjel for å frelse sine brødre og søstre, slik vår Herre gjorde det med legeme og sjel på korset...

Les mer...

 Om utvikling av gode egenskaper / dyder

 ...dyd er nemlig intet annet enn bevisst og gjennomtenkt hengivenhet til Gud for hans egen skyld. Han er selv motivet for enhver dyd. Om man bestreber seg på å utøve en dyd, men har blandede motiver, da blir den ufullkommen, selv om hovedmotivet er Gud...

...ydmykhet og kjærlighet er gode eksempler på dyder. Den som har disse to, trenger ikke flere, for han har dem alle...

Les mer...

 Om å stå og ikke falle

 ...avsky å tenke på noe annet enn Gud, og la ingenting dra deg bort fra ditt arbeid...

...det er dette arbeid og bare det som rykker opp synden med roten...

Les mer...

 Om å bli renset og oppnå gode egenskaper og dyder

 ...løft ditt hjerte til Gud i ydmykhet og kjærlighet! Gud selv må du søke, ikke noe av det du kan oppnå gjennom ham.

Du må tenke på Gud og på ham alene. Vær på vakt, slik at ingenting annet opptar din tanke og din vilje.

Gjør alt som står i din makt for å glemme alle Guds skapninger og alt de foretar seg. La ikke din tanke og lengsel være rettet mot det skapte, hverken mot skaperverket i alminnelighet eller mot bestemte skapte ting. Se bort fra alt som er skapt, la det ikke få din oppmerksomhet.

Når sjelen arbeider på denne måten, behager det Gud mer enn alt annet...

Les mer...

 Søren Kierkegaard om å lovprise kjærlighet

 ...når noen da påtar seg å lovprise kjærlighet, og det så spørres om det virkelig er kjærlighet av ham at han gjør det, så må svaret bli:

«Dette kan ingen annen med bestemthet avgjøre; det er mulig at det er forfengelighet, stolthet, kort sagt av det onde, men det er også mulig at det er kjærlighet»

Les mer...

 Om effekt av stillhet hos barn

 ...etter et par uker på denne måten lot læreren noen spørsmål falle da de 5 minuttene var gått, om de «hørte» noe mens de satt stille? Det tok ikke lang tid før en gutt rakte opp hånda og sa:

-Jeg hørte at jeg skulle ha hjulpet mamma med oppvasken i går da hun spurte, og ikke bare sagt nei!

En annen rakte hånda i været og sa:

-Jeg hørte at jeg var så glad for at jeg har en så snill søster!

En tredje:

-Jeg hørte at jeg skulle si unnskyld til kameraten min som jeg var slem mot i går!

Les mer...

 Om den hurtigste vei til ydmykhet

 ...ha for øye hva du fortsatt mangler, se ikke så mye på hva du allerede har oppnådd, det er den hurtigste vei til ydmykhet...

Les mer...

 -Jesus møtte meg og forvandlet mitt liv

 ...han forteller at den unge kvinnen som trolig er i underkant av 20 år, hadde blitt voldtatt. Voldtekten medførte graviditet. Dette gjorde jenta dypt fortvilet. Hun ble livredd for hva familien ville si og gjøre. Hun ville være uønsket som enslig mor med et barn avlet i voldtekt. Hun så ingen annen utvei enn å oppsøke noen «kloke kvinner» som kunne hjelpe henne å abortere fosteret.

Abort er ulovlig i Kenya. Den ulykkelige jenta ble arrestert, anklaget i rettsapparatet for fosterdrap og deretter dømt til flere års fengsel. Livet gikk i svart for henne. Hun som hadde hatt helt andre drømmer fikk hele sin framtid ødelagt. Hun som skulle ha fullført utdannelse, fått seg jobb og bygd en fremtid, blir brutalt frarøvet sin jomfruelige uskyld, sin verdighet og sin tro på menneskers godhet. I tillegg blir hun dømt som den simpleste forbryter...

Les mer...

 -Mitt navn er Jesus, og jeg skal sende en mann til dere i morgen som heter Daniel

 ...familiens reaksjon var alt annet enn normal: Familiemedlemmene kikket på hverandre, ble ganske bleke i ansiktene, og faren begynte å gråte...

Les mer...

 Kom til tro etter å ha blitt helbredet for mageproblemer og blindhet

 -Jeg er 12 år gammel og har hatt problemer med magen. Ingen har kunnet hjelpe meg, og jeg har ikke kunnet spise vanlig mat på grunn av mageproblemene. Men en dag hørte jeg på radioen om helbredelse i Jesu navn for magesmerter. Programlederen sa videre at «når du ber, kommer det til å føles som om det er en brann i magen din…» Jeg ba til Jesus mens jeg hørte på radioen, og jeg opplevde akkurat det programlederen hadde sagt, Jesus helbredet meg!

Jeg fortalte min bestemor på 80 år hva som hadde skjedd, fordi jeg visste at foreldrene mine ikke ville likt å høre at jeg har kontakt med en kristen radio. Bestemor er blind, og da hun hørte hva jeg hadde opplevd, ville hun at jeg skulle be for synet hennes. Da jeg hadde bedt, kunne hun se igjen etter å ha vært blind i mer enn ti år!

Les mer...

 -Hvis sønnen min blir drept, håper jeg at hver eneste japaner i verden blir drept!

 ...en ung amerikansk soldat skulle ut og kjempe i annen verdenskrig mot japanerne. Da faren hadde fulgt sønnen til toget og vinket farvel, vendte han seg med bitre tårer i ansiktet til sine nærmeste og sa:

Les mer...

 Ga bort over 130 millioner kroner på 99-årsdagen

 Kirk and Michael Douglas -1969.jpg

 

Les mer...

 Kjekspakken

 ...på den andre siden av bordet satt en velkledd mann og forsynte seg av kjekspakken hennes! Men hun ville ikke lage noe bråk, så hun bøyde seg bare fram og tok en kjeks selv. Så gikk det et minutt eller to, og så hørte hun ny rasling. Han forsynte seg med enda en kjeks! Snart var pakken tom, men nå var damen så sint at hun fant det best ikke å si noe. Men tror du ikke at mannen var frekk nok til å brekke den siste kjeksen i to, skjøv den over til henne, spiste den andre halvdelen selv og gikk sin vei. Hun var flyende sint...

Les mer...

 -Da jeg kom opp til alteret, så jeg Jesus

 ...dette skjedde i en kirke i utkanten av Oslo. En konfirmant sto skrekkslagen foran presten. Han hadde pliktskyldig vært tilstede under gudstjenesten. Det må jo konfirmantene, enten de har lyst eller ikke. Da nattverden begynte, hvisket han til kameratene sine:

-Jeg går opp og får meg en kjeks og en skvett vin.

Hele flokken flirte og syntes han var veldig til kar.

-Men, sa han til presten, -da jeg kom opp til alteret, så jeg Jesus. Han sto like ved siden av deg.

Og hele guttepjokken skalv. Han hadde hånet Gud. På få sekunder hadde han lært hva gudsfrykt var. Presten tok ham i sine armer og veiledet ham med mildhet og kjærlighet...

Les mer...

 Golfspilling kan forlenge livet

 

Les mer...

 Det jordiske hjem er bare et midlertidig oppholdssted

 ...ble forbauset over å se at rabbinerens hjem bare var et enkelt rom som var fylt med bøker, pluss et bord og en sengebrisk. Turisten spurte:

-Rabbi, hvor er møblene dine?

Hofetz Chaim svarte:

-Hvor er dine?

Den forbausede amerikaneren sa:

-Møblene mine? Men jeg er bare gjest her. Jeg er bare på gjennomreise.

Rabbineren svarte:

-Det er jeg også...

Les mer...

 Thomas Jefferson (1743-1826) om ubestikkelighet

...si fra deg penger, si fra deg berømmelse, si fra deg vitenskap, si fra deg selve verden og alt den inneholder – framfor å gjøre én umoralsk handling...

Les mer...

 Abort er en alvorlig synd, da det avslutter et uskyldig liv

 -Det er ingen synd som Guds nåde ikke kan viske vekk når den finner et angrende hjerte.

Les mer...

 Thomas à Kempis om sann visdom og fullkommenhet

 ...den sanne visdom og fullkommenhet er at en regner seg selv for ingen ting, men alltid har gode og høye tanker om andre...

Les mer...

 Vil ikke motta lønn for jobben som president i USA

 Donald Trump August 19, 2015 (cropped).jpg

Les mer...

 VM-gull ikke verdt tid borte fra familien

 Johan Olsson 2013-06-12 001.jpg

Les mer...

 Gode effekter av snillhet

 ...de som gjorde noe snilt mot andre minst én gang om dagen var 38 prosent mindre sint, hadde 29 prosent lettere for å stå opp, ble 22 prosent mer kreativ og lo 16 prosent mer...

Les mer...

 Sunt å ha det travelt når du er over 50

 -Personer som rapporterer at de har en travel hverdag, har oftere en bedre hjernefunksjon, spesielt når det gjelder å huske ny informasjon, sier Sara Festini ved Center for Vital Longevity ved University of Texas, én av forskerne bak studien.

Forskerne mener at resultatet skyldes at folk som har det travelt har flere muligheter til å lære noe nytt. De blir eksponert for mer informasjon og havner i flere nye situasjoner i dagliglivet...

Les mer...

 -Jeg forplikter meg til aldri mer å se på pornografi

 I den australske byen Toowoomba lovet nylig 200 menn borgermester Paul Antonio at de aldri mer skal se på pornografi.

Eden de avla offentlig for borgermesteren, ved å gjenta etter ham, høres slik ut:

-Jeg erkjenner at å se på pornografi promoterer utnyttelse av kvinner. Og vold mot kvinner. Det ødelegger familier. Jeg forplikter meg til ikke å se på pornografi og jeg skal hjelpe å skape en by uten pornografi.

Les mer...

 Søren Kierkegaard om å handle klokt

 ...dersom menneskene ikke lærer å forakte det å handle klokt likeså dypt som man forakter det å stjele, å avgi falsk vitnesbyrd: da avskaffer man til slutt det evige fullstendig, og dermed alt som er hellig og ære verd – for det å handle klokt er nettopp med hele sitt liv å avlegge falskt vitnesbyrd mot det evige, er nettopp å stjele sin tilværelse fra Gud...

Les mer...

 Fikk en kopi av boka som forfedrene hadde mistet

 ...flere folkeslag i Myanmar i Asia hadde fra gammelt av en tradisjon om at forfedrene deres hadde mistet boka til Gud, men at de en dag skulle få den tilbake...

Les mer...

 Om fysisk avstraffelse av barn

...paven snakket om «å hjelpe noen til å vokse og modnes», ikke om å begå vold eller grusomheter mot barn...

Les mer...

 Reddet av en sjef som hadde møtt storsinn tidligere

 -Jeg kommer ikke til å anmelde forholdet, og du kan fortsette i jobben. Men jeg syns du bør vite at du er den andre i dette firmaet som har gitt etter for fristelsen, men som møtte overbærenhet og storsinn. Jeg var den første. Det du har gjort, det gjorde jeg. Det storsinnet du møter, møtte jeg. Det er bare Guds nåde som kan bevare oss begge...

Les mer...

 Søkte hjelp i kirken etter å ha blitt skremt av egen ondskap

 ...jeg har vært virkelig redd for en gutt som i bor i samme blokken som jeg. Når han kom mot meg ute på gaten, gikk jeg en omvei for å unngå ham. Han gikk med hengende armer og okseansiktet sitt stukket langt fram. Han så ut som om han hele tiden pønsket ut ondskap. Men en dag kom han for brått på meg til at jeg rakk å vike unna. Plutselig sto vi like overfor hverandre. Jeg så ikke opp, men hørte ham til min store forundring si:

-Jeg har gitt hjertet mitt til Jesus.

Da jeg løftet blikket, så jeg et menneske som var gjennomlyst av mildhet...

Les mer...

 Den døende jenta ble frisk da frelsesoffiseren ba for henne

 ...det er mulig at frelsesoffiseren hadde fått nådegaven til å helbrede. For det står at «en får en særskilt trosgave ved den samme Ånd, en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd». Han hadde i alle fall en særskilt følsomhet for hva Gud ville gjøre...

Les mer...

 I min begravelse skal du lese fra Bibelen og forkynne evangeliet

...Lyndon B. Johnsons farfar hadde vært bibellærer ved Baylor Universitet. Hans mor Rebecha Johnson leste ofte i Bibelen for sin lille sønn Lyndon, og hennes etterlatte brev vitnet tydelig om hennes klare gudstro...

 ...Lyndon B. Johnson gikk regelmessig i kirken, også mens han var president i USA...

Les mer...

 Vil slutte som biskop hvis han tvinges til å vie homofile og lesbiske

 ...skriften åpner ikke for en utvidet ekteskapsforståelse...

...for det første at jeg fortsatt kan si og mene det jeg står for i denne saken, og for det andre at jeg får fritak fra selv å måtte delta i en vigsel eller forbønn for likekjønnet ekteskap.»

I sitt brev forutsetter biskopen også at «andre kirkelige ansatte og frivillige gis fritak fra å medvirke» ved forbønn eller vigsel av likekjønnede par...

Les mer...

 De som virket sterkere enn oss har falt, så hvorfor ikke vi?

 ...hvis noen hadde sagt at disse en dag ville falle i stor synd, ville jeg ikke ha trodd det. Jeg ville heller ha trodd det om meg selv...

Les mer...

 -Du har glemt å se oppover

 ...det hendte for mange år siden at en mann dro ut for å stjele. Han tok med seg den lille gutten sin. Gutten skulle holde vakt og si fra hvis noen dukket opp. Mannen så først den ene veien og så den andre, og dermed var han klar til å fylle sekken med tyvegods. Men da ropte gutten:

-Far, det er en vei du ikke har sett.

Faren ble engstelig og spurte hva han mente.

-Du har glemt å se oppover.

Da fikk faren dårlig samvittighet, la igjen tyvegodset og skyndte seg hjem...

Les mer...

 Ut-av-kroppen opplevelsen til George G. Ritchie - del 10

 -Jeg trodde ikke at du hadde vært i Mississippi, sa Pete som kjørte bilen da George viste så stor interesse for den tilsynelatende ordinære gata de kjørte gjennom.

-Det trodde ikke jeg heller, sa George G. Ritchie mens han holdt sin svette hånd på dørhåndtaket.

George lurte på hva annet han kunne si. Skulle han si at han hadde vært her samtidig som at han hadde lagt i en sykehusseng i Texas?

Les mer...

 Sunt å spise middag med familien

 ...barn med foreldre som spiste middag sammen med dem fem ganger i uken eller mer, hadde minst sannsynlighet for å bli narkotikamisbrukere, deprimerte eller komme på kant med loven. De hadde også større sannsynlighet for å gjøre det bra på skolen, og å være omgitt av en støttende vennekrets...

Les mer...

 Surpresa Sithole om hvem som kritiserer og vekker opp døde

 -Når håpet svinner, blir hjertet sykt. Folk som venter og venter, uten å se resultater, det er de som kritiserer. Men det er sant at folk våkner fra de døde...

Surpresa Sithole forteller videre at det ikke er han som vekker døde mennesker til live, men at han kun er Guds redskap.

-Det er ikke jeg som vekker menneskene, det er Jesus. Det er Jesus som vekker folk fra døde. Hvis man ikke tror på at dette kan skje, så tror man ikke på Bibelen...

Les mer...

 Noen vil ikke tro uansett hva Gud kommer med

 ...hva blir kommunisert i alle Jesu undergjerninger? I de aller fleste tilfellene forteller de at Jesus viser medfølelse for lidende mennesker. At Gud er glad i oss. Under og tegn har diakoni og omsorg som siktepunkt...

...når Gud kommer med under og tegn, ønsker han ikke å gjøre det vanskelig for oss å tro. Men han bruker ulike virkemidler som gjør dette troverdig. Samtidig er det noen som ikke vil tro uansett hva Gud kommer med,..

Les mer...

 Oppvekking av død kvinne førte til kirkevekst på Madagaskar

 ...i døden talte Jesus til henne og sa:

-Jeg sender deg tilbake til livet for at du skal fortelle om mine gjerninger...

Les mer...

 -Hun grep rundt fingeren min og jeg skvatt unna

 ...første gang den afrikanske predikanten Surpresa Sithole var med på å vekke opp en død person, skal ha skjedd i forbindelse med at han skulle be for en ung pike som hadde dødd dagen før...

Les mer...

 -Kom tilbake i morgen, og sørg for at du er edru!

 ...i en by på Vestlandet kom det inn en full mann mot slutten av et vekkelsesmøte. Han var en storvokst kar og vel kjent på byen. Flaska hadde han i hånden. Han ville bli frelst, sa han, idet han henvendte seg til meg som den gang var en ung vekkelsespredikant...

...han neste sopte meg unna, grep tak i karen og fikk ham ned på kne. Deretter la han sine never på mannens hode og ba for ham med tordenrøst. Et under skjedde. Mannen ble klinkende edru på noen minutter. Der og da ble han totalt helbredet fra sin alkoholisme og levde siden med Gud og i menigheten i mange år. Han rørte aldri flaska...

Les mer...

 Kom over en bibel på biblioteket og ble kristen

 TrangBang.jpg

Foto: Nick Ut

 

Les mer...

 De største givere har ofte minst penger

...de største givere har ofte minst penger. Bestemødre på magre pensjoner sender et par dollar i måneden til å bygge barnehjem. Mennesker som knapt klarer seg, gir for å mate de sultne. Pensjonerte arbeidstakere er veiledere for yngre arbeidstakere. Single mennesker med begrensede ressurser, tilbringer kveldene sine i arbeid med hjemløse eller familier i nød...

...uansett hvordan du er økonomisk, kan du starte en livsstil av å gi. Hvis du har penger til en fin bil, å spise ute, kinobilletter, dating og andre fritidsaktiviteter, er sjansen stor for at du kan finne noe å gi hvis du vil...

 

...når du konsentrerer deg om å hjelpe andre med sine problemer, vil du kunne takle dine egne problemer mer effektivt...

Les mer...

 Ukentlig kirkegang gir lenger levetid

 ...forskning fra University of Colorado viser at de som går i kirken én eller flere ganger i uken, gjennomsnittlig lever syv år lenger enn de som aldri går i kirken...

Les mer...

 Om å hente inn personer med nådegave til å helbrede

 …fokuset mitt har i årenes løp skiftet. Fra å ha fokus på min egen evne til å tro, til å ha fokus på en fantastisk mektig Gud som kan bruke slike svake skapninger som meg..

 

...Gud satte forskjellige gaver i menigheten. Helbredelsesgaver er én kategori av dem. Kanskje burde vi være mer oppmerksomme på mennesker som har slike utrustninger blant oss? Ikke være så redde for å «hente dem inn». Ikke alltid tenke at alle kan helbrede...


Les mer...

 -Den Gud som disse mennene tjener, skal også dere tjene!

 -For over 100 år siden hadde én av høvdingene våre en drøm; Han drømte at en dag ville det komme noen med geiter til oss. Disse folkene ville fortelle om den gode hyrden som hadde mistet en geit, men forlot de 99 for å finne den. Dette, hadde høvdingen sagt, er den virkelig gode hyrden.

Les mer...

 -Vi kan ikke vekke opp døde

 ...folk fra Vesten kommer og vil vite hvordan vi vekker opp døde. Da svarer jeg:

-Det vet jeg ikke. Vi kan ikke vekke opp døde.»

For en tid tilbake ble en død kvinne brakt til dem. De ba ikke for henne. Hun bare lå der mens de lovpriste og sang. Plutselig kom damen til live. Mange slike vitnesbyrd kan han fortelle om...

Les mer...

 Dødfødt barn vekket til live

 ...da kom det en djervhet over henne, og hun tok barnet i hendene sine og sa:

-Her er det bare en ting som hjelper.

Så ba hun Gud om hjelp..

Les mer...

 Opplevde plutselig en bølge av helbredelser

 ...omtrent alle han ba for ble helbredet. Dette hadde han ikke opplevd før og han var veldig begeistret og opprømt over den salvelsen som var over ham. Det var bare ett problem. Det var en mann som fulgte etter ham overalt og la hendene på alle han ba for...

Les mer...

 OL-gull ikke nok til å gi livet mening

 Michael Phelps Rio Olympics 2016.jpg

...fikk meg til å tro at det var en makt større enn meg selv og at det er en hensikt for meg her på denne jord...

 

Les mer...

Din natur blir aldri bedre, og den onde tar aldri en dag fri

 ...det området som er din største svakhet er der du stadig vil bli angrepet...

...Guds kraft, pluss ditt valg om å adlyde og fortsette kampen, vil alltid føre til klar og varig seier...

Les mer...

 Salme 147 om hvem Herren har behag i

 ...Herren har behag i dem som frykter Ham, i dem som setter sitt håp til Hans miskunnhet...

Les mer...

  Ut-av-kroppen opplevelsen til George G. Ritchie - del 9

 ...som i en halvveis glemt historie for lenge siden, husket jeg meg selv finkjemme korridorene og avdelingene på dette sykehuset, på desperat leting etter skikkelsen i denne senga. Fra det mest ensomme tidspunkt i min eksistens hadde jeg kommet inn i den mest perfekte tilhørighet jeg noen gang hadde opplevd. Lyset fra Jesus hadde kommet inn i livet mitt og fylt det totalt, og idéen om å være atskilt fra Ham var mer enn jeg kunne håndtere...

Les mer...

 Ut-av-kroppen opplevelsen til George G. Ritchie - del 8

...alle vi passerte i de vide gangene og i de svingete trappegangene virket å være opptatt med en altoppslukende aktivitet; ikke mange ord ble utvekslet mellom dem. Og likevel oppfattet jeg ingen uvennlighet mellom disse vesenene, heller en reserverthet av total konsentrasjon...

...kan hende, konkluderte jeg til sist, kan Han ikke fortelle meg mer enn jeg kan se; kanskje det ikke er noe i meg som kunne forstå en forklaring...

Les mer...

 -Vi er varsomme, og lover ingenting.  Men mirakler skjer.

 -Det er et sårbart tema, så vi vet at det kan skapes forhåpninger som gjør vondt hvis de blir brutt. Vi er varsomme, og lover ingenting. Men mirakler skjer...

Les mer...

  Ut-av-kroppen opplevelsen til George G. Ritchie - del 7

 ...kanskje det ikke var Jesus som hadde forlatt dem, men de som hadde flyktet fra Lyset som viste dem deres mørke sider. Eller, var de så alene som det først så ut til? Gradvis hadde jeg blitt oppmerksom på at det var noe annet på den sletten med kjempende former. Nesten fra begynnelsen hadde jeg merket det, men lenge kunne jeg ikke lokalisere det. Da jeg gjorde det var det med et sjokk som etterlot meg overveldet...

...plutselig innså jeg at det var en fellesnevner for alle disse scenene som hadde vært vist så langt. Det var uteblivelsen av å se Jesus. Enten det var en fysisk appetitt, en jordisk bekymring, en selvopptatthet – hva som helst som kom i veien for Hans Lys skapte atskillelsen som vi gikk inn i ved døden...

Les mer...

 Ut-av-kroppen opplevelsen til George G. Ritchie - del 6

 ...de er selvmord, lenket til enhver konsekvens av sin handling...

...to ganger til, mens jeg stirret, forbløffet, gjentok scenen seg på en identisk måte. En mann besvimte, en sprekk åpnet seg forsiktig i auraen rundt ham, ett av de ikke-solide menneskene forsvant idet han kastet seg mot den åpningen, som om han hadde krøpet inn i den andre mannen...

...en slik evighet – tanken sendte en kald gysing gjennom meg – ville absolutt være et slags helvete. Jeg hadde alltid tenkt på helvete, når jeg i det hele tatt tenkte på det, som et brennende sted et eller annet sted under jordens overflate hvor onde menn som Hitler ville brenne for evig. Men hva om ett nivå av helvete befant seg her på overflaten – usett og uanet av de levende menneskene som befant seg på det samme stedet. Hva om det betød å være igjen på jorda, men aldri noen sinne være i stand til å være i kontakt med den igjen?

 

Les mer...

 Skeptisk til at samfunnets stemme skal være styrende for hva det vil si å være kirke

 ...skrev under et opprop hvor de utdypet sitt syn på ekteskapet, og hvor de viste til at Bibelen forteller at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne...

...det er holdningen til vigsel av likekjønnede, og ikke deres holdninger til homofile som kommer frem her. Hadde spørsmålsstillingen vært om unge mennesker var negative til homofile, ville du ikke fått respons i det hele tatt, rett og slett fordi de på ingen måter har noe imot homofile mennesker...

...ungdommene er litt tvilende til at samfunnet skal styre retningen på hva det vil si å være en kristen, og jeg møter en skepsis blant unge mennesker til at samfunnets stemme skal være styrende for hva det vil si å være kirke...

Les mer...

 -Hvis du fortsetter på denne måten, så dør du

 Cicinho.JPG

Les mer...

 Ut-av-kroppen opplevelsen til George G. Ritchie - del 5

 ...jeg tenkte på bardunvaieren på telefonstolpen. Lakenet på sykehussengen. Jeg husket meg selv skrike til en mann som aldri snudde seg mot meg. Og så husket jeg menneskene i denne byen som forgjeves forsøkte å tiltrekke seg oppmerksomhet mens de gikk langs et fortau uten å oppta plass. Disse menneskene var tydeligvis i den samme substansløse kategori som jeg selv var i. I likhet med meg var de døde...

...uten Ham foran meg, kunne jeg faktisk ikke holdt ut de tingene som Han viste meg...

Les mer...

 Ut-av-kroppen opplevelsen til George G. Ritchie - del 4

 ...jeg så meg selv gå frem under et kristent møte da jeg var elleve år gammel, for å be Jesus bli herre i livet mitt. Men jeg så hvor fort den første spenningen ble forvandlet til en kjedelig rutine med kirke-på-søndag. Og verre, jeg så selvgodheten og selvaktelsen som fulgte med denne rutinen. Jeg var bedre enn barna som ikke gikk i kirken. Jeg var også bedre enn mange som gjorde det...

...samtidig steg det opp et raseri i meg på grunn av spørsmålet. Det var ikke rettferdig! Selvsagt hadde jeg ikke gjort noe med livet mitt! Jeg hadde ikke hatt tid. Hvordan kunne en dømme en person som ikke hadde startet?

Den svargivende tanken inneholdt ikke noen tegn på fordømmelse. Døden, ordet var uendelig fylt med kjærlighet, kan komme i enhver alder.

Vel. Sikkert. Jeg visste at babyer og små barn døde. På en eller annen måte hadde jeg alltid antatt at en full livslengde på en eller annen måte var garantert for meg...

...spørsmålet, som alt annet som kom fra Ham, dreiet seg om kjærlighet. Hvor mye hadde du vist kjærlighet i livet ditt? Har du elsket andre slik som Jeg elsker deg? Totalt? Betingelsesløst?

Da jeg hørte spørsmålet på denne måten, så jeg hvor tåpelig det var i det hele tatt å forsøke å finne et svar i scenene rundt oss, fordi jeg ikke hadde visst at en slik form for kjærlighet var mulig. Noen burde ha fortalt det til meg!tenkte jeg indignert. Et fint tidspunkt å oppdage hva livet dreide seg om – som å komme til en avsluttende eksamen og finne ut at du skulle bli testet på et tema som du aldri hadde lest på. Dersom det var dette alt dreide seg om, hvorfor hadde ingen fortalt det til meg?

Men selv om disse tankene reiste seg ut fra selvmedlidenhet og unnskyldninger på egne vegne, inneholdt den svarende tanken ingen irettesettelse, bare et hint av himmelsk latter bak ordene:

Jeg fortalte det til deg.

Men hvordan? Fremdeles ønsket jeg å rettferdiggjøre meg selv. Hvordan kunne Han ha sagt det til meg og jeg ikke hadde fått det med meg?

Jeg fortalte deg det gjennom det livet Jeg levde. Jeg fortalte deg det gjennom den døden Jeg døde...

Les mer...

 Ut-av-kroppen opplevelsen til George G. Ritchie - del 3

...men jeg var ikke død! Hvordan kunne jeg være død og fremdeles være våken, tenke og oppleve ting? Døden var annerledes. Jeg visste ikke. Opphør av eksistens. Ingenting. Jeg var meg, vid våken, bare uten en fysisk kropp å fungere i...

...med én gang jeg fornemmet Ham, formet en kommando seg i mitt indre.

Reis deg opp!

Ordene kom fra innsiden av meg, men likevel hadde de en autoritet som mine tanker aldri hadde hatt. Jeg kom meg på føttene, og som jeg gjorde det kom den overveldende vissheten:

Du er i Guds Sønns nærhet.

Igjen virket konseptet å forme seg selv inni meg, men ikke som en tanke eller spekulasjon. Det var en slags visshet, umiddelbar og komplett. Jeg visste andre fakta om Ham også. Ett av dem var at Han var den mest totale mannlige Vesen jeg noen gang hadde møtt. Dersom dette var Guds Sønn, da var navnet Hans Jesus. Men dette var ikke Jesus fra mine søndagsskolebøker. Den Jesus var høflig, snill, forståelsesfull – og kanskje litt puslete. Denne Personen var kraften selv, eldre enn tiden og likevel mer moderne enn noen jeg så langt hadde møtt.

Fremfor alt, med den samme mystiske indre sikkerhet visste jeg at denne mannen elsket meg. Mye mer enn kraften, var det betingelsesløs kjærlighet som strømmet ut fra Hans nærvær. En forbløffende kjærlighet. En kjærlighet bortenfor min villeste forestillingsevne. Denne kjærligheten visste hver eneste ukjærlig ting ved meg – kranglene med min stemor, mitt eksplosive temperament, de seksuelle tankene jeg aldri klarte å kontrollere, enhver slem, selvisk tanke og handling siden den dagen jeg ble født – og aksepterte og elsket meg likevel...

Les mer...

 Ut-av-kroppen opplevelsen til George G. Ritchie - del 2

 -Se på meg! Ropte jeg til ham. –Jeg står rett her!

Han tok pennen og noterte noe på papiret. Var det bare noen få timer siden jeg hadde blitt båret inn på dette rommet på en båre? Det var helt sikkert flere uker siden. Flere år siden. Eller, var det kun minutter? Noe var rart i forhold til tid også, i denne verden hvor lover om rom og fart og solid masse alle var satt ut av kraft. Jeg hadde mistet all sans i forhold til om en opplevelse tok et brøkdels sekund eller om den varte i timevis.

...jeg rygget tilbake mot døra. Den mannen i den senga var død! Jeg følte den samme motviljen som jeg hadde følt sist gang jeg var i et rom med en død person. Men, dersom det var min ring, da – da var det meg, den atskilte delen av meg som lå under det lakenet. Betydde det at jeg var …?

Det var første gang under hele opplevelsen at ordet død falt meg inn i forbindelse med det som skjedde...

Les mer...

 Litt om de etiske retningslinjene i West Point

 ..

Les mer...

 Ut-av-kroppen opplevelsen til George G. Ritchie - del 1

 ...jeg satte meg opp med et rykk. Hvor mye var klokka? Jeg så på nattbordet, men de hadde fjernet klokka. I det hele tatt, hvor var tingene mine...

...i neste øyeblikk hadde han passert meg. Han gikk nå bort fra meg og nedover korridoren som om han aldri hadde sett meg. Jeg visste ikke hvordan vi hadde unngått å kollidere...

...nesten uten at jeg selv visste om det, fant jeg meg selv på utsiden. Jeg beveget meg hurtig av sted og reiste fortere enn jeg noen gang hadde gjort tidligere i mitt liv. Jeg var ikke kald slik jeg hadde vært tidligere på kvelden – følte meg faktisk verken kald eller varm...

...mitt sinn fortalte meg at det jeg gjorde ikke var mulig, men det skjedde likevel...

...tydeligvis må han ha tenkt veldig hardt på noe, fordi han så aldri min vei i det jeg gikk ved siden av ham.

-Kan du være så snill å fortelle meg hvilken by dette er? sa jeg.

Han bare fortsatte å gå.

-Vær så snill, sir! Sa jeg. Jeg snakket høyere nå. –Jeg er en fremmed her og jeg ville sette pris på om…

Vi nådde kaféen og han snudde seg for å ta dørhåndtaket. Var mannen døv? Jeg tok min venstre hånd og tappet ham på skulderen.

Det var ikke noe der.

 

Jeg sto der ved døråpningen og måpte etter ham idet han åpnet døren og forsvant innenfor. Det hadde vært som å berøre tynn luft. Som om det ikke hadde vært noen der i det hele tatt...

Les mer...

 Om å få bønnesvar

 ...når de er i meg og jeg i dem, da får de hva som helst de ber Faderen om. For når det er slik, vil de under Åndens veiledning kun be om det som herliggjør Faderen og er i til det gode for dem selv og andre...

Les mer...

 Innviet livet til Jesus etter å ha hørt om opplevelsen til George G. Ritchie

 -Jeg hadde gått i kirken hele livet, men etter å ha hørt dr. Ritchie, gikk jeg hjem og innviet livet mitt til Jesus for aller først gang.

Dette budskapet var en gjenganger i brevene som ble sendt til Guideposts magazine; ordinære kirkegjengere som plutselig begynte å ta troen sin langt mer på alvor...

Les mer...

 Valgte å vise kjærlighet da hans kone og fem barn ble skutt og drept

 -For noen av dem er det ikke så lett å tilgi, sa George Ritchie til Wild Bill Cody en dag de satt og drakk te sammen. –Mange av dem har mistet medlemmer av familien.

Wild Bill lente seg da tilbake, tok en slurk og sa:

-Vi bodde i den jødiske delen av Warszawa, begynte han forsiktig.

Det var det første George G. Ritchie hadde hørt Wild Bill Cody fortelle om seg selv.

-Min kone, våre to døtre og våre tre små sønner. Da tyskerne nådde vår bydel, fikk de alle til å stille seg opp på en linje og meiet dem så ned med maskingevær. Jeg tryglet om å få lov til å dø sammen med familien min, men fordi jeg snakket tysk ble jeg plassert i en arbeidsgruppe.

Wild Bill Cody tok en pause, kanskje så han sin kone og sine fem barn for seg.

-Jeg måtte bestemme meg der og da, fortsatte han, -om hvorvidt jeg skulle tillate meg selv å hate soldatene som hadde gjort dette. Det var egentlig en lett avgjørelse. I min praksis hadde jeg for ofte sett hva hat kunne gjøre med menneskers sinn og kropper. Hat hadde nettopp tatt livet av de seks menneskene som betydde mest for meg i hele verden. Jeg bestemte meg da for at jeg ville bruke resten av livet mitt – enten det var noen få dager eller mange år - på å vise kjærlighet til hver eneste person jeg kom i kontakt med...

Les mer...

 Arrestert for banning under karibisk musikkfestival

...27. juni måtte Curtis James Jackson III - med artistnavnet 50 cent - stille i retten i forbindelse med lovbruddet. Det er ventet at han vil slippe fri mot å betale en mindre bot. En talsperson for Curtis James Jackson III uttalte at artisten ved evt. senere anledninger ikke vil fremføre sanger på Saint Kitts som inneholder banneord...

Les mer...

 Hjelper andre etter å ha blitt voldtatt ca. 20.000 ganger i løpet av 21 år som sexslave

 ...nå har hun engasjert seg i arbeidet med å redde jenter som har vært torturert på samme måte som hun selv. I begynnelsen av januar 2016 sto hun til eksempel bak en stor redningsaksjon på et bordell i India hvor ni jenter ble reddet fra sexslaveriet...

Les mer...

 -Gi deg helt over til Herren og be!

 -Gi dere helt hen til Herren og be! Og Herren skal åpne deres øyne og lede dere inn i et liv fullt av rike velsignelser. Vær ikke lik den mann som fant en kostbar diamant og deretter gikk bort og solgte den for noen få rupis, fordi han ikke kjente diamantens verdi. Etterpå – for sent – fant han ut hvilken dåre han hadde vært.

Les mer...

 Brystkreften forsvant da Elaine Cantin kuttet ut karbohydrater

 ...da Elaine Cantin først ble diagnostisert med brystkreft i 2010, fjernet legene svulsten og noe av det omkringliggende vevet (eng. lumpectomy). Imidlertid kom svulsten raskt tilbake. Legene ønsket da å behandle henne intensivt med kjemoterapi (cellegift) og stråling. På grunn av at hun hadde sett flere familiemedlemmer og venner dø på grunn av den røffe behandlingen (cellegift og stråling), bestemte Elaine Cantin seg for å vurdere også andre behandlingsmuligheter, og hun endte opp med å forsøke den ketogeniske dietten (mat nesten uten karbohydrater). Elaine satte seg selv på en diett med kun 20 gram karbohydrater per dag. Videre holdt hun seg blant annet unna mais, soyaprodukter, hvete, alle meieriprodukter (inkludert smør og ost). Deretter eliminerte hun alt rødt kjøtt, genmodifisert mat, alkohol, koffein og alle kjemiske tilsetningsstoffer som finnes i ferdiglaget mat, da alle disse kan fremme inflammasjon i kroppen...

...hennes modifiserte ketogeniske diett hadde en umiddelbar effekt på svulsten hennes og i løpet av to uker var den borte (ifølge Elaine Cantin)...

...15. april 2013 fikk Elaine Cantin tilbakefall; Kreften hadde kommet tilbake,og tilstanden var nå verre enn tidligere (eng. advanced cancer). Elaine Cantin mente at dette tilbakefallet skyldtes at hun ikke hadde holdt seg til dietten, samt at hun hadde hatt det veldig stressete på jobben. Elaine Cantin gikk da umiddelbart tilbake til en veldig streng versjon av den ketogeniske dietten og 19. mai 2013?, kun én måned senere, viste scanningen at det ikke lenger var noe spor av kreft i kroppen...

Les mer...

 Ketogenisk diett ga flere levemåneder for dødssyke Fred Hatfield

-Legene ga meg tre måneder å leve på grunn av kreft i skjelettet med kraftig spredning. Tre måneder. Tre ulike leger ga meg samme beskjed, sa dr. Fred Hatfield til CBN News 20. juni 2013.

Kona Gloria husker det veldig godt.

-Det var en grusom, grusom følelse at noen sa til deg at den personen du elsker bare har tre måneder igjen å leve, og at du ikke skal være sammen med ham mer, sa hun.

Mens Fred Hatfield forberedte seg på å dø, hørte han om en anti-kraft diett, også kjent som metabolsk terapi. Med ingen ting å tape, forsøkte han den og ble sjokkert da den faktisk virket.

-Kreften var borte! Fullstendig. Inntil i dag er det ikke noe spor av den. Og det har gått mer enn ett år.

Selv om det ikke var lett, sluttet Hatfield å spise karbohydrater, som blir til glukose inni kroppen. Kreftceller elsker glukose og trenger glukose for å overleve. Dersom kreftcellene ikke får glukose, så dør de.

-Det forbløffer meg stort at medisinsk vitenskap først finner ut av dette nå, sier Hatfield.

Les mer...

Livsforlengende å gå ofte til gudstjeneste

...76000 kvinnelige sykepleiere – de fleste katolikker og protestanter - ble fulgt i en periode på 20 år. Etter studiens slutt (etter 20 år), var 13000 av dem døde. Det viste seg at kvinnene som deltok på religiøse gudstjenester mer enn én gang i uka, hadde 33 prosent mindre sannsynlighet for å være i gruppen som døde, sammenlignet med dem som aldri deltok på gudstjenester...

Les mer...

-Jeg trakk meg tilbake til mitt vanlige sted for å hvile i den store stillheten

-Jeg trakk meg tilbake til mitt vanlige sted for å hvile i den store stillheten. (…) Gud var så herlig at verden med alle dens nytelser syntes uendelig sjofel. Jeg ønsket ikke menneskers gunst mer enn jeg hadde et ønske om småstein. Midt på dagen fikk jeg de største lengslene etter Gud som jeg noensinne har følt i mitt liv. I min hemmelige hvile, kunne jeg ikke gjøre noe annet enn å fortelle min kjære Herre i en søt ro at jeg ikke ønsket noe annet enn Ham, ingenting, annet enn hellighet. At Han hadde gitt meg denne lengselen og bare Han kunne gi meg det jeg lengtet etter. Jeg har aldri syntes å være så fjern av meg… så helt viet til Gud. Mitt hjerte var oppslukt i Gud mesteparten av dagen.
Les mer...

 -Det er min mor jeg vil ha

 ...på samme måte blir ikke mine barn i denne verden, som er som en stor hage, fornøyd med noen tillokkende ting eller frukter før de finner meg...

Les mer...

 Om hvordan synden ødelegger gudsforholdet

 ...iblant kommer det, på grunn av sykdom, en forandring i tungens smaksevne. Hvor velsmakende så den føde er som den syke får, byr den ham da imot. På samme måte blir det ved syndens sykdom, en forandring i det menneskes smak hvis hjerte og ånd er syke. Under de forhold taper mitt ord og min tilbedelse og min nærhet sin tillokkelse, og i stedet for å ha gavn av det, ser han mangler og begynner å kritisere og finne feil...

Les mer...

 Vennlighet er uovervinnelig

Vennlighet er uovervinnelig, hvis den er ekte og ikke bare et påtatt smil. Hva kan det mest aggressive menneske gjøre deg hvis du fortsetter å være vennlig mot ham, og hvis det faller seg slik, mildt formaner ham, og rolig går i gang med å lære ham å bli annerledes nettopp på det tidspunkt han forsøker å gjøre deg ondt?

Les mer...

 Du selv handler ofte galt

 ...du selv handler ofte galt. Du er slik som de andre. Selv om du avholder deg fra enkelte former for urett, har du iallfall tilbøyelighet til å gjøre galt. Det som får deg til å avstå fra dårlige handlinger, er feighet, omsorg for ditt gode navn og lignende usle motiver...

Les mer...

Offentlig ansatte vil ha mening, gleden ved å hjelpe andre, og det å gjøre en forskjell

...kun halvdelen av sosialrådgivernes tid går til kontakt med de ledige...

...når du setter offentlig ansatte til å gjøre ting som er feil, demotiverer du dem. Meningen forsvinner dersom du ser at du egentlig ikke gjør noe av betydning. Det ødelegger også motivasjonen at de offentlig ansatte skal bruke alt for mye tid på å dokumentere det de gjør. Når mennesker blir demotivert, skaper det et dårlig psykisk arbeidsmiljø; folk blir syke, og det ender med å nedsette produktiviteten. Så må det ansettes flere personer i den offentlige sektor. Det er en ond sirkel...

...problemet er imidlertid ikke løst bare ved å fjerne resultatbasert styring. Poenget er å styre på en måte som har en positiv effekt på medarbeiderne. Professor Lotte Bøgh Andersens forskning viser at det ikke er egennytte som betyr noe for offentlig ansatte, men at det også er et meget stort element av ‘kall’. Det de offentlig ansatte går etter, er mening, gleden ved å hjelpe andre og det å gjøre en forskjell...

 

 

Les mer...

 Om hvordan forholde seg til personer som ser ned på og hater en

 ...en mann ser ned på meg. Det får bli hans sak. Det blir min sak å passe på at man ikke skal gripe meg i å gjøre eller si noe som fortjener forakt. En mann hater meg. Det får bli hans sak. Jeg har vennlighet og godvilje til overs for alle. Jeg er rede til å vise den som hater meg, hvor han tar feil, ikke i form av en reprimande, ikke for å demonstrere min overbærenhet, men oppriktig og godhjertet...

Les mer...

 Om å styre tankene

 ...de ting du uroer deg med å jage etter eller flykte fra, kommer ikke til deg, men du kommer til dem, om man kan bruke det uttrykket. Altså må dine tanker holde opp med å beskjeftige seg med dem. Da rører heller ikke de på seg, og ingen vil se deg på jakt etter dem eller på flukt fra dem...

Les mer...

 Om å ta vare på rettferdigheten

 ...vi kunne ikke ta vare på rettferdigheten hvis vi la vekt på likegyldige ting, lett lot oss føre på avveier og var forhastet og lett omskiftelig i vår dom...

Les mer...

 Om å holde stand på en vennlig måte

 ...de mennesker som motarbeider deg når du vandrer etter den rette lære, kan ikke få deg til å vike av fra å handle riktig. La dem på den annen side heller ikke tvinge deg bort fra en vennlig innstilling til dem. Men vær på vakt like meget til begge sider. La ikke din dømmekraft og din handlemåte bli påvirket. Bevar likevel din overbærenhet overfor dem som forsøker å legge hindringer i veien for deg og skape vanskeligheter. Det er et svakhetstegn å bli sint på dem. Like svakt er det å gå fra det man har foresatt seg, og la seg skremme til å gi etter. De som gjør enten det ene eller det andre, er i høy grad svikere, han som gir opp, fordi han lot seg skremme, han som blir sint, fordi han gjør seg fremmed for en som etter naturens bestemmelse er hans slektning og venn...

Les mer...

 -Vi kan alle havne i tvilsomme sekter

... sekter er overgripere som skaper ofre ... vi alle kan havne i tvilsomme sekter...

...de som driver rekrutteringen overøser folk med oppmerksomhet. Denne oppmerksomheten er likevel ikke omsorg. Når Frelsesarmeen gir en tallerken suppe til en uteligger, er det omsorg, men i sektene bygges det opp en slags mental gjeld. Når vi føler slik gjeld, er vi manipulerbare...

...sekterisme kan prege oss alle.

-Det skjer når man begynner å tenke om seg selv at «jeg er bedre enn andre», sier Martin Meland.

Ifølge en forkynner som tidligere var med i en sektmenighet, er det ikke tillatt å stille kritiske spørsmål:

...det er forbudt å stille kritiske spørsmål. Da får du høre at du er inntatt av en kritisk ånd...

Les mer...

 Den norske kirke svikter de homofile

 -Vedtaket om å innføre en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse i lære og liturgi er først og fremst en avvisning av kirkens læregrunnlag – og hva Bibelen sier både om ekteskapet og om homofilt samliv.

-Bibeltekstene om ekteskapet fastslår alle direkte eller indirekte at ekteskapet er en heterofil institusjon. Når Jesus for eksempel taler om ekteskapets livslange karakter, viser han til at «han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne» (Matt. 9 14).

-Med sitt vedtak svikter Kirkemøtet også homofile medmennesker. Å etterleve en kristen samlivsetikk er krevende i et samfunn som i økende grad hyller en grenseløs seksualitet. Derfor er det avgjørende at en kristen kirke gir hjelp til de homofile som ønsker å la Bibelen veilede dem i hvordan de skal leve. Ved å lære at homofilt samliv kan velsignes av kirken, er kirken blitt en løgnkirke som aksepterer en livsførsel som Bibelen entydig advarer imot.

-Vi (…) fastholder – slik NLM allerede har gjort i flere utredninger og uttalelser – at uenighet om likekjønnet ekteskap reelt er kirkesplittende.

-Vårt anliggende i denne sammenheng er å advare mot en passiv aksept og tilpasning til den nye kirkelige situasjonen (…).

-Det er ikke mulig å ha åndelig tillit til, eller inngå samarbeid med, dem som fremmer eller praktiserer en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse eller på annen måte bryter med Skrift og bekjennelse.

Les mer...

Om å tilegne seg - og beholde - gode karaktertrekk

...når du engang har gjort deg fortjent til å kalles god, fintfølende, ærlig, dypttenkende, lydig, høyhjertet, så må du passe på at du ikke får andre betegnelser isteden. Skulle du miste retten til denne karakteristikk, så skynd deg å vinne deg den på nytt. Husk at ”dypttenkende” betyr at du er en mann som skjelner skarpt og tenker tingene grundig igjennom. Å være lydig vil si at man villig tar imot det allnaturen lar falle i ens lodd. Man er høyhjertet når den tenkende del av ens vesen er hevet over kroppens fornemmelser, affekter og pasjoner, over jaget etter berømmelse, over død og den slags. Fortsett å være slik at du fortjener disse ord, uten å trakte etter å høre dem av andre. Da vil du bli et annet menneske og gå inn til et nytt liv. Å fortsette å være som du hittil har vært, splittet i ditt sinn og flekket til av livet, det passer for et avstumpet menneske, for en som klynger seg til tilværelsen for enhver pris. Da ligner man dem som kjemper med ville dyr på arenaen. Halvt oppspiste, med blodige, levrede sår over det hele, tigger de om å bli skånet til neste dag, for så i den tilstand de er i, å bli kastet for rovdyrenes klør og tenner på nytt.

Stig om bord i et skip med disse betegnelser som motto på vimpelen. Klarer du å seile under disse navn, så far videre. Det vil være som om du flyttet til de saliges øyer. Men merker du at du ikke makter å være med lenger og holder på å falle over bord, da må du forsøke å finne deg en liten rolig vik hvor du kan vinne herredømmet over deg selv igjen...
Les mer...

Om tilblivelse av filosofi

...filosofiens verk skjer i enkelhet og tilbakeholdenhet. Forled meg ikke til å være høytidelig og oppblåst...

Les mer...

 -Jeg er ingen helgen

 ...jeg kjenner at jeg er svak og syndig, men de fleste mennesker vet ikke en gang at de er syndere. Derfor kjenner de ikke kuren for sin synd, og de dør uten noen gang å finne den freden jeg har funnet...

Les mer...

 En historie om oppmuntring

 -Hvordan går det med min sønn, Johnny?

Jaime antok feilaktig at hun var mor til den utmerkede studenten, så han svarte:

-Jeg kan ikke få sagt deg hvor mye jeg liker ham. Jeg er så glad for at han er i klassen min.

Les mer...

 Om hva som er nok i dag

 ...dette er nok: klart å oppfatte de gitte forhold nettopp i dag, handle til alles beste nettopp i dag, og nå i dag være glad og i sitt og i sitt sinn tilfreds med alt den skapende kraft utenfor en selv sender i ens vei...

Les mer...

 -Det er på tide å dra

 ...en natt, like før slutten, skjedde det noe underlig. Min tanke og onkel våknet midt på natten på grunn av høye lyder i mørket. De sto opp for å finne ut hva som var på ferde. De fant så min bestemor – granny – i gang med å pakke koffertene.

-Hva skjer. Hvorfor pakker du? spurte de mens de forsiktig ledet henne tilbake til sengen.

-Jeg så nettopp foreldrene mine, og de sa at det er på tide å dra.

Hun døde neste dag...

Les mer...

 100 år siden Luftsynet over Stavanger

 Omvend dere, for Jesus kommer snart. Amen.

Les mer...

 Om å være en stadig strømmende kilde

 ...slurv ikke i det du gjør, vær ikke uklar i din tale, flakkende i dine tanker. Vær ikke ufri og bundet i deg selv, men la deg heller ikke rive med av dine følelser. Lev ikke slik at du aldri har en ledig stund...

Hvordan kan du skape en stadig strømmende kilde i deg selv istedenfor en stillestående brønn?

Les mer...

 Om nytelse

 ...anger er selvbebreidelse fordi man har latt noe nyttig gå fra seg. Det gode må være nyttig, verd å dyrkes av et godt menneske. Intet godt menneske vil noensinne angre på at han har latt en nytelse gå seg forbi. Altså er nytelsen verken nyttig eller god...

Les mer...

 Du kan ta deg av de ufølsomme og utakknemlige

 ...det er mulig for deg å holde ditt hovmod i tømme. Det er mulig for deg å heve deg over lyst og smerte og å forakte berømmelse...

...det er mulig for deg å beherske din vrede over ufølsomme og utakknemlige mennesker, ja, du kan til og med ta deg av dem...

Les mer...

 Om plikten til å være et godt menneske

 ...minn deg selv om at det er din plikt å være et godt menneske. Det menneskets natur krever av deg, det må du gjøre uten å vakle. Si det du synes er riktig, bare det skjer med vennlighet, finfølelse og oppriktighet...

Les mer...

 Arthur Yensen om hensikten med det jordiske liv

 ...vi kom inn i denne verden for å ha problemer og lære av dem. Dessverre er det mange mennesker som ikke forstår dette; De klager fordi de mener at de har uflaks og bruker livene sine til å jage etter fornøyelser, berømmelse og penger. Deretter dør de uten å ha oppnådd noen åndelig fremgang...

Les mer...

 Om forholdet til andre mennesker

 ...folk kommer til å fortsette på samme måten, selv om du blir så sint at du sprekker...

Les mer...

 Den syvende bygdedoktoren i Snåsa

 ...folk valfartet til ham langveis fra. For han kunne med stor dyktighet hjelpe syke og svake, dels ved medisin, dels ved en eiendommelig mirakelkraft. De sier det gikk som strøm gjennom dem når han følte på dem. Også å forutsi kommende ting kunne han...

Les mer...

 Om å tjene andre

 ...bli ikke lei av å gjøre deg selv den tjeneste å tjene andre...

Les mer...

 Om gode gjerninger

 ...når du har gjort noe godt, og en annen har hatt gagn av det, hvorfor vil du, som dårene, ha en tredje fordel: få ord på deg for å ha gjort det, eller oppnå noe til gjengjeld?

Les mer...

 Trivdes best alene i skogen og på fjellet

 ...jeg sa aldri hvorfor, men jeg måtte gå hjem. Ja, jeg måtte helst være alene, inn i skog og fjell. Der fungerte jeg best. Der fikk jeg mest glede. Blant folkehopen ble jeg ingenting, jeg ble liten, jeg passet ikke der...

Les mer...

 Om hvordan forholde seg til egen og andres ondskap

 ...det er latterlig å forsøke å flykte fra andres ondskap – det er en umulighet – når man ikke forsøker å unnfly sin egen ondskap, for det er jo mulig...

Les mer...

 Om karakterens fullkommenhet

 ...karakterens fullkommenhet består i dette: Å leve hver dag som om den var den siste, verken være opphisset eller apatisk, ikke late som man er noe annet enn det man er...

Les mer...

 Om kunsten å leve

 ...kunsten å leve ligner mere en brytekamp enn en dans. Man må stå beredt, stø på beina mot alle angrep, selv om de kommer uventet...

Les mer...

 Tre av søsknene hadde de samme evnene

 ...det anslås at over 50 000 mennesker har fått hjelp av Snåsamannen Joralf Gjerstad (f. 11.04.1925)...

Les mer...

 Om tilgivelse og overbærenhet

 ...når du har forstått det, vil du synes synd på ham i stedet for å undre deg og være sint...

...må du tilgi ham...

...hvis dine meninger om godt og ondt skiller seg fra hans, skulle det falle deg enda lettere å vise overbærenhet med hans feil...

 

Les mer...

 Om å glemme

 ...en liten tid og du har glemt alt. En liten tid og alle har glemt deg...

Les mer...

 Om arbeid i riktig retning

 ...forsøk først å overbevise andre mennesker; men når rettferdighetens lov driver deg, må du handle, selv om det er mot deres vilje...

...benytt deg av hindringene til å fremme ditt gode mål...

...husk at ditt tiltak skjedde med forbehold i omstendighetene...

...et forsøk i riktig retning er også et resultat..

 

Les mer...

 Om berømmelse, nytelse og forstand

 ...når en mann trakter etter å bli berømt, lar han sin egen lykke avhenge av det en annen vil. Den som trakter etter nytelse, lar den avhenge av sin egen følelse. Den som har forstand, setter bare lykken i det han selv gjør...

Les mer...

 På den andre siden av tunnelen

 ...jeg har kommet tilbake fra den andre siden av livet … Gud sendte meg tilbake, min tid var ennå ikke kommet. Jeg har fremdeles mange ting å utføre. Jeg reiste gjennom en tunnel mot et svært sterkt lys, som ikke blendet meg eller forårsaket smerte i øynene. Det var også andre personer i tunnelen, som jeg ikke kjente. Da jeg kom fram, så jeg en veldig vakker krystallby. En elv med krystallklart vann rant midt gjennom byen. Det var mange mennesker, uten synlige ansikter, som vasket i vannene. Menneskene var vakre. Det var den vakreste sang, og jeg ble rørt til tårer. Mitt neste minne var å se opp på en lege som utførte brystkompresjoner...

Les mer...

Et dikt av Joralf Gjerstad

Takk min Gud og Fader.
Takk for alt som du meg gav.
Du min Gud og Fader.
Takk for kvar ein livsens dag
som eg ærleg deg fikk tjene.
Takk for åndens makt og styrke
som eg fekk av deg
og som eg i sannhet brukte
ærleg på min veg.
Takk fordi du gråten stilnet,
da eg ensom sorgen bar.
Takk fordi du gav meg lyset
så eg vegen fant mot deg.
Takk fordi du gav meg krefter
så eg tjenar ble for deg,
og som eg i sannhet brukte
ærleg på min livsens veg.
Les mer...

Om at det finnes viktigere ting enn sport

"Den mannen er en god sportsmann”, sier folk. Men han mangler samfunnsånd, han er ikke fintfølende, forstår ikke å møte skjebnens tilskikkelser, har ingen overbærenhet med sin nestes feil...

Les mer...

 Ordspråkene 28,16 om livslengde

 …den som hater urett vinning, får flere levedager…

Les mer...

 Om noe viktig

 ...ett er viktig: å gå gjennom livet med sannhet og rettferdighet, men enda bevare et barmhjertig sinn overfor løgnere og urettferdige...

Les mer...

 Om å unngå forfengelighet

 ...hold deg selv enkel, god, ren, verdig, uaffektert, rettferdig, from, velvillig, kjærlig, sterk nok til de riktige oppgaver...

...tenk på hvordan han gikk inn for alle handlinger som stemte med fornuftens bud. Tenk på hans likevektige sinn og hans fromhet, på hans glade ansikt og hans vennlighet, hans forakt for ytre skinn, hans energi når det gjaldt å sette seg inn i ting. Han slapp under ingen omstendigheter en sak fra seg før han hadde undersøkt den grundig, og kjente den til bunns. Han fant seg i ugrunnet kritikk uten å ta igjen på samme måte. Han skyndte seg aldri. Bakvaskelse hørte han ikke på. Tenk på hvor nøye han prøvde karakterer og handlinger. Han var ikke kritikksyk, ikke redd, ikke mistenksom, ingen sofist. Han var meget nøysom, for eksempel i krav til bolig, til klær og mat og til tjenerskap. Arbeide elsket han, og var meget tålmodig...

...han fant seg i at man fritt opponerte mot hans meninger, og var glad hvis man kunne overbevise ham om at en annen oppfatning var bedre. Han var gudfryktig uten å være overtroisk. Ha dette for deg, for at din siste time skal finne deg med en like god samvittighet som hans...

 

Les mer...

 Gjør din plikt uten å la deg påvirke

 ...gjør din plikt uten å la deg påvirke av om du fryser eller er varm, om du er søvnig eller utsovet, om du får kritikk eller ros, om du holder på å dø, ja hva du så skulle være opptatt av...

...det å dø hører med til det som er pålagt oss i livet. Også i døden er det nok å utføre sin oppgave vel...

Les mer...

 Aldri mot noen en urett i ord og aldri i handling

 ...husk også hva du har gått igjennom, og hva du har greid å holde ut. Ditt livs historie er snart slutt, din tjeneste til ende. Husk alt det vakre du har sett, alle de gleder og nytelser du bare har hatt forakt for, all den ære du har latt gå deg forbi, alle de uvennlig innstilte mennesker du har vist velvilje...

Les mer...

 -Vær som klippen i havet som bølgene stadig bryter mot

...vær rettferdig, storsinnet, behersket, klok, besindig, ærlig, fintfølende...

...når noe volder deg sorg, skal du alltid senere huske å bruke denne lære: Det er ingen ulykke, tvert imot, det å kunne bære det inntrufne med tapperhet er en lykke...

Les mer...

 -Folk kan si og mene hva de vil, men min sønn ble frisk

...omfanget av dem som erfarer helbredelse eller signifikant bedring i forbindelse med mennesker med evner som Gjerstads, gjør at trangen til å «bortforklare» dette ved å snakke om alt fra humbug til svindel, til placebo, synkrone sammentreff og så videre, fremstår som nesten krakilsk: Man har bestemt seg for at slikt ikke kan forekomme...

...vi konstaterer at mange erfarer at slike ting skjer og mener at de bør tas på alvor, uten at vi vil påstå at vi kan forklare dette...

Les mer...

 "Alt vil gå bra. Du er ikke alene."

 ...opplevde i denne perioden på nært hold at det ikke finnes rom i psykiatrien for mennesker som hører stemmer fra de døde: Å høre stemmer ble alltid koblet til en psykiatrisk sykdom som skulle behandles med medisiner. Han husker blant annet en episode der en ung mann var overbevist om at hans døde bestemor prøvde å si til ham at alt ville gå bra, og at han ikke var alene. Da legene fikk høre dette, ga de ham enda sterkere medisiner, slik at han ifølge Thomas «ble til en amøbe»...

...måten norsk psykiatrisk helsevesen opptrådte på i denne situasjonen, kan gi grunnlag for ettertanke på flere måter...

Les mer...

 Norsk statsråd leser i Bibelen hver kveld

 ...har lest i Bibelen hver kveld de siste fem-seks årene, før han sovner...

...det vi ber om, er ikke friheten til å gjøre det vi vil, men til å gjøre det vi bør...

Les mer...

 Fikk besøk av sin avdøde mor og bestemor mens hun lå i koma

 ...senere har hun tolket dette som at djevelen eller døden hadde forsøkt å hente henne.

To dager etter ble Berit overført til et annet rom, i håp om at det skulle øke hennes sjanser for å våkne. Igjen skjedde det samme om natten, men denne gangen kom bestemoren, med moren bak. Dette forvirret Berit, fordi hun ikke visste at bestemoren var død, og dessuten hadde hun andre klær på seg enn dem Berit visste hun hadde gjort klar til begravelsen. Men hun resonnerte seg frem til at bestemoren måtte være død hvis hun kom for å hente henne...

Les mer...

Hannah Arendt om totalitære styresett og byråkratier

...en fellesnevner for totalitære styresett og byråkratier er at de begrenser, eller endog ser bort fra, betydningen av den enkeltes tanker og bidrag, og med det den innflytelsen den enkelte kan øve i kraft av sin individualitet...

Les mer...

 Byvåpenet i Oberammergau helt syd i Tyskland

 Våpen

Les mer...

 -Følg meg

 ...svært avvisende i forhold til den ikke-kristne delen av alternativbevegelsen når hun ser tilbake på sitt engasjement der. Hun opplevde at Gud var fraværende der, og at hun ble ond av det, og at de som var der, ikke var opptatt av å hjelpe andre, men mest av seg selv..

...en viktig opplevelse for henne var visjonen av et kors, noe hun opplevde som en oppfordring til å velge kristen tro...

Les mer...

 Om å ta mennesker på alvor

 ...ett av de mest fremtredende trekkene i den empiriske litteraturen om tillit i en sykehuskontekst er at pasienter legger stor vekt på opplevelsen av å bli lyttet til og tatt alvorlig når de forteller om sine plager. Andre studier av forholdet mellom sosialarbeidere og klienter viser at det er sterkt skadelig for tilliten hvis klientene blir møtt på en måte som de opplever som respektløs og fordomsfull. Dette kan ha overføringsverdi også til andre arenaer...

Les mer...

 Nobelprisvinner ventet med sex til ekteskapet

 ...mens det blant hennes venninner på 1960- og 1970-tallet ikke var uvanlig med sex før ekteskapet, var sex før ekteskapet helt uaktuelt for henne da dette ikke var i samsvar med måten hun var blitt oppdratt på...

Les mer...

 Hvem har ansvar for uretten i verden?

 ...alle som ikke deltar i denne kampen mens deres brødre og søstre ydmykes, mishandles og drepes...

«Vi har ikke levd fullt ut hvis vi ikke er villige til å dø for dem vi elsker og det vi tror på.»

 

Les mer...

 Kom til tro grunnet lapper med religiøse budskap delt ut på skolen

 ...på skolen delte hun for eksempel ut små lapper med religiøse budskap til sine medelever. Da hun mange år senere for seg selv lurte på om de hadde hjulpet noen som helst, ble hun neste dag midt i byens gågate stoppet av en mann som hun ikke hadde sett på mange tiår. Det viste seg at det var en tidligere medelev som gjerne ville takke henne for tekstene hun hadde delt ut på skolen, for det var slik han var blitt frelst...

Les mer...

-Hvis Jesus er som deg, da vil også jeg følge ham!

...det gikk ikke lang tid før både fangevoktere og medfanger la merke til denne kristne fangen. Han levde sitt stillferdige liv, utførte det han ble bedt om, og var tydelig på at han ba sine bønner til sin Herre...

Les mer...

Biskop mener at Den norske kirke i større grad bør praktisere nådegaven til å helbrede

-Vi har forsømt kirkens helbredende tjeneste. For ofte har vi vært så redd for misbruk, misbruk av bønn og salving, misbruk av gaven til å helbrede, at vi har forsømt bruken. Dermed har vi altfor ofte dekket bord for usunnhet og uverdighet. Nå er det tid for praksis i Guds menighet. Det er tid for å snakke om Jesus igjen som den store legen som ønsker å elske oss sønder og sammen. Det er tid for å snakke om skriftemålet, og invitere til skrifte og å motta absolusjon.. Det er tid for å la seg be for og velsigne, når livet er blitt hemmet og tynget av krenkelser, overgrep eller tunge bekymringer.. Og det er tid for å ta fram oljeflaska igjen og be for syke.
Les mer...

 200-300 personer så Jesus Kristus på himmelen over Nepal

 ...i om lag én time fikk 200-300 hinduer og et par kristne nepalere se Kristus på himmelen over Tansen i Nepal, naglet til et kors...

Les mer...

 Takket bestefaren og foreldrene for viktige lærdommer

 ...roste sin mor for å ha lært ham religiøs fromhet, enkelhet i matveien og hvordan å unngå de rikes væremåter. Fra minnene om sin far mente Marcus Aurelius (121-180) å ha lært beskjedenhet og mandighet. Bestefaren ble senere takket for å ha lært ham god karakter samt hvordan unngå dårlig lynne...

Les mer...

Om bruk av omsorgsfulle ord, samt vektlegging av sak fremfor stil

 ...Aleksander fra Cotiaeum, Trosius Aper og Tuticius Proculus tok over ansvaret for undervisningen av filosofkeiseren Marcus Aurelius (121-180) i 132 eller 133...

Les mer...

 Om å leve et godt liv uansett

 

A line drawing of Epictetus writing at a table with a crutch draped across his lap and shoulder

...mennesket blir ikke forstyrret av hendelser, men av hvordan de oppfatter dem...

Les mer...

Teologiprofessor fikk nådegave til å helbrede

...i årevis har han blant annet forsket på folks erfaringer med engler, varme hender og samtaler med døde. Så opplevde han selv å få spesielle evner: Mennesker forteller at de blir friske eller bedre av hans såkalte "varme hender"...

Les mer...

 Om lovene i det åndelige univers

 –Det er to store sentra i Guds åndelige univers. De kan sammenlignes med de to polene i magneten som du uten tvil har vært kjent med under din prøvetid – den positive og den negative. Alle sjeler blir trukket mot ett av disse to stedene alt etter hvilken tilstand de er i. Guds trone er det store sentrum i hans evige rike av lys, og mot det dras alle benådede ånder som er renset rene i Guds sønns blod, fra den tiden de har mottatt ham og er født av ham, og mer eller mindre bevisst ettersom de er underordnet hans hellige vilje, og de blir forvandlet til hans velsignede bilde.


-Jeg forstår til fulle hva du mener, svarte jeg. –Jeg kjente noe av det mens jeg var i mitt jordiske liv og talte med andre rundt meg om dette. Men kan du fortelle meg mer om de som velger et syndefullt liv i verden?

-Det er helt motsatt, svarte han. –De blir dradd med en mektig kraft nedover mot den evige døds avgrunn, hvor døden alltid skal regjere...

Les mer...

 Om anseelser og æresbevisninger i Himmelen

 Jeg spurte om samme slags anseelser og ærebevisninger ble vist her slik som på jorden.

-Nøyaktig de samme, sa hun, -bare på et virkelig grunnlag for tidligere troskap og tjenester...

Les mer...

 Om psykisk helse i Himmelen

 ...du har utvilsomt allerede lagt merke til at alle du har møtt eller sett, har vært fullkomment lykkelige og glade. Misnøye er ukjent her. Alle er aldeles tilfredse og er i fullstendig hvile...

Les mer...

 -Det er vår store glede å gjøre alt vi burde gjøre

 ...kjærlighetens og lysets lov, er loven i himmelens rike. Ingen ønsker å gjøre noe her som ikke vil være moralsk riktig...

Les mer...

 Om eiendomsforhold og reisemuligheter i Himmelen

 -Dra akkurat hvor hen du har lyst. Alt som du ser og uendelig mye mer er ditt – ja, alt er ditt. Husker du ikke det skriftordet: Alt tilhører dere, og dere tilhører Kristus, og Kristus tilhører Gud? (1. Kor. 3, 22-23). Jeg har vært her i over seksti år og har dratt mangfoldige ganger til fjerne steder, og allikevel har jeg bare sett en liten del av min arv...

Les mer...

 Om kunnskapstilegnelse i Himmelen

 -Vær helt og holdent fri til å stille et hvilket som helst spørsmål som du måtte ønske. Vi lærer om alt det underfulle her i vår Faders hus på samme måten som vi gjorde på jorden ved å gjøre oss praktisk nytte av de hjelpemidler og de kilder til kunnskap som vi hadde til rådighet der

Les mer...

 Om mat og drikke i Himmelen

 ...man blir aldri lei av det som er her, heller ikke ønsker man noe som man ikke kan ha. Variasjonen i maten er i en slik overflod at du kan spise og bli fullt ut tilfreds...

Les mer...

 Ble lykkeligere etter at han ble syk

 ...før han ble syk, beskrev han sitt liv som en meningsløs eksistens. Han drakk for mye og gjorde svært lite arbeid. Men etter at de oppdaget at han kanskje hadde bare noen få år å leve, tok livet plutselig en vending og fikk en ny mening. Han ble faktisk lykkeligere enn han hadde vært før...

Les mer...

 Om samarbeid og konkurranse i ulike kulturer

 ...hvis du snakker med folk i urkulturer, finner du at samarbeid er den verdien som står høyest, og konkurranse har veldig lav verdi. Videre blir konkurranse utenfor visse grenser sett på som en form for mental lidelse...

Les mer...

 Om begrepet "flyt i ånden"

 ...forskning viser at de beste øyeblikkene i våre liv ikke kommer av fritid eller glede. De kommer når du er midt i en viktig oppgave som er utfordrende, men samsvarer godt med dine evner. I disse øyeblikkene er du så fanget opp i aktivitet at du glemmer tiden. Din oppmerksomhet er fullt fokusert uten at du tenker på det. Du er fullstendig oppmerksom, uten å være selvbevisst, strekkes og utfordres, men uten følelse av stress eller bekymring. Du har en følelse av engasjement eller enhet med det du gjør. Denne tilstanden kalles "flyt i ånden" av den grunn at mennesker som opplever det, bruker metaforen om følelsen av å være fanget opp i noe utenfor seg selv. (...) Ironisk nok erfarer du det mer i ditt arbeid enn på fritiden. Faktisk er strømmen av flyt i ånden på det laveste når du ikke har noe å gjøre. Å sitte uvirksom produserer ikke flyt...

Les mer...

Den tomme stolen

...saken er den at jeg ikke har vært Guds beste barn. Jeg har ikke gått særlig ofte i kirken, og ikke har jeg lest mye i Bibelen heller. Nesten hele livet har jeg hatt så vanskelig for å be. Jeg har aldri lært hvilke ord man skal bruke eller hva man skal be om. Men for et par år siden var det en god venn av meg som sa at dette med å be ikke var så vanskelig. Alt jeg trengte å gjøre, var å sette fram en tom stol og late som om det var Jesus som satt der. Og så kunne jeg snakke med ham akkurat som med hvem som helst annen. Og det fungerte helt fint. Jeg setter fram denne stolen stadig vekk og så snakker jeg med Jesus. Men si meg, du som er prest, er det lov å gjøre sånn? Eller tror du Gud blir sint på meg fordi jeg ikke ber slik som man skal...

Les mer...

Forvandlet på kristen sommerleir

...sjokkerte han både barn og ledere på leiren. Han slo og sparket de andre barna, bannet og ødela ting. Og aller verst, han prøvde å komme under jentenes klær og ta på dem overalt. Hovedlederen på leiren så selv en dag hvordan Timofey greide å fange en liten jente på 7 år, tok undertøyet hennes og prøvde å ha oralsex med henne. Han ble straffet og satt i isolat. Hele leiren begynte å be for ham dag og natt, samtidig som barna forsøkte å holde seg lengst mulig unna ham...

Les mer...

 -Muhammad, hvorfor forfølger du meg?

 ...jeg spurte:

-Muhammad, hvor var du da du drømte dette?

-På hotellrommet mitt i Damaskus.

Jeg fortalte ham at jeg visste om en annen som hadde hatt den samme drømmen, også han var på vei til Damaskus. Den mannen møtte Jesus midt på dagen. Det var mer som et syn, egentlig...

Les mer...

 Hvis vi ikke følger Jesus, kommer vi ikke til Himmelen

 ...tilhørerne ble sjokkert over å høre slikt fra imamen sin. Da han hadde snakket ferdig, spratt de opp, omringet ham og presset ham i bakken. De bandt hendene hans på ryggen med skjerf og begynte å slå og sparke ham der han lå. Noen løp ut på gata og ropte:

-Imamen vår har mistet vettet! Han er blitt gal!

De som slo ham, ropte:

-Hvem fikk deg til å forlate islam? Hvorfor har du blitt kristen? Betalte de deg? Dopet de deg?

Les mer...

 Kvinne fra Arendal blir nonne

 ...avla de timelige løfter 22. februar 2014, hos St. Elisabeth søstrene i Oslo. Hennes ordensnavn er Sr. M. Klara (Christine Maria) Ottersen. Ifølge vanlig praksis skal hun avlegge de evige løfter (om lydighet, kyskhet og fattigdom) i 2019...

Les mer...

 Frelserens republikk

 ...Vår Herre Jesus Kristus, Verdens Frelser, sin provins...

...navnet på hovedstaden betyr "Hellige Frelser"...

Les mer...

 Døpt i Sverige i vann fra elven Jordan

 ...hans valgspråk var "Plikten fremfor alt"...

Les mer...

 Dietrich Bonhoeffer om hvordan unngå menneskeforakt

 ...vi må lære å vurdere menneskene mindre etter hva de gjør og unnlater å gjøre enn etter hva de må lide. Den eneste fruktbare holdning overfor andre mennesker – og særlig de svake – er kjærlighet, dvs. vilje til å opprettholde fellesskap med dem. Gud selv foraktet ikke menneskene, men ble selv menneske for menneskenes skyld...

Les mer...

Oppvekket fra de døde

...da hun gjorde det, skvatt jeg og skrek til, for det var helt uventet. Hun kom til live igjen. Senere skjedde det samme med en mann. For meg var det et tegn fra Gud.

-Det er nesten umulig å forstå.

-Det er ikke mulig å forstå. Vi forstår ikke Guds handlinger.

-Er du sikker på at de var døde? Kanskje de bare var halvdøde?

-Hvis noen er stive. Hvis blodet er stivt og kaldt, da er de døde. De var virkelig døde...

Les mer...

 Dietrich Boenhoffer om ondskap og dumhet

 ...mot dumhet er vi vergeløse. Der får man ikke utrettet noe hverken med protester eller makt; argumenter nytter ikke; kjensgjerninger som taler imot de forutinntatte meninger blir rett og slett ikke trodd – i slike tilfeller blir den dumme til og med kritisk -, og hvis de ikke er til å se bort fra, kan de bare skyves til side som betydningsløse enkelttilfeller. Dessuten er den dumme, i motsetning til den onde, fullkomment tilfreds med seg selv; ja, han er til og med farlig, fordi han så lett blir irritert og går til angrep. Man må derfor være mer forsiktig med den dumme enn med den onde. Vi skal aldri mer prøve å overbevise den dumme med argumenter; det er meningsløst og farlig...

Les mer...

Kom til tro da Jesus helbredet moren for kreft

-Jeg er ikke gift, og moren min har fått kreft.
For Hormoz hørtes Dinas ord ut som en bekjennelse.
-Hun er sengeliggende og kommer til å dø snart. Legene kan ikke gjøre mer.
Dina tidde. Hormoz kunne ikke se om hun kjempet med gråten.
-Jeg har ingen andre.
-Det var vondt å høre, Dina. Hva vil du gjøre nå?
-Vi har bestemt oss for å ta livene våre i kveld.
Les mer...

 Kom til tro da høvdingens kone ble vekket opp fra de døde

 ...det rev og slet inni meg.

-Hvis jeg ber og det ikke skjer noe, tenkte jeg, -kommer vi oss ikke levende ut herfra. Hva vil de gjøre med oss?

Men stemmen ga seg ikke:

-Be for henne...

Les mer...

 Salme 111 om veien til god forstand

 ...Herrens frykt er begynnelsen til visdom. God forstand får alle som følger den...

Les mer...

Da president Kennedy spurte Billy Graham om Jesu gjenkomst

...snudde president Kennedy seg til meg og spurte:

-Tror du virkelig at Jesus Kristus kommer tilbake til jorda igjen?

Jeg ble målløs.

-Ja, jeg gjør det, sa jeg.

I de neste minuttene hadde jeg mulighet til å snakke med ham om Kristi andre komme. Jeg har ofte undret meg over hvorfor han stilte dette spørsmålet...

Les mer...

Ble helbredet etter å ha fått bibel av kjæresten

...en dag da han kom hjem fra skolen hadde han så store smerter i hodet og i magen at han begynte å gråte. Han tok da fram Bibelen og holdt den over hodet mens han sa:
-Jesus, du reiste opp døde og helbredet de syke, vær så snill å helbred meg også.
Der og da mens han ba, forsvant smertene helt...
Les mer...

-Hver gang jeg så på korset kjente jeg en ubeskrivelig fred

...oppholdet i fengselet skulle gi Ali et nytt og bedre liv, selv om det ikke ble akkurat slik han hadde sett det for seg...

Les mer...

Det som avgjør om livet er forferdelig eller vidunderlig

...den eldre mannen så inn i datterdatterens undrende øyne og sa:
-Uansett hvor du går, tar du din holdning med deg. Og det er den som avgjør om det er fryktelig eller vidunderlig...
Les mer...

Fikk se sitt avdøde barn vokse opp i Himmelen

En dag opplevde Lena å miste et barn i magen. Det startet en tøff tid for henne. Gang på gang ropte hun til Gud, og hun kjempet med depresjon, inntil hun en natt opplevde noe som forandret hele livet hennes:
-Jeg hørte en stemme som sa: ”Lena, hvorfor gråter du? Jeg er den allmektige Gud og jeg vil tale til deg.”
-Jeg begynte å lure på om jeg var blitt gal siden jeg hørte en stemme i rommet. Da sa stemmen til meg: ”Nei, Lena, du er ikke gal. Det var ikke min vilje at du mistet barnet ditt, for jeg er den som gir liv.”
Da stemmen sa det, fikk Lena se inn i Himmelen, og der så hun mange barn som alle hadde mistet livet i mors mage. Plassen var fylt av friskt gress, og barna lekte og priste Gud. Så kunne hun se sitt eget barn, og hun gjenkjente med én gang at hun lignet på sin eldre søster.
-Hvor er mammaen min, kunne hun høre at barnet sa til Jesus.
-Det er ikke hennes tid enda, svarte Jesus.
Så talte Gud til Lena igjen.
-Han sa til meg: ”Alle dine tårer vil bli til perler, og jeg vil gi deg flere barn enn du kan tenke deg."
Les mer...

Billy Graham om Helvete

-Som kristen og som forkynner av evangeliet synes jeg alltid det er trist å forstyrre et herlig bilde, som det av evig liv i himmelen, for å snakke om et annet sted som Jesus kaller helvete. Det har ingenting felles med hva som typisk kalles hjemme, heller ikke er helvete et hvilested, et ventested eller et gravsted. Helvete er et brennende inferno...

-Jeg kan si med sikkerhet at hvis det ikke er bokstavelig ild i helvete, så bruker Gud symbolsk språk for å indikere noe langt verre. Akkurat som det ikke finnes ord som fullt ut kan beskrive den storslåtte skjønnheten i himmelen, kan vi ikke begynne å forestille oss hvor forferdelig stedet som kalles helvete er...

 

Les mer...

Fader Johannes om syndige tilbøyeligheter

...de syndige tilbøyelighetene innplantes i mennesket gjennom djevelens virksomhet...

...i den åndelige verden finnes djevler og demoner, personifiserte krefter som angriper mennesket, og som er menneskets fiender...

...det er gjennom denne splittede viljen at djevelen innskyter en besnærende og forlokkende tanke i mennesket, som fanger den og vurderer den. Dette er ennå ikke synd. Men når mennesket begynner å like tanken, blir grepet av den og følger den, oppstår synden. Kun den konkrete handlingen gjenstår...

Les mer...

 Viktigere å være god enn å ha det godt

 Den ortodokse teologi fremhever at det som er viktig, er ikke å ha det godt, men å være god. Og omvendt: det verste er ikke å lide ondt, men å være ond og å gjøre ondt. Her ser vi kanskje årsaken til en større konsentrasjon om person-utvikling, enn om samfunns-utvikling. Erkjennelse og vekst i kjærlighet fremheves som viktigere enn tilegnelsen av rettigheter og materielle goder. I denne sammenheng er ikke lidelse noe egentlig onde, om den bare utnyttes til personlig åndelig utvikling. Vi har for oss en livs- og virkelighets-visjon av kvalitativ karakter, altså ikke av kvantitativ karakter som er blitt det vanligste i den moderne kultur. Menneskets verdighet og gode ligger ikke i eiendom og rettigheter, men i hva det er.

 

Bønnen er det viktigste redskap i denne prosessen, for bønnen er den aktive og bevisste samtale med Gud som er det godes kilde, og det er der mennesket kan hente kraften til forbedring og åndelig sunnhet.

Les mer...

 Historien om Kong Abgar og Jesus

 

 

 

Maleri fra 900-tallet av Kong Abgar V og brevet fra Jesus.

Les mer...

Om  F. F. Bosworths død

 ...Fred Francis Bosworth (1877-1958) var en amerikansk evangelist som mottok over 200.000 skriftlige tilbakemeldinger av personer som hadde blitt helbredet i Jesu navn gjennom hans tjeneste...

Les mer...

 Tegn, under, bønnesvar og åpenbaringer fører folk til tro

 -Da jeg besøkte Bangkok i vår møtte jeg flere buddhister som hadde kommet til tro på Jesus. De fleste av dem fortalte at konkrete bønnesvar, tegn og under hadde vært avgjørende for at de kom til tro.

Dette er noe vi kjenner igjen i den muslimske verden; mange muslimer forteller oss om tydelige åpenbaringer fra Jesus som førte til et vendepunkt i livet.

Les mer...

 -Det var Jesus som helbredet meg

 ...mens han lå der i senga begynte han å lytte på kristne radioprogram. I et av programmene fortalte programlederen at Jesus kan helbrede syke. Programlederen ba deretter de som var syke og ønsket å bli helbredet om å legge hånden sin på radioen og be om at Jesus skulle helbrede dem...

Les mer...

 Jesus kommer meget snart

 -Du må fortelle mitt folk at jeg kommer meget snart.

Les mer...

 Underviste engler i Himmelen

 -Gi dem tid, Ann, sa han. -De er i sjokk.

-Dere forstår at noen troende mener at deler av bibelen ikke gjelder i dag, at visse avsnitt bare gjaldt for lenge siden, sa jeg.

En engel nær plattformen sa med normal stemme som bar på grunn av stillheten:

-Men ordet sier at Den Evige er den samme i går, i dag og til evig tid. Hvordan kan de tro at ordet er noe annet enn Ham? Han er Ordet.

De fleste englene gav uttrykk for at de var enige.

-Vel… Jeg trakk på skuldrene og lo.

-De gjør det i hvert fall.

-Gjør du? spurte en annen.

-Jeg tror på helbredelse, at Herren lover helse og at han har betalt for helbredelse av de troende, men jeg forstår det ikke.

-Det er et paktsløfte.

En annen engel reiste seg fra plassen sin.

-Ved sine sårstriper har han på nytt knyttet dere til seg eller reparert forholdet eller forenet dere med ham som er guddommelig helse. Umulig å tvile på det.

-Men folk er ofte syke, sa jeg.

En annen engel reiste seg.

-Det er et paktsløfte, som sagt. En må bli i Kristus.

-Selvfølgelig, hvis en person med vilje misbruker sitt jordiske kar …, sa en annen.

-Tilgivelsen må være absolutt, la en annen til uten å reise seg.

-Bryt forbindelsen med Kristus, og en eller annen sykdom blir resultatet.

-Som natt følger dag, sa de alle sammen...

Les mer...

 Når et barn dør på jorden

...når et barn dør på jorden, bærer den skytsengelen som det har det opp til Fredens bolig [i Himmelen]. Hun ser også hva slags barn det er, og plasserer det sammen med andre som står på det samme trinn i sin utvikling. Liksom den dyktige gartner på jorden dyrker forskjellige blomster i forskjellige bed, slik plasserer englenes visdom de forskjellige barn i de hjem som passer best for deres utvikling, enten i kunstnerisk, vitenskapelig eller sosial retning...

Les mer...

 Kom inn i strømmen av helbredelser

 ...jeg visste at Gud ga denne gaven [helbredelsens nådegave] til noen av sine barn. Faktisk så hadde jeg kommet uti strømmen av en slik gave en gang. Det var som om hver eneste jeg ba for, ble helbredet av Gud. Denne forunderlige og helt overnaturlige salvelsen varte noen måneder, og så var den borte...

Les mer...

 Hva Roland H. Buck lærte om penger i Himmelen

 ...en lørdag kveld satt jeg ved skrivebordet mitt. Dette var i januar 1977 omkring kl. 22.30. Jeg mediterte, ba og forberedte mitt sinn for søndagen. Jeg satt med hodet i hendene og støttet meg mot bordet, da jeg plutselig og uten forvarsel ble tatt rett ut av rommet! Jeg hørte en stemme si: ”Kom med meg inn i Tronsalen, hvor universets hemmeligheter finnes”. Jeg fikk ikke tid til å svare, verdensrommet betyr ikke noe for Gud. Det var som om en knipset med fingrene – og vips – så var jeg der!...

...det syntes som om jeg var hos Herren i flere måneder, kanskje enda lenger. Alt det jeg fikk se kunne fylle en bok med flere hundre sider…

...jeg lærte mange forbausende ting, blant annet at penger ikke har noen større verdi, uten at de brukes til beste for hans verk. Det finnes ikke grenser for den velsignelse han lar strømme over dem som vier sine midler til hans arbeid...

Les mer...

 -Hva er det som varer evig da?

 ...engelen kom bestandig når jeg var helt alene og satt med et håndarbeide, og han gjentok bestandig de samme spørsmål, idet han spurte om det varte evig det jeg nå holdt på med? Fordi jeg ikke likte denne engelen, svarte jeg ikke, men slengte arbeidet fra meg og løp ut.
Men i mitt stille sinn gjorde jeg meg opp en mening om dette og tenkte:

"Nei visst er det ikke evig, det skal jo vaskes og slites ut."
Men neste gang engelen kom og rettet de samme spørsmål til meg ble jeg sittende stille og svarte:
-Nei, dette varer ikke evig!
Da spurte engelen videre: 
-Hva er det som varer evig da?
Jeg satt litt og tenkte, så svarte jeg:
-Det som blir gjort for Jesus.
Da sa engelen:
-Du svarte rett...

Les mer...

 La papiret med Jesusnavnet på kinnet og ble kvitt eksemen

 ...en liten hedningegutt hadde hørt en misjonær tale så underbart om Jesus, hvorledes han helbredet syke som kom til ham. Han hadde hørt om navnet Jesus, og hvilken stor kraft det var i det...

Les mer...

 Ropte til Jesus i sin nød og ble helbredet

 ...i sin ytterste nød sprang han ut i skogen og ropte og ba til Jesus...

...han hadde denne liketille tro, som av og til nøden får til å utvikles slik at den bringer tilbake store resultater...

Les mer...

Var Sue en engel?

...de fleste av oss var nesten på gråten. Vi visste ikke hvor vi skulle hen eller hvordan vi skulle komme dit.

Heldigvis kom en koreansk reisebyråagent, som snakket perfekt engelsk, bort til oss. Hun kom og vinket på oss at vi skulle gå om bord i bussen som ventet på oss. Den hadde klimaanlegg, og hun kom med vann til alle sammen, noe som var strålende siden alle sammen var tørre i halsen av tørst...

Les mer...

 Så Jesus skynde seg mot seg

 ...da fikk jeg se Jesus i lang hvit kjortel, han var omtrent 4 skritt fra meg. Han skyndte seg til meg, og da han kom til meg strakte han ut sine hender over meg, med hendene til den siden jeg hadde vondt. Han sto der en stund. Å, hvilket dyrebart syn det var for meg. Noe så vakkert og så salig, og en veldig kraft gikk ut fra ham.

Jeg kan aldri forklare hvordan dette var for meg. Siden har jeg vært frisk...

Les mer...

 -Endelig har jeg håp for livet mitt.

...i ungdomsårene kom jeg inn i feil miljø, og ble selv alkoholiker og kriminell...

...farmor hadde fortalt meg om Gud da jeg var en liten gutt, men jeg oppfattet det hele som en død religion. Tiden i fengsel hadde heller ikke hjulpet meg fra å slutte å stjele. Det var kun ved å lytte til Guds Ord over radiobølgene at jeg fikk en ny retning i livet. Nå har jeg startet å lese i Bibelen, og endelig har jeg håp for livet mitt...

Les mer...

 Lot seg kastrere for himlenes rikes skyld

 ...han er blitt kalt ørkenbevegelsens fremste teolog. Dette skyldes nok først og fremst hans vektlegging av det kontemplative livet som kilde til visdom og forening med Gud. Han hadde selv latt seg kastrere i sin ungdom, for helt og fullt å kunne vie seg til et liv i Kristi etterfølgelse. Han levde også et strengt asketisk liv. Denne forening av stor visdom og asketisk fromhet har åpenbart inspirert mange. Og selv om det nok var delte oppfatninger av Origenes’ teologi også i ørkenen, ble mye av hans tenkning videreført av noen av ørkenens fremste vismenn og teologer

Les mer...

 Sabotør kom til tro

 ...til slutt greide han ikke å motstå fristelsen til å be til den Jesus som han hadde hørt om gjennom de korte sekvensene på radioen...

Les mer...

 Bombet under kristen radiosending

...mange mennesker ble drept, men alle de kristne soldatene som hadde vært i brakken og lyttet til IBRAs sending kom helt uskadd fra hendelsen. Biblene som soldatene hadde med seg da de lyttet til radioen, ble heller ikke skadet...

...for mange ble det et tydelig vitnesbyrd om at Bibelens Gud var en levende og omsorgsfull Gud som bryr seg om sine barn...

Les mer...

 Utestengt etter radiohelbredelse

Filadelfiaforsamlingen i Stockholm hadde fått tilbud om to radiogudstjenester på Sveriges Radio. I den første sendingen ble det lagt frem et bønneemne for en syk mann; at Gud måtte helbrede ham. I den andre gudstjenesten ble det lagt frem en takksigelse; Gud hadde helbredet mannen. Dette ble for sterk kost for radioledelsen. Det var greit å be for en syk, men å hevde over radioen at Gud kunne helbrede, var ikke greit. Det ble besluttet av pinsevennene ble stengt ute fra framtidige gudstjenesteoverføringer på radio.

Les mer...

 -Jeg er Jesus som helbreder deg!

En dag da resten av familien lå og sov, våknet den dødssyke farmoren opp med en følelse av at det var noen i rommet. Da hun forsøkte å sette seg opp, fikk hun se en mann i hvite klær som kom mot sengen hennes. Mannen, som hun aldri hadde sett før, var nå kommet helt bort til henne. Sakte la han hånden på skulderen hennes mens han helt tydelig sa:

-Jeg er Jesus som helbreder deg!

En ubeskrivelig strøm av varme gikk brått gjennom hele kroppen hennes. Og der og da kjente hun at kreftene kom tilbake og at smertene forsvant. Straks forsvant den hvitkledde mannen og hun var alene igjen i soverommet. Hun kjente etter igjen om kroppen fungerte, - og det gjorde den! Hun sto opp fra sengen og var fullstendig helbredet.

Les mer...

 Dialog fra filmen "Twelve years a slave"

 -Dersom denne samtalen gjelder hva som er faktisk og ikke, så må det sies at slaveri verken er rett eller rettferdig. Det er et interessant emne. Hvilken rett har De egentlig til niggerne deres?

-Rett? Jeg har kjøpt og betalt dem.

-Ja, og loven sier De har rett til å eie en nigger, men det er løgn. Hva om det kom en lov som tok fra Dem friheten, så De ble slave? Hva da?

-Noe sånt er ikke mulig.

-Lover endres. Universelle sannheter er konstante. Det er et faktum at det som er rett og riktig er rett og riktig for alle. For hvite som svarte.

-Sammenlikner De meg med en nigger?

-Jeg spør bare hva som i Guds øyne er forskjellen.

Les mer...

 -Her er billetten din

-Herre, jeg trenger billetten min så jeg kommer meg hjem. Kan du være så snill å vise meg hvor jeg kan finne den igjen eller få en kopi?

Les mer...

 Haiket med en engel

 -Men Herre, hjelp meg. Jeg må være i den kirken i kveld. Vær så snill å hjelpe meg...

...Han slapp meg av ved kirken, og da jeg gikk ut av bilen hans og tok to steg opp på fortauet og snudde meg rundt for å takke ham … var han borte. Jeg mener at bilen var borte. Mannen var borte. Det var ingen ting der. Bilen kjørte ikke bort; den ble bare borte. To sekunder, to steg. Han var borte...

Les mer...

 Drømte at den avdøde faren sa at han drømte om Jesus før han døde

...like etter at faren døde, hadde sønnen en drøm. Han drømte om faren, og i drømmen talte faren til ham. Faren fortalte ham at han hadde en drøm om Jesus like før han døde.

I sønnens egen drøm så han faren ligge på sykehus. Døren til sykerommet var åpen, og han så Jesus ved farens dødsleie.

Jesus sa til ham:

-Hvis du tror på meg, vil jeg gi deg det virkelige livet.

Sønnen hørte hvordan faren svarte:

-Ja, jeg tror på deg, men vær så snill å gå til familien min. Jeg har en stor familie.

Etter denne samtalen med Jesus overga han sitt liv til Jesus og døde fredfullt.

Drømmen gjorde et dypt inntrykk på sønnen...

Les mer...

 -Er du kristen?

 -Jeg kommer fra en helhjertet muslimsk familie og ble omvendt i 2007. Det var etter en drøm. I drømmen kom en mann kalt Drew bort til meg og tok Bibelen og holdt den foran brystkassa mi, nær til hjertet mitt. Jeg kjente at den renset hjertet. Jeg visste, da jeg våknet opp, at jeg måtte oppsøke ham...

Les mer...

 Om fire veier som fører til fred

1.Gjør heller en annens vilje enn din egen.

2.Velg alltid å ha mindre i stedet for mer.


3.Søk alltid den nederste plass og vær alles tjener.


4.Be alltid om at min vilje må skje fullkomment i deg!


Les mer...

 -Du må ikke glemme å si at Jesus kommer snart!

-Jeg hadde riktignok hørt om slike tilfeller, der en tilsynelatende tilfeldig haiker brakte sjåføren et budskap om Jesus ... og deretter ufattelig nok bare hadde forsvunnet, skriver Egil Joel Eberson i boka "Tro & Fakta".

 

Egil Joel Eberson (06.02.1934-16.11.2006) var redaktør av tidsskriftet "Tro og fakta" i flere tiår og ga også ut to bøker.

 

-Det hadde imidlertid aldri lykkes meg å få møte et slikt menneske som personlig kunne berette om noe slikt ... helt inntil jeg fikk et tips fra min venn Birger Forsmo, et tips som skulle føre til et aktuelt og meget sterkt tilfelle. Jeg tenker på det som skjedde med Hans Torgersen...

 

(...)

 

-Du har sitert Salme 91, 11 på alle møtene. Det må du fortsette med. Men du må ikke glemme å si at Jesus kommer snart!

 

Dette gjentok han tre ganger.

 

Jeg sier da til ham:

 

-Hvem er du …som kjenner meg så godt?

 

Han svarer med et lite smil:

 

-Jeg er bare en vanlig utsending jeg også...

Les mer...

 Vil du få oss til å bli religiøse?

 -Det er feigt å legge skjul på hva man tror; Den Gud som min mor trodde på, har nå også blitt min Gud. Jeg kan ikke si hvordan det skjedde, jeg vet bare at det har skjedd. Jeg lå våken forleden natt, med ett så jeg min mors ansikt foran meg. Da ble jeg mint om denne sangen som jeg hadde hørt, og jeg ble klar over at jeg måtte finne min Frelser og skjule meg i Ham. Så ba jeg slik som røveren på korset, om Jesus ville tilgi meg og rense min syndige sjel og gjøre meg skikket til å møte Ham.

Les mer...

 -Jeg sier bare det Gud inngir meg å si.

 ...han hadde dessuten intuisjonens nådegave. Men han var svært beskjeden på sin egen utrustnings vegne. På spørsmål om hvordan han gikk fram i en åndelig veiledning, pleide han å svare...:

Les mer...

 Sudariet i Oviedo (Jesu hodeklede)

 ...det tørkleet som ble lagt over hodet til vår korsfestede Frelser for å samle opp blod, blir vist fram av biskopen i Asturias hver eneste langfredag, den 14. september og 21. september hvert år...

Les mer...

Fotografi fra Korea på 1950-tallet

 image

Les mer...

-Herre, dersom jeg bare kan få se ditt ansikt, så vil jeg tro

 image

Les mer...

 Fra Hengivelsens alfabet

 ...videreførte ørkenens idealer om å kunne kombinere det asketiske og kontemplative livet med kunnskap og visdom...

...tro med handling, ønsker med bestandighet, ro med hengivelse, ærbarhet med menneskelighet, faste med moderasjon, fattigdom med generøsitet, stillhet med meningsutveksling, fordeling med likhet, utholdenhet uten klage, avholdenhet med tydelighet, nidkjærhet uten strenghet, mildhet med rettferdighet, tillit uten forsømmelse, frykt uten fortvilelse, fattigdom uten selvgodhet, bekjennelse uten unnskyldning, læring med praksis, framgang uten feiltrinn, ydmykhet mot hovmot, mykhet mot grovhet, arbeid uten klager, enkelhet med visdom, ydmykhet uten partiskhet, det kristne liv uten påskudd - alt dette er innholdet i hellighet. Det er da en person er hellig - når han er full av guddommelig kjærlighet...

Les mer...

 Om å vandre med Jesus etter å ha blitt helbredet fra sykdom

 ...det er et stort ansvar forbundet med å søke Herren som lege. Gud helbreder ikke mennesker for at de skal gå ut i synden, for at de skal få mer kraft og synde mer...

...Han helbreder fordi han er barmhjertig og fordi hans navn derved skal herliggjøres og for at den helbredede skal få en ny anledning til å tjene i Herrens herlighet...

Les mer...

 -Det finnes ingen medisin mot avindsyke

 -Vistemannen, gravalvorlig:

-Du, sa han, -du lid av ein sjukdom som det ikkje finst botevon for.

Verten bleikna der han sat; han svalde både ein og to gonger før han stotra fram:

-Kva slags sjukdom er det, då?

Les mer...

 Litt om og av Alv Vistnes (Vistemannen)

 ...den som er utlært, er utlevd...

...vi skal leve et kortere eller lengre liv før døden innhenter oss. Og livet er en Guds gave som vi skulle ta best mulig vare på, med alle forsvarlige midler...

...jeg holder kroppen i orden. Jeg går opp og ned trappene mange ganger hver eneste dag. Jeg har en stang mellom eldhuset og fjøset. Der løfter jeg meg selv opp til armene står i vinkel, flere ganger. Hver dag...

...når det er blitt en slik mangel på jern i kroppen nå til dags, mener jeg at en viktig årsak er at folk har sluttet å koke maten i jerngryter. Andre mangelsykdommer tror jeg kommer at at vi bruker mer bergsalt og mindre sjøsalt enn før. I sjøsalt er det mange særdeles verdifulle stoffer for kroppen...

...det er ved slike sykdommer som psoriasis og andre slag eksem, og ved høysnue og astma jeg har hatt særskilt mange gode resultater. Ja, det går å kurere for astma, men det kan ta lang tid...

Les mer...

Jesus åpenbarte seg for dansk journalist

-Som kritisk journalist, hva er det første spørsmålet du vil stille deg selv?

-Det er «hvordan kan du tro på dette». Og svaret på det er at jeg tror på det fordi jeg har opplevd det. Jeg har kun min egen troverdighet å by på. Jeg kan ikke bevise det eller etterprøve det. Dersom jeg skulle velge ikke å tro på det, vil jeg ikke tro på meg selv. Det kan jeg heller ikke leve med.

-Jeg kom inn i troen gjennom en opplevelse ingen kan ta fra meg. Andre har andre forløp...

...i tiden etterpå har hun en ubendig energi og går ned 15 kilo i vekt. Hun sammenligner det med en heftig forelskelse som hun må gange med hundre...

...hun måtte reise til Israel der hun opplevde at hun «var mer tilpass enn hun har vært de siste fem årene»...

-Innimellom kjenner jeg en trang til å gå i kloster for å hengi meg helt, men jeg har mann, barn og jobb. Hele veien har jeg hatt hjelp av en prest som har hjulpet meg til å holde fast i hverdagen...

 

Les mer...

 Faste og ketogenisk diett dreper kreftceller

 ...kreftceller fortsetter med å dele seg og vokse helt vilt, selv om de ikke får nødvendig drivstoff til å fortsette å vokse og formere seg. Etter en stund reduseres formeringen dramatisk, og snart etter det begynner kreftcellene å dø...

...kreftceller lever av glukose. Det er ikke bare deres foretrukne drivstoff, det er det eneste drivstoff de er i stand til å bruke. Det er hovedforskjellen mellom kreftceller og normale, friske celler...

 

Les mer...

-Det er dit du skal. Der ligger redningen din.

Ingunn Stætre Lie opplevde at en indre stemme talte til henne, en kveld hun kjørte forbi kirken på Ål.

Les mer...

Litt om tiggeforbud

...31. oktober 2014 arresterte politiet i Fort Lauderdale (Florida, USA) pastor Arnold Abbott (90 år). Han hadde gitt hjemløse mat i 20 år. Nettavisen ”local10.com” melder at han må sone 60 dager i fengsel og betale en klekkelig bot. Det er i Florida ikke bare kriminelt å tigge, men det er også straffbart å hjelpe mennesker i nød...

Les mer...

IS med prisliste på kvinnelige slaver

...jenter helt ned i ettårsalderen blir solgt. Prisen er da på rundt 1200 kroner. Jenter i alderen ett til ni år er priset høyere. Så synker prisene ettersom alderen øker. For en kvinne mellom 40 og 50 er prisen på rundt 260 kroner...

Les mer...

Ble en troende under innspilling av krigsfilm

-Brad Pitt var et redskap i å lede meg gjennom dette. Han kommer fra et hyper-religiøst hjem fra bibelbeltet og han forkastet det og beveget seg mot en annen spiritualitet. Regissør David Ayers er helt og holdent en kristen. Disse to motsatte posisjonene hjalp meg begge til å lande hvor jeg er, og jeg ser virkelig opp til dem, sier LaBeouf.

Les mer...

Dr. Charles Tart sin studie av ut-av-kroppen opplevelser

...
Les mer...

Levde på 280 kroner i året

...da han begynte å gi penger til de fattige tjente han 300 kroner i året. Han klarte seg med 280 kroner og ba bort 20. Året etter tjente han dobbelt så mye. Han tjente 600 kroner i året. Men den unge mannen klarte seg fortsatt med 280 kroner. Dermed kunne han gi 320 kroner til de fattige. Året etter tjente mannen hele 900 kroner i året. Han klarte seg fortsatt med 280, og ga bort 620 kroner. Det fjerde året tjente den unge mannen 1200 kroner i året. Fortsatt levde han som før på 280 kroner og ga bort 920 kroner til de fattige...
Les mer...

Kjennetegn på kristne i Nord-Korea

...er informert om hva de skal se etter for å spore opp kristne: For det første: Hvis du ser noen som alltid smiler og virker glade, da er det sannsynlig at de er kristne. For det andre: Hvis det er noen som alltid er takknemlige, da er det sannsynlig at de er kristne. Og for det tredje: Hvis det er noen som alltid er hjelpsomme, da er de sikkert kristne...

...en kvinne som satt fengslet i Nord-Korea, Soon Ok Lee, og som blant annet har vitnet i FN, forteller i sin bok og i et filmintervju om hvordan hun så kristne fanger ta hverandres hender og synge lovsanger før en av dem skulle henrettes. Det førte henne til tro på Jesus...

Les mer...

Om naturens vei og nådens vei

...nonnene lærte oss at det er to måter å leve livet på; naturens vei og nådens vei. Du må velge hvilken vei du vil følge. Nåden forsøker ikke å glede seg selv. Man aksepterer å bli forbigått, glemt og mislikt. Man godtar å bli fornærmet og såret...

...den som følger naturen, tenker bare på å behage seg selv. Og får andre til å behage seg også. Opphøyer seg til herre over andre. For å få det som han vil. Finner grunner til å være misfornøyd når alle andre stråler av lykke, og kjærligheten gjennomstrømmer alt...

...nonnene lærte oss at ingen som elsker nådens vei, mislykkes til slutt....

Les mer...

Solgte leiligheten og ga salgssummen til veldedighet

...før sommeren solgte Dordi (97) fra Telemark leiligheten sin på Stabekk for over 2,6 millioner kroner. Pengene donerte hun til Strømmestiftelsen og Kirkens Nødhjelp sitt arbeid...
Les mer...

Om sammenhengen mellom bibelstudier og kristenglede

...gir oss for det første fast grunn under våre liv, deretter vekst i det gode, deretter innbyrdes forening og åndssamfunn. Disse tre ting må til for at det i hver av oss skal bygges opp en kristelig karakter...,
Les mer...

-Men hva om jeg helt enkelt ikke tror på Ham. Hva skjer da?

...etter nøye å ha undersøkt både verandaen og veggen etter spikerhull eller bleking innså jeg at hun hadde rett; Ingen tavle hadde hengt på den veggen. Jeg trenger vel ikke å si at jeg var målløs og det var hun også. Hvem kan forklare Guds fantastiske makt...

Les mer...

Forsvinn i Jesu hellige navn!

...Elliott fortalte meg en dag at et "vesen" flere ganger hadde kommet inn på rommet hans om natten og skremt ham. Han sa at det bøyde seg over ham i sengen og var meget stygt å se til...

Les mer...

Tok taxi fra Danmark til Roma for å se Peterskirken

...på spørsmålet om han undret seg over at passasjeren ville reise til Roma i en taxi, sier taxisjåføren:
-Jo, men han ville virkelig ned for å se denne kirken; Det hadde vært drømmen hans i lang tid...

Les mer...

Om rett og feil lære

...hva hjelper det rene evangelium oss dersom vi ikke tar det til hjertet og lever etter det? Jo, det hjelper oss til en strengere dom på oppgjørsdagen...
...Han talte ganske rolig til sin tids vranglærere og sa: Dere tar feil, fordi dere verken kjenner Skriftene eller Guds kraft...
...
hva det først og fremst gjelder for oss som har den rette lære, er å leve etter den. Et liv i kjærlighet og renhet er til slutt det eneste uimotståelige bevis for at vi har den riktige religion...
...la oss ha tålmodighet med avvikerne. Dersom de søker sannheten, så finner de nok frem...

Les mer...

Trond Berg Eriksen om kildene til grekernes visdom

...egyptiske, mesopotamiske og semittiske kilder har stått fadder for mye av det som eldre forskning tilskrev grekernes enestående begavelse som folk...

Les mer...

Om å ville handle som en bør

...hva består den så egentlig i, denne egenskap som alle mennesker prinsipielt kan utvikle i seg, og som på en eller annen måte gjør dem til ”bedre” mennesker? Mark Aurels svar ser ut til å være at den er en evne – evnen til å handle som en bør, i samsvar med den moralske lov eller det ideal som er menneskenaturen verdig. Denne formulering stiller Mark Aurel klart opp mot dem som har den oppfatning at frihet består i å kunne tilfredsstille sine lyster...
...friheten er ikke vunnet før vi vil det fornuften sier vi bør gjøre, før vi er i stand til å overvinne de hindringer i oss selv som avholder oss fra å leve som vi bør...

...ikke ha noen hast med å være enig med folk som er flinke til å prate...

Les mer...

Litt om gavmildhet, rikdom og meningen med livet

...vent ikke til du er velstående med å bli sjenerøs! Ditt inntektsnivå og ditt ønske om å gi har lite med hverandre å gjøre. Noen av de mest gavmilde menneskene har svært lite materielt sett. Samtidig er det mange mennesker som har i mengder som ikke har det gavmilde hjertet som trenges for å gi...
...80 % av de som tjener mer enn 10 millioner kroner i året gir ikke noe til veldedighet...
...livets mest vedvarende og viktige spørsmål er: Hva gjør vi for andre?...

Les mer...

Om hvorfor det er lidelse i verden

-Men kunne ikke Gud i sin godhet hindret menneskene fra å bli onde?
-Ingen blir et godt menneske uten i frihet selv å velge det gode; men dermed følger også frihet til å velge det onde...
Les mer...

Den fritenkende kvinnens dødsleie

...hun døde deretter i et langt skrik, med knyttede hender og åpne, redselsfulle øyne...

Les mer...

Hans Martensen-Larsen om ikke-troendes dødsleier

...for den som aldri har regnet med Gud og med evigheten, må det jo være en stor og rystende overraskelse å se at det han har fornektet likevel er sant...

Les mer...

De fleste sliter psykisk etter abort

...85 % av kvinner som tar abort, får minst én psykisk reaksjon i ettertid...

Les mer...

Josh McDowell om å avvise Jesus

...Jesu oppstandelse og kristendommen har så sterk en sak at avvisningen av Jesus vanligvis ikke er så mye en sinnsavgjørelse som en viljesavgjørelse. Ikke så mye «Jeg kan ikke» som «Jeg vil ikke»...

Les mer...

Johannes Johnson om hensikten med rikdom

...den rike manns rikdom bedro ham og fikk ham til å ta fullstendig feil av livets mening. Guds mening med rikdom er nemlig den, at den rike skal være så meget mer medlidende som han selv lider mindre i dette liv. Jo større rikdom han har, desto ivrigere skal han, i livslang medlidenhet, slite seg ut med å tjene de elendige og lege verdens sår...
...skjønte ikke at hans rikdom var gitt ham for at han skulle bruke den i medlidenhetens frivillige tjeneste. Han trodde – som de fleste – at den skulle brukes til å unnfly lidelsen. Han forsøkte å narre seg fra lidelsen, og så narret han fra seg livet...

Les mer...

Conrad Svendsen om å bli født på ny

...når Guds Ånd får lov til å bli værende i hjertet, og vi ikke sier nei til Guds Ånd, da blir vi virkelig nye. Guds Ånd gir oss lyst til å gjøre gode gjerninger og kraft til virkelig å gjøre dem. Derfor blir det et nytt menneske i stedet for det gamle menneske. Den som før var hovmodig og stolt, blir ydmyk. Den som var løgnaktig, blir sanndru. Den hissige blir stille og saktmodig. Den ulydige blir lydig. Den dovne blir flittig. Den uvennlige og ukjærlige blir vennlig og kjærlig. Den sladderaktige slutter med å sladre...

Les mer...

C. S. Lewis om hvorfor Gud bryr seg om oss

...Gud som ikke trenger noe, han elsker inn i tilværelsen aldeles overflødige skapninger for at han kan elske og utvikle dem...

Les mer...

Begynn med å la ditt liv vitne om Ham

...når et menneske har fått øye på Jesu Kristi kjærlighet og hos ham har funnet hjelp mot synden, får det trang til å vitne for andre om Kristus. Og da kommer spørsmålet om hvordan en bør vitne. Svaret kan bli noe forskjellig, men det skulle være riktig i de fleste tilfeller å si at du skal begynne med å la ditt liv vitne om ham. Den som har vært en dranker, skal hente kraft hos Jesus, slik at han kan slutte med å drikke. Den som har vært uærlig og uredelig, skal søke hjelp hos Jesus til å bli ærlig og redelig. Den som ikke har tatt det så nøye, om han av og til uttalte en løgn, skal omvende seg fra sin løgn og ved Jesu kraft bli sanndru og pålitelig. Den som har vært gjerrig og pengegrisk, skal søke hjelp hos Jesus til å slutte med å elske penger og til å begynne å bruke dem til hjelp for andre. Den som har vært egenkjærlig og tenkt mye på sin makelighet, skal begynne å elske andre og søke å gjøre det godt for dem. Da skal menneskene, som de lever iblant, se på deres liv, og de skal begynne å forstå, at det hos Jesus er hjelp mot det onde. De skal bli trukket til ham. Og de skal kanskje søke hjelp hos ham mot sin synd og sin skrøpelighet...

Les mer...

Fikk besøk av C. S. Lewis noen dager etter at han døde

...da opplevde Phillips plutselig at Lewis satt ved siden av ham i en stol noen få fot unna, og sa noen ord som var spesielt relevant i forhold til den vanskelige situasjonen Phillips på den tiden befant seg i. C. S. Lewis hadde en rødere ansiktsfarge enn han pleide, smilte over hele ansiktet, og bortimot glødet av sunnhet...
Les mer...

Rolig uavbrutt tid med Gud

...en sann kristen skiller seg fra mengden! Deres karakter er dypere, deres idéer friskere, deres ånd mykere, deres mot større, deres lederegenskaper bedre, deres omsorg videre, deres medfølelse mer oppriktig, deres overbevisning mer konkret. De kan være glad på tross av vanskelige omstendigheter og utviser en visdom som ligger langt over deres alder. Og de er fulle av overraskelser...

...alt for få av oss når dette nivået. Hva kommer det av? Vi har det alt for travelt! Erkefienden til åndelig vekst er travelhet, noe som Bibelen kaller ”verdslighet” – å bli fanget i samfunnets agenda, til fortrengsel for vandringen med Gud...

Les mer...

Johannes Johnson om det saktmodige vitnesbyrd

...hvordan skal vi lære å tale rett om det håp som bor i oss til dem som krever oss til regnskap for det? Vi skal for det første huske at vi er syndere. Det gir saktmodighet og frykt; det frir oss fra den fariseiske tone og den skråsikre selvgodhet som ofte skjemmer religiøs meningsutveksling. Husk på hvor tålmodig Frelseren har vært med deg, så blir du tålmodig med dem som fremdeles står ham imot...

Les mer...

6 av 10 drikker aldri alkohol

...tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) som ble lagt frem i Ge­ne­ve i mai 2014, viser at 61,7 pro­sent av ver­dens be­folk­ning aldri drik­ker al­ko­hol. Det vil si at det er omlag 4,52 mil­li­ar­der av­holds­folk på jorda av to­talt 7,35 mil­li­ar­der. Samtidig er det sterke krefter som arbeider for at flere skal begynne å drikke....

Les mer...

Lars Rustbøle (1887-1985) om å forberede seg til det himmelske hjem

...har du tenkt på flyttingen og stedet du skal til? Det vil være tåpelig ikke å være interessert i dette. Du vil gjerne ha dine med deg også, ikke sant? Da må du snakke med ham som har med tingene å gjøre og be om plass for dem. Det bør være et daglig bønneemne for Guds barn å be for andre...
Les mer...

Barna som dør i mors liv vokser opp i Himmelen

...jeg sørger når en mor mister sitt barn – selv når det bare er et foster. (…) Fra den stund det er liv i livmoren, vet jeg det. Jeg vet om de babyene som blir drept mens de ennå er i morens legeme. De aborterte liv er de utstøtte og de uønskede. Jeg vet om de dødfødte og de barna som blir født med handikap. Helt fra befruktningen finner sted er det en sjel. Mine engler går ned og bringer barna til meg når de dør. Jeg har et sted hvor de kan vokse, lære og være elsket. Jeg gir dem hele legemer og gjenoppretter de kroppsdelene som de mangler...

Les mer...

Shimon Peres om demokratiet

– Moses slo fast at alle mennesker er skapt i Herrens bilde. Der har vi grunnlaget for demokratiet...
Les mer...

Hjalp en dødssyk kvinne seks år etter sin død

...hadde vært gjennom en rekke undersøkelser, tester og en tre timer lang operasjon hjemme i Costa Rica, uten at dette hadde bedret tilstanden hennes...
...en medisinsk kommisjon fra Vatikanet erklærte senere at helbredelsen var medisinsk uforklarlig, og dermed førte dette mirakel nummer to til at paven kunne helligkåres. Pave Johannes Paul II ble offisielt erklært helgen 27. april 2014...
Les mer...

Johannes Johnson om barneoppdragelse

...vi vet nå at menneskets fremtid er et tre som plantes i den første barnealder. Da grunnlegges ordenssans, pliktfølelse, samvittighetsfullhet, selvfornektelse, sannhetskjærlighet, medlidenhet, frykt for alt ondt og urent. Da grunnlegges også, der hvor oppdragerne svikter sitt kall, løgnaktighet, fornøyelsessyke, slurv og upålitelighet, bløtaktighet, grusomhet, stygge vaner, urenhet...
Les mer...

Om Jesu svetteduk

...på Jesu tid, år en snekker fullførte en jobb, var det skikk at han vasket hendene sine, tørket dem med en linduk, brettet den sammen og etterlot den på toppen av arbeidet sitt...
Les mer...

-Jeg har aldri sett noe så vakkert

...på spørsmålet om han kunne huske at han hadde hørt noe, sa han at han hørte svært vakker synging, som han beskrev som et kor. Da han beskrev dette ble han så kraftig beveget at tårene begynte å trille...
Les mer...

Tormod Vågen om hvem som kommer til Helvete

...den rike manns ulykke var at han levde for seg selv, og glemte Gud og sine medmennesker. Slik lever den store hop av mennesker i dag. Det gjelder å skape gode kår for seg og sine, og siden nyte tilværelsen...

...likeså lite som Lasarus kom til himmelen fordi han var fattig, kom den andre til helvete fordi han var rik. Men han kom dit fordi han hadde greid seg uten Gud.

Jeg vet godt at de fleste mennesker enten drar på smilet eller blir harme når helvete nevnes. Men det eksisterer like fullt for det. Og det rommer ikke bare horkarer og skjøger, drankere og tyver. Det rommer alle som her klarte å leve uten Gud.

Tenker du etter, må det være så. Du valgte å leve slik her, og du får lov å fortsette i all evighet, uten Gud...

Les mer...

Takket Børre Knudsen for at datteren var i live

...prinsipielt spiller det ingen rolle om man graderer menneskeverd på basis av hudfarge, etnisk tilhørighet, kjønn, økonomi eller utviklingstrinn. Kvinnen er vel så mye offer som det ufødte barnet. I Knudsens øyne er det kvinnemishandling å tilby drap som løsning på et sosialt problem...
...underveis har han opplevd at kampen har påvirket enkelte kvinner til å bære frem det kjæreste de siden vet om i verden. Det opplevde jeg selv da vi skiltes på Bardufoss flyplass. En kvinne kom og takket ham for det kjæreste hun eide, hennes syv-årige datter. Jeg tror det kaster lys over hans utholdenhet midt i forfølgelsen og trakasseringen han store deler av livet har vært utsatt for. Det er lett å forstå at han i dag blir sett på som en Brand-skikkelse...
Les mer...

Luftsynet over Stavanger palmesøndag 16. april 1916

...Marius Finnestad, ett av barna som mente de hadde sett et himmelsk syn, skrev i 1943 at han ikke kunne fortie denne hendelsen om det skulle koste ham livet...
...det første året etter det angivelige synet var det en lokal medieblokade. Ingen av byens aviser skrev en linje. Men historien spredte seg via brev til aviser i andre land, den dukket opp i svenske traktater og ble fortalt på bedehus og i kirker over store deler av verden. Da lærer S. E. Lura, som var historiens opphavsmann, våren etter fikk et brev fra en prest i Spokane, Washington [delstat i det nordvestlige USA] som ba om nærmere enkeltheter om dette underet, ringte han til redaktør Oftedal og ba om å få spalteplass. Slik fikk Aftenbladets lesere i mars 1917 hele historien om luftsynet...
...det samme synet er blitt sett flere andre steder; i Sverige, Bombay i India og flere steder i USA, samt i Arkangelsk i Russland...
Les mer...

-Ennå er det tid til å unngå helvete

-Ennå er det tid til å unngå helvete. Det er hva som venter dere hvis dere fortsetter på denne veien, sa pave Frans.
-Vær så snill, vend om og slutt å gjøre det onde...
Les mer...

En puritansk bønn

...nådige Herre, tilgi meg alle de synder jeg har gjort i dag, denne uken, dette året, alle mitt livs synder, synder i mine første år, i ungdomsårene og i de senere år, unnlatelsessynder og overlagte synder, at jeg har vært sur og tverr og sint, at jeg har syndet i ord, liv og vandring, at jeg ikke har vært frimodig nok til å bekjenne Kristus, at jeg ikke har vist nidkjærhet for hans ære… Tilgi meg alle mine synder, kjente og ukjente, bevisste og ubevisste, bekjente og ubekjente, de jeg husker og de jeg har glemt. Gode Herre, hør meg og tilgi meg...
Les mer...

Vant respekt etter nestekjærlig håndtering av falske anklager

...han hadde startet sitt asketiske liv i en landsby. Her ønsket menigheten å ordinere ham til prest. Da rømte han til en annen landsby. Her ble han anklaget for å ha gjort en pike gravid. Han tok på seg ansvaret for piken, og måtte arbeide hardt for å underholde henne og barnet. Etter en tid innrømmet piken imidlertid at Makarius var uskyldig i graviditeten. Da snudde holdningen i landsbyen seg fra fordømmelse til overstrømmende beundring...
Les mer...

-Hvordan vil dere reagere hvis Gud helbreder gutten?

…da det nærmet seg påske, ble jeg syk. Sykdommen virket ikke så alvorlig til å begynne med. Men senere fikk jeg dobbeltsidig lungebetennelse, og på den tiden var det svært alvorlig. Jeg gikk inn i dyp koma...

-Gud har vist meg at det kommer til å skje et mirakel i dag, sa han.

-Hvordan vil dere reagere hvis Gud helbreder gutten?

Min eldste bror, en fin ung mann, svarte:

-Hvis Gud helbreder ham, vil vi tjene Ham.

Da sa Buckley:

-Er du klar over at dette er et løfte til Gud, ikke til meg?

-Vi er klar over det,” svarte min bror.

…dette miraklet var så overbevisende at i løpet av kort tid var 57 familiemedlemmer og nære slektninger blitt frelst…

Les mer...

Kom til tro da et kors ble tegnet i månen

...mens jeg satt slik og funderte, ble jeg sittende å stirre på den tindrende klare fullmånen. Da var det at den spontane impuls kom til meg. Drevet av en slags nidkjærhet i min barm, sa jeg til meg selv:

 - Det må da gå an å få et skikkelig svar på dette spørsmålet…en gang for alle!

 

Dermed ... før jeg riktig visste hva jeg gjorde, begynte jeg å be! Ja, jeg ba til Gud. Og her er hva jeg sa i denne bønnen ... i denne uforglemmelige aftenstund:

 

-Gud, dersom du virkelig finnes, da vis meg det - og la jeg få se et tegn i månen!


Ganske forskrekket over meg selv, satt jeg der og stirret på den store lysende måneskiva. Himmelen var aldeles skyfri og klar. Ufattelig nok satt jeg bare og ventet - noen sekunder, på at et eller annet skulle skje ...!

 

Da - umiddelbart, ble jeg vitne til det! Jeg forteller det på ære og samvittighet: Det ble tegnet en stripe midt på månen - ovenfra og ned, og deretter en ny stripe fra høyre til venstre - slik at et stort kors ble stående midt i månen ... jeg satt og SÅ at det ble tegnet for mine øyne!


…i begynnelsen av uka, da byens dagsavis kom ut (Fredrikstad Blad), da kunne enhver lese om begivenheten! «Fenomenet» var nemlig observert av flere, og «det merkelige synet» på nattehimmelen ble nyhetsstoff: ”Klar fullmåne med korsmerke!”…

Les mer...

Martin Luther (1483-1546) om et liv i sannhet

...vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver om vår neste, ikke sviker, baksnakker eller setter ut ondt rykte om ham, men unnskylder ham, snakker pent om ham og tar alt i beste mening...
Les mer...

-Hvis Du vekker min døde sønn, lover jeg å følge Deg resten av mitt liv

...mens hun lå på operasjonsbordet, gråt hun til Allah:

-Hvorfor lot du meg bli gravid med dette barnet, hvis du skulle ta det bort fra meg!

Da hun gråt for sin døde sønn, så hun et bilde av Jesus på veggen. Hun husket å ha hørt om Jesus, og at han hadde helbredet de syke og vekket de døde til live igjen.

-Jesus, jeg har hørt at du kan vekke de døde. Hvis du vekker min døde sønn, lover jeg å følge deg resten av mitt liv...

Les mer...

Edvard Munch (1863-1944) ble frisk etter forbønn i kirken

...jeg var syk som barn, og de ba for meg i kirken og jeg ble frisk...
Les mer...

-De kan bli enda bedre enn jeg til dette

...særlig tre distrikter er kjent for å selge jentene sine; Nuwakot, Sindhuplachok og Dhading District.

-Det er blitt helt vanlig i disse områdene å selge jentene. Det er rett og slett en kultur for det. I enkelte familier blir alle jentene solgt...

...jentene er gjerne rundt 11 år eller yngre når de blir solgt. Da blir de satt på hormonkurer for å komme i puberteten tidligere og se eldre ut enn de er...

-De blir ”skolert” i ca to år for å takle prostitusjonen. De blir voldtatt og torturert og brutt ned mentalt for å venne seg til behandlingen, forteller Rupa med rolig og kontrollert stemme. Skjebnene er ubeskrivelig vonde, jentene er traumatiserte, og fulle av mistro. Rupa har en lang vei å gå med de 24 jentene hun har fått med seg hjem…

...hun mykner i ansiktet når hun snakker om de 24 barna. Det er tydelig at hun er sterkt knyttet til dem og deres skjebner. Noen kan komme til å bli en ressurs i kampen for å redde flere jenter ut av en desperat situasjon, håper hun.

 

-De er selv brent av ilden, de vet på hvilken måte det gjør vondt, og de kan bli enda bedre enn jeg til dette, sier hun...

Les mer...

Hanna Badi om seksuelle overgrep og trafficking i Nepal

...blant badifolket er det ikke uvanlig med lokale bybordell, hvor i noen tilfeller mormor, mamma og døtre selges av mannen i huset. En gammel tradisjon blant badifolket er at en mann går rundt med sin kone og døtre og spiller sarange, et enkelt strengeinstrument. Om mannen som hører på liker det han hører eller ser, får han mot en beskjeden sum ta med seg musikantens kone og døtre inn til seg og ha sex med dem...
...forteller at fattigdommen under hennes oppvekst førte til at hennes fem søstre ble tvunget til å selge sine kropper til alle som var interessert. Slektningene hennes solgte storesøsteren til et bordell i India, mens de andre ble tvangsgiftet i veldig ung alder...

-Menn kunne tafse på hvem som helst. Vi jenter levde i en konstant frykt for å bli voldtatt.

Selv opplevde hun det ”atskillige ganger”. Som ung jente var det ikke lett å stå opp for rettferdighet, selv om hun ønsket. Selv politikere som lovet å endre tradisjonen, voldtok jenter i byen. Å ta bussen var bortimot umulig uten at menn kom frem og befølte henne på brystene eller mellom beina.

-Kunne dere anmelde det til politiet?

-Politiet? De kom også til byen for å ligge med våre jenter, så hvordan skulle de kunne stå opp for rettferdighet, spør hun med fortvilelse i stemmen.

Hanna beskriver en desperat følelse av maktesløshet. En maktesløshet som kulminerte da hun ble tvunget til å dra til sykehus på grunn av en langvarig og kraftig hodepine. Hennes far fulgte med til røntgen av hodet. Da legen så i papirene hennes at hun var en ”badi”, ba han faren gå ut av rommet og ba henne deretter å ta av seg alle klærne.

-Jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg skulle ta av meg alle klærne når jeg bare skulle foreta røntgen av hodet. Men da jeg spurte, forsøkte han å voldta meg, sier hun, nå med øynene fulle av tårer.

Hun skrek, tok på seg klærne og løp ut til sin far. Hans respons var imidlertid:

-Ikke fortell det til noen, vi er født til å underholde mennesker.

Hun beskriver hvordan hjertet brast, når hun forsto at selv ikke hennes far sto opp for henne. Hendelsen innebar at hun fullstendig mistet alt håp om at noen skulle hjelpe henne, ettersom alle ville utnytte henne...

Les mer...

Boka "Jesu oppstandelse og naturlovene" av Ralph Henk Vaags - del 3 (siste del)

...det ser derfor ut til at Humes argument mot troen på mirakler verken er avgjørende eller særlig godt. Videre ser det ut til at troen på Jesu oppstandelse ikke må innebære at naturlover er brutt, selv om troen på Guds eksistens og allmakt vil innebære en tro på at Gud kan sette naturlover til side eller oppheve dem. At Gud kan tenkes å handle innenfor rammen av naturlover, ser heller ikke ut til å gjøre oppstandelsen til et mindre mirakel enn om det skulle dreie seg om et brudd...
Les mer...

Boka "Jesu oppstandelse og naturlovene" av Ralph Henk Vaags - del 2

...om all forskning forutsetter metodologisk naturalisme, bør ingen bli overrasket over at det ikke finnes gode alternative hypoteser som bryter med naturalismen. Det bevilges i dag ingen penger til slik forskning, og om man skal godtas av dagens forskningsmiljø, må man la seg sosialisere inn i det selvbekreftende rammeverket som gjelder for naturvitenskapelig forskning...
...tanken om at mirakler innebærer et brudd med naturlover byr på unødvendige problemer. For å ivareta mirakelets teologiske poeng, trenger man ikke anta at det skjer et brudd på en eller flere naturlover – selv når vi står overfor Jesu oppstandelse fra de døde...
...dermed står man i samme stund i et spenningsforhold til den åpenheten som ifølge Popper og Hempel kjennetegner naturvitenskapelig forskning. Metodologisk naturalisme er en ideologisk motivert regel, som begrenser naturviterens frihet til å sette enhver hypotese på prøve...
Les mer...

Boka "Jesu oppstandelse og naturlovene" av Ralph Henk Vaags - del 1

...vår tids kritikk av troen på Jesu oppstandelse kommer fra mange hold, men den hardeste kritikken i våre dager synes å komme fra de med et naturalistisk perspektiv. Biologen Richard Dawkins (1941-) er kanskje den mest kjente kritikeren. Dawkins sier at ”dagens kristne er for lojale til å benekte jomfrufødselen og oppstandelsen, men at det er pinlig for dem å tro noe slikt, fordi deres fornuft forteller dem at dette er absurd” (Dawkins, R. 2006: 187)...

...naturvitenskapelig forskning utføres i henhold til en viss metode, hvor hypoteser settes opp og prøves mot observasjoner og veletablerte teorier. Vitenskapsfilosofene Karl Popper (1902-1994) og Carl Hempel (1905-1997) har hatt stor innflytelse på synet på naturvitenskapene, og beskriver metoden som benyttes i form av en trinnvis prosess:

Trinn 1: Forskeren står overfor et fenomen (problem), som forskeren finner det rimelig å kunne forklare (besvare).

Trinn 2: Forskeren fremsetter en eller flere hypoteser for å forklare eller beskrive fenomenet.

Trinn 3: Forskeren tester eller setter hypotesen(e) på prøve, ved å utlede observerbare konsekvenser fra hypotesen (samt hjelpehypoteser som antas i tillegg).

Trinn 4: Hvis hypotesen blir bekreftet gjennom disse observerbare konsekvensene, blir hypotesen godtatt (inntil videre); i motsatt fall blir hypotesen forkastet...

Les mer...

Om Guds skole og Djevelens skole

...det er barna sine han lærer. Den som omvender seg og kommer i Guds skole, vil høste en visdom som ingen annen kan gi. Skolen er gratis. De som går der, kan slutte om de ikke trives, for Gud tvinger ingen...
...en skulle tro at alle ville komme inn der, men det er ikke slik. Det står en fiende i ”porten” som både lokker og truer. Vi kjenner ham alle, og du har selv møtt ham. Det er Satan, Guds svorne fiende, som ikke unner oss salighet. Han vil være veiviser for oss, og fører oss inn på fortapelsens vei...
Les mer...

21-30 millioner slaver i verden ved inngangen til 2014

...i India, Pakistan og Nepal blir så mange som 18 millioner arbeidere holdt som slaver...
Les mer...

-Vil du hjelpe meg å hjelpe disse mine minste?

…fortalte at disse jentene, som var mellom 7-12 år, var prostituerte.

Mikael gikk tilbake til rommet sitt og gråt seg gjennom hele den natten. Kl. 05.45 den morgenen var det som om han hørte en stemme på innsiden:

-Vil du hjelpe meg å hjelpe disse mine minste?


...totalt er det nå nærmere 600 jenter som har blitt reddet...

Les mer...

Vær så snill å fylle buksene med en mann

…historien om denne enslige damen kan vi smile av. Hun hang et par bukser på sengestolpen sin, og sendte deretter et brev til Gud:

-Kjære Far i himmelen. Hjelp meg hvis Du kan. Jeg har hengt et par bukser her. Vær så snill å fylle dem med en mann...

...begynn å nærme deg andre. Finn et behov som ingen møter. Bruk livet ditt til dette og se hvordan ting begynner å bedre seg for deg...
Les mer...

En gang lik Jesus. Nå lik Judas.

...det er en gripende fortelling om kunstmaleren Leonardo da Vinci. Han arbeidet i flere år på et verdensberømt maleri som han brukte levende modeller til. Det er bildet av den hellige nattverd. En ung mann ved navn Pietro skulle forestille Jesus, for han hadde slikt et vakkert, lyst ansikt. Det strålte av kjærlighet, men også av mot og intelligens. Mange år seinere skulle kan fullføre maleriet, og på gaten fant han en som han mente kunne forestille Judas. Han så slu og falsk ut med et lurende blikk...
Les mer...

Kapittel 10 (siste kapittel) i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...husk at din egen rettferdighet er som skitne filler, og at frelsen ikke er ved gjerninger, men en Guds gave...
...det er ingen glede i livet som er større enn gleden ved å dele med andre. Vær ikke tilfreds med å ha overflod når millioner lider mangel...
Les mer...

Lars Rustbøle (1887-1985) om Guds ord

...Guds ord lyser. Hvis du lar det slippe til, vil det vise deg veien til himmelen og samtidig fortelle deg hvor fallgruvene er, så du kan ta deg i vare for dem...
Les mer...

Lars Rustbøle (1887-1985) om Bibelens verdi

...i år 1400 kostet en bibel like mye som en bil i våre dager...
Les mer...

Kapittel 9 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...trukket den slutningen som mange andre har trukket, at det i alminnelighet må være noe galt med folk som blir forfulgt for rettferdighets skyld, at det må være noe spissfindig i deres innstilling, en eller annen personlig særegenhet eller en slags religiøs fanatisme som får andre til å mishandle dem. Men det er ikke alltid slik, eller la oss heller si: Det er sjelden at dette er grunnen...
...så lenge som Satan går løs her i verden, og menneskenes hjerter er behersket av onde lyster, vil det aldri bli lett eller populært å etterfølge Kristus...
...menneskene, slik som de er, kan ikke forstå at noen virkelig ønsker å leve et uselvisk liv. De vantro vil si at det ”stikker noe under”...
Les mer...

Kong George V (1865-1036) om veien til lykke

...lykkens hemmelighet er ikke å gjøre det du har lyst til, men å lære å ha lyst til å gjøre det du bør...
Les mer...

Johannes Johnson om å arve Guds rike

...de urettferdige skal ikke arve Guds rike; de skal ikke komme til Himmelen, når de dør...
...Guds ord sier: Den, som fører et urent eller usedelig liv; den, som drikker seg full eller taler lettsindig, skal ikke arve Guds rike; den, som går med vrede i sitt hjerte, den, som er fornærmet eller sladderaktig, den, som er trettekjær, den, som stjeler eller er doven, den, som er gjerrig eller uvennlig, den, som lyver, skal ikke arve Guds rike...
...drikker du deg full av og til? Blir du sint og fornærmet? Er du trettekjær og påståelig? Er du stolt og uvennlig? Dersom du vet, hva Guds ord sier om dette, og allikevel tenker at det ikke er farlig, da arver du ikke Guds rike. Du går fortapt; for du er da blant de urettferdige; og de urettferdige skal ikke arve Guds rike...
Les mer...

Johannes Johnson om Himmelriket

...Himmelriket blir gitt oss uten penger og uten betaling. Men det kreves av oss, at vi kommer og tar imot det. Og til det trenger vi all vår vilje, all vår bestemthet, all vår selvovervinnelse...
...vi må hver dag tvinge oss selv til å lese Guds ord. Vi må tvinge oss selv, slik at vi legger merke til det vi leser. Vi må tvinge oss selv til å høre på samvittighetens stemme og på Guds Ånds tale til vårt hjerte. Vi må i alvor bestemme oss til å oppgi alt, som drar vårt hjerte bort fra Gud. Vi må i alvor erkjenne vår synd for Gud og bryte med synden. Dersom vi ikke gjør dette, kommer vi ikke inn i Himmelriket...
Les mer...

Kapittel 8 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

…Jesus etterlot seg ingen materiell arv til disiplene. Alt han hadde, var en kjortel som tilfalt en romersk soldat, sin mor som han overlot til Johannes, sitt legeme som Josef fra Arimatea fikk ta hånd om, og sin Ånd som gikk tilbake til Faderen.

Men han etterlot sine disipler noe som var mer verd enn gull, mer varig enn store eiendommer og mer verd å ønske seg enn store marmorpalasser – Han etterlot oss sin fred…
Les mer...

Hvordan herr B og hustruen fikk fred i hjemmet

…Mr. B kom til meg med et meget alvorlig familieproblem. Han og hans hustru trettet voldsomt om bagateller. De ga hverandre gjensidig skylden for disse orgiene, og familielivet var kommet like til bristepunktet. Jeg stilte ham et spørsmål som jeg på forhånd visste svaret på: ”Mr. B, går De og Deres hustru i kirken, og holder De familieandakt?” Han svarte at de gjorde ingen av delene.

”Deres vanskeligheter i hjemmet, Mr. B,” sa jeg, ”er følgene av at De ikke har fred med Gud. Få det godt med Gud, så vil De også få det godt med Deres hustru!”

Mr. B gjorde det. I alvorlig omvendelse bekjente han sine synder for Gud, og jeg så hvordan ansiktsuttrykket hans ble annerledes da Kristi fred kom inn i hans hjerte. Ansiktet avspeilet den nye gløden i hans sjel. Et par dager senere ledet han sin hustru til Kristus. Det hjemmet er nå et lykkelig hjem, for Kristus er herre der.

Mange ektefolk tror at deres hjemmeliv ville være lykkeligere om de hadde et bedre hus, en bedre jobb eller andre naboer. Nei! Hemmeligheten til et lykkelig familieliv er å la Kristus, tredje mann i ekteskapskontrakten, få ha sin rettmessige plass i hjemmet. Gjør fred med ham, så kan du være fredsommelig i ditt hjem...
Les mer...

-Jeg kan ikke ta med meg disse pengene verken til himmelen eller helvete

-Fordi jeg regner med at selv om jeg skulle bli 100 år, så er det jo bare ni-ti år igjen. Og jeg skal ikke ta noe med meg, uttalte Olav Thon (90) til TV2.
Les mer...

Kapittel 7 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...men den største lykken som de opplever som er rene av hjertet, er ikke bare et gitt forhold med mennesker, men en opphøyet forbindelse med Gud...
Les mer...

Endret standpunkt som følge av egen forskning

...Kenyons forskning førte imidlertid til at han skiftet standpunkt. Han forsto at selvorganisering ikke kunne duge som forklaring for det første liv...
...beregningene han gjorde, viste at det var en matematisk og fysisk umulighet at liv kan oppstå av seg selv som resultat av naturlover og tilfeldighet. Da han offentlig ga uttrykk for at Intelligent Design var den beste forklaringen, førte det til at universitetet hvor han hadde vært ansatt i en årrekke, gikk til rettssak for å få ham avsatt...
Les mer...

Cellens kompleksitet førte Anthony Flew (1923-2010) til tro på Guds eksistens

...han ble betraktet som et ikon for darwinister og var særdeles velansett og respektert. Men med ny kunnskap om hvor komplisert og komplekst den enkelte celle er bygget opp, måtte han konkludere med at det måtte stå et høyere vesen bak...
...det var blant annet den enorme informasjonsmengden i DNA som han fant at naturalismen ikke hadde noen rasjonell forklaring på...
...Anthony Garrard Newton Flew tilhørte den analytiske filosofitradisjonen og fulgte hele livet prinsippet om å gå dit hvor bevismaterialet leder...
Les mer...

Hvordan Sir Fred Hoyle (1915-2001) kom til erkjennelse av at Gud er til

...Sir Fred Hoyle var en velansett engelsk matematiker og astronom og erklært ateist. Han gjorde beregninger på muligheten for at liv kunne ha oppstått spontant og tilfeldig...
...det endte med at Hoyle aksepterte at Gud er til...
Les mer...

William Paleys (1743-1805) designargument for eksistensen av Gud

...hvis de forskjellige delene hadde en annen fasong eller en annen størrelse enn de har eller var satt sammen på en annen måte eller i en annen rekkefølge enn de er, så ville maskinen enten ikke ha noen bevegelse eller den ville ikke tjene den funksjon den nå har. Når vi betraktet dette forhold, så er konklusjonen uunngåelig: At klokken må ha hatt en urmaker...
Les mer...

De utrevne sidene i Bibelen manglet ikke lenger

...for mange år siden hadde han en Bibel, men han hadde revet ut og kastet mer enn 50 sider av den. For en stund siden fant datteren hans denne Bibelen, og ba om lov til å leke med den. Han sa ja til det, men følte plutselig at noen ba han om å sjekke Bibelen. Han spurte derfor datteren om å få Bibelen tilbake. Da han så gjennom Bibelen, oppdaget han at den var komplett, med alle sidene på plass. Han ble svært overveldet og forundret, og forstod at Jesus hadde gjort dette for at han skulle tro...
Les mer...

Engler i militærklær

...men midt uti flomvannet stoppet bilen likevel. De kom seg ikke av flekken. Plutselig så de, at på andre siden kom en militærbil kjørende. Den stoppet i vannkanten og to menn i militærklær og støvler steg ut. De tar vaieren fra vinsjen framme på sin bil, vasser ut, hekter kroken i understellet og drar bilen opp på tørt land. De takker disse militærmennene for hjelpen. De snur seg og kikker utover vannet som flommer. Så oppdager de at militærbilen er forsvunnet uten at de har merket noe. De finner ingen spor i grusen heller...
Les mer...

Langt mer sannsynlig at en datamaskin skulle bli til ved en tilfeldighet

...en levende celle er uendelig mye mer komplisert enn den mest avanserte datamaskin, og sannsynligheten for at den kan oppstå ved tilfeldighet er langt mindre enn at en datamaskin skulle bli til ved en tilfeldighet...
Les mer...

Litt om DNA (deoxyribonukleinsyre)

...ett gram DNA inneholder like mye informasjon som tusen milliarder CDer kan inneholde...
...DNA fra en enkelt [celle]kjerne danner hos mennesket en streng på nesten to meter...
...Det er mellom 100 000 milliarder og én million milliarder celler i kroppen vår, og lengden på vårt samlede DNA utgjør ca. 600.000 milliarder meter. Det svarer til 300 tur-returreiser til solen...
...det er rekkefølgen av basene som bestemmer informasjonen i DNA-et. Og det er 3,2 milliarder slike basepar i DNA-et i én enkelt celle hos mennesket...
Les mer...

Bill Gates om DNA

...DNA er som en computer, bare langt, langt mer avansert...
Les mer...

-Jeg har ikke de fordommene mange har i dag, jeg tror ikke på et naturalistisk verdensbilde

-Jeg har ikke de fordommene mange har i dag, jeg tror ikke på et naturalistisk verdensbilde. Jeg baserer ikke min tenkning på fordommer eller et verdensbilde og tror ikke på materialisme.
Les mer...

Nobelprisvinner Francis Crick om DNA kan ha oppstått av seg selv

...DNA er et så komplisert molekyl at det aldri kan ha oppstått av seg selv...
Les mer...

Nobelprisvinner George Wald om livets opprinnelse

-Når det gjelder livets opprinnelse, finnes det bare to muligheter: Skapelse eller spontan opprinnelse. Det finnes ikke noe tredje alternativ. Spontan opprinnelse ble motbevist av Louis Pasteur for hundre år siden, og det leder oss ikke til noen annen konklusjon enn en overnaturlig skapelse. Dette kan vi imidlertid ikke akseptere av filosofiske grunner. Derfor velger jeg å tro det umulige: at livet oppsto spontant, av ren tilfeldighet. Men man behøver bare fundere over det uhørte i et slikt resonnement for å innse at spontan opprinnelse av en levende organisme er umulig. Likevel er vi her, tror jeg, som et resultat av spontan opprinnelse...
Les mer...

Thomas Nagel (f. 1937) om nydarwinismen (evolusjonslæren)

...evolusjonslæren er nesten helt sikkert feil...
...forestillingen om at liv kan bli til av seg selv, strider mot sunn fornuft...
...uenigheten om Intelligent Design er en vitenskapelig uenighet, og ikke en uenighet mellom vitenskap og noe annet...
...talspersoner for teorien om Intelligent Design fortjener ikke den forakten de vanligvis blir møtt med...
Les mer...

Ut-av-kroppen opplevelsen til Thomas Metzinger (f. 1958)

...tactile sensations were clear but different – that is, the sensation of relative warmth or cold was absent...
Les mer...

Sir Julian Huxley (1887-1975) om utviklingslærens popularitet

...var så ærlig at han sa at det ikke var overveldende vitenskapelige fakta som gjorde at utviklingslæren ble uhyre populær på rekordtid...
...det skyldtes det forhold at når Gud var avskaffet, kunne menneskene leve slik de ville og følge sine lyster og begjær siden de ikke skulle stå til regnskap for en hellig Gud...
Les mer...

Johannes Johnson om det uopprettelige fall

...å ha lært sannheten å kjenne betyr ikke å ha fått kristendomsundervisning...
...kort sagt å ha opplevd det uutsigelige som gjør et menneske til en voksen, personlig kristen...
...når en slik kristen blir sløvet ved syndens svik og trett av å holde fast ved det usynlige, og så, som avslutning på en lang forsømmelse av det indre vakthold og en lang motstand mot Åndens røst, kaster fra seg og fornekter denne indre opplevelse og gir seg til å leve etter egen lyst i stedet for etter Guds vilje – da synder han med vilje.

Og da er det forbi...

Les mer...

Kapittel 6 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...kristendom består først i å komme til Kristus og ta imot de levende vannstrømmene. Dernest består den i å la de levende vannstrømmene renne ut fra sitt eget liv. Den må deles med andre i kjærlighet, barmhjertighet og medlidenhet...
...fordom er en form for ran, for den frastjeler sitt offer en anledning til å diskutere saken. Den er også en morder, fordi den dreper muligheten til fremgang for dem som blir bytte for den...
...den barmhjertigheten verden behøver er vår Herre Jesu Kristi nåde, kjærlighet og fred. Det er hans forvandlende og gjenfødende makt som verden, mer enn noe annet, er i behov av...
Les mer...

La kunnskapen gjøre deg ydmyk og forsiktig

...den som kjenner seg selv godt, blir stadig mer klar over sin syndige natur og finner ikke noen glede i å få ros av mennesker...
...mye av det som en kan finne i kunnskapen, er til liten nytte for sjelen. Den som er opptatt av ting som ikke tjener til sjelens frelse, er svært uvis...
...desto større din kunnskap er, og desto bedre du forstår alt, desto strengere blir du dømt hvis du ikke lever et tilsvarende hellig liv. Derfor skal du ikke bli hovmodig på grunn av noen kunst eller lærdom, men la heller den kunnskapen som du har fått, gjøre deg ydmyk og forsiktig...
...hvis du synes at du vet mye og forstår mange ting godt, da skal du også huske at det finnes ennå mer som du ikke kan. Vær ikke hovmodig, men tilstå heller din uvitenhet...
...den sanne visdom og fullkommenhet er at en regner seg selv for ingen ting, men alltid har gode og høye tanker om andre...
Les mer...

Fra ensom til lykkelig på noen få uker

-Jeg er 65 år gammel. Barna mine er gift. Mannen min er død, og jeg er en av de mest ensomme mennesker i hele verden.
Jeg foreslo for henne å finne en måte hvorpå hun kunne dele sin kristne tro og sine materielle goder med andre mennesker. Noen få uker senere skrev hun:
-Jeg er den lykkeligste kvinnen i byen. Jeg har funnet en ny glede og lykke ved å dele med andre...
Les mer...

Kapittel 5 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...se på fremgangen i Vestens sivilisasjon nettopp nå. Vi har alt det en maskinalder kan fremstille, likevel er folk ulykkelige og kjeder seg mer enn noensinne, samtidig som moralen er lavere enn noensinne. Årsaken er at vår tørst etter Gud ikke er blitt stillet...
...hvis du har den aller minste lengsel etter Gud og rettferdighet, er dette et sikkert tegn på at ditt hjerte ikke er blitt så forherdet at det er uimottakelig for Kristi stemme og budskap. Du er ennå levende og mottakelig for Åndens tale...
...den slags religiøse erfaringer som ikke fører til et rettferdig liv er knapt verdt å søke. Jeg skal være den siste til å bagatellisere bestemte religiøse opplevelser. Men religiøse erfaringer som ikke gir oss en bedre moral og en Kristuslik karakter har intet formål og kan i virkeligheten gjøre mer vondt enn godt. Gud er hellig, og hele forløsningsverket har hellighet som sitt mål...
Les mer...

Emanuel Swedenborg (1688-1772) om utvikling av fornuften

...vi bør imidlertid innse at vår fornuft ikke blir formet og åpnet ved at vi kjenner til disse sannheter, men gjennom at vi lever i overensstemmelse med dem...
...med å leve etter disse sannhetene menes å elske dem på grunn av åndelig hengivenhet til dem...
...å elske på grunn av åndelig hengivenhet betyr å elske det som er rett og rimelig fordi det er rett og rimelig; det som er ærlig og rettferdig fordi det er ærlig og rettferdig, og det som er godt og sant fordi det er godt og sant...
Les mer...

Når saltet mister sin kraft

...når saltet mister sin kraft, duger det ikke til noe. Dersom de kristne holder opp med å hente kraft fra Kristus, duger de heller ikke til noe. De kan ikke lengre kjempe mot syndens ødeleggende makt. De kan ikke mer være til velsignelse. Gud kan ikke mer bruke dem, og de blir foraktet av menneskene. Guds Ånd vil minne dem om, at de har avbrutt sitt samfunn med Kristus og formane dem til igjen å vende tilbake til ham. Men dersom de ikke vil adlyde Guds Ånds formaning, blir de kastet ut; de får ingen del i Guds rike...
...derfor er det nødvendig, at vi ofte prøver oss selv, om vi står i samfunn med vår Frelser, om vi daglig henter vår kraft hos ham. Og dersom vi ser, at verden har fått makt, slik at noe skiller oss fra ham, da må vi skynde oss å vende om, bryte med det som hindrer oss fra å leve med Kristus, og søke ny kraft hos ham til å leve vårt liv for Gud...
Les mer...

Jesaja som urtemedisiner

...legg en fikenkake som plaster på byllen...
Les mer...

Om atferdsendring i menigheten

...i en stor menighet i Syd-Amerika skjedde det at pastoren ble kraftig irritert over alle de menighetsmedlemmene  som gjerne ville høre ham preke, men ikke viste fnugg av vilje til å omsette budskapet i handling. En søndag fortalte han at han ville holde en preken og deretter ikke si noe mer før de hadde gjort hva han underviste om og inspirerte til. Han holdt ord, og medlemmene kom i gang med fremgangsrikt arbeid...
Les mer...

Hvor vil du tilbringe evigheten?

...og så fikk vi høre at en av de største kaksene i bygda var blitt omvendt, og ingen kunne riktig begripe hva som var hendt.

Jo, så viste deg seg at det var Hans som hadde vært der. Hadde han sagt noe storartet? Vi fikk høre hva Hans hadde sagt til kaksen. Han hadde spurt ham om hvor han hadde tenkt å tilbringe evigheten. Dette var det ingen som hadde spurt ham om før. Og dermed fikk han noe å tenke på og ble en virkelig varm kristen til slutt.

Les mer...

Hvordan den gamle diakonen drepte sin motstander

...det finnes en fortelling om en from, gammel diakon som ble egget, tilsynelatende utover hva han kunne klare, gjennom en motstanders uavlatelige ondskap. I andres nærvær besluttet han å ”drepe” ham. Hans motstander hørte om dette og ventet hånlig på å se hva den fredsommelige gamle helgenen ville gjøre...
Les mer...

Kapittel 4 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...ordet ”mild” var knapt kjent før kristendommens tid, og ordet ”gentleman” var ukjent. Denne edle karakterkvaliteten er et direkte biprodukt av den kristne tro...
...vi har overflod av laster og et minimum av dyder. Vi har skjøvet i bakgrunnen mildhet, høflighet og god moral, mens vi har utviklet vår råskap, villskap og ondskap...
...vi har vendt tilbake til barbariet med ”den sterkestes rett” og den filosofien at ”makt er rett”. Vi er rike på kunnskap, men fattige på visdom...
...jeg har sett harde og tillukkede mennesker åpne sine hjerter i tro, ta imot Kristus som frelser og bli milde, tålmodige, barmhjertige gentlemen...
...Gud hadde arbeid med å temme hver enkelt av disiplene. Temmingen gikk ikke ut på å gjøre det av med deres kraft og styrke, men å lede den gjennom de rette kanalene...
...Gud kan ikke bruke en mann uten temperament like godt som en mann med et kontrollert temperament. Det er altfor mange kristne som aldri blir opprørt over noe, de blir aldri rasende over urettferdigheten, korrupsjonen i høye stillinger, eller over de ugudelige tiltakene som ødelegger folk på både kropp og sjel...
Les mer...

Erna Solberg om abortdebatten

-Jeg synes det blir litt spesielt å gjøre dette om til et spørsmål om kvinner eller bare likestilling. Det er et ganske stort etisk og moralsk spørsmål...
-Noe av det jeg har reagert på i debatten om disse temaene, er at de gjøres om til den type spørsmål. Det dreier seg om liv og død, det dreier seg om store etiske spørsmål og det dreier seg om moralske spørsmål for legene...
Les mer...

-Det var et lite menneske, en liten bror eller søster

...George W. Bush (f. 1946) var amerikansk president i perioden 2001-2009. I boka Decision Points – George W. Bush sine memoarer – kommer det frem hvorfor den tidligere presidenten er abortmotstander...
Les mer...

27 millioner slaver i verden pr. 2013

...ifølge FN er det nå 27 millioner slaver i verden. Mange av dem er mindreårige tenåringsjenter som lures inn i sexindustrien...
Les mer...

Kapittel 3 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...vår tid er ikke i første rekke en sorgens tid. Dette århundret kunne like gjerne gå inn i historien, ikke som fremskrittets århundre, men som ”overfladiskhetens århundre”. Så lenge vi har glinsende biler å tilbringe fritiden i, TV og kino til å underholde oss med, luksuriøse hjem å leve i og nok av hjelpemidler å ty til, er det mange som ikke tenker så mye over hvordan det går med sjelen...
Les mer...

Kapittel 2 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...når vi blir klar at all vår godhet bare er som skitne filler i Guds øyne, og blir klar over vår gjenstridige viljes ødeleggende makt, når vi blir klar over vår absolutte avhengighet av Guds nåde gjennom tro alene og ingenting annet, har vi begynt å gå på den veien som fører til lykken...
Les mer...

Kapittel 1 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...en berømt filmstjerne utbrøt: ”Jeg har penger, skjønnhet, berømmelse og popularitet. Jeg burde være den lykkeligste kvinnen i verden, men jeg er ulykkelig. Hvorfor?...
...en mann konsulterte en psykiater. Han sa: ”Doktor, jeg er ensom, motløs og ulykkelig. Kan De hjelpe meg?” Psykiateren foreslo at han skulle ta en tur til sirkus for å se en berømt klovn som folk sa kunne få den mest fortvilede i godt humør. Pasienten svarte: ”Det er jeg som er den klovnen...
Les mer...

Forord i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...til mor og far, som gjennom Gudinnviede liv lærte meg lykkens hemmelighet...
...jo mer jeg leste dem, studerte dem og grunnet på dem, jo mer ble jeg klar over at Kristus her viser en vei til personlig lykke for alle mennesker, uansett rase, nasjonalitet, alder eller andre omstendigheter...
...hvis vi med lykke mener sinnsro, tillitsfullhet, tilfredshet, fred, glede og tilfredsstillelse i sjelen, så var Jesus ualminnelig ”lykkelig”...
...kjente en hemmelighet som tillot ham å leve høyt hevet over livets omskiftelser og frykten for framtiden...
Les mer...

En vei til lykke

...hvor lykkelige ville vel mange utilfredse mennesker bli om de ville overgi sine hjerter til Frelseren og betro sine liv og sin fremtid i hans hender...
Les mer...

Starter hver dag med å gå i kirken og be

...skuespiller Mark Wahlberg starter hver dag med å gå i kirken og be.

-Det er slik jeg begynner dagen. Jeg er der i 15 til 20 minutter og ber til Gud. Jeg takker Gud for alle velsignelsene jeg har fått. Jeg ber om å få være en god tjener for Gud, en god far for mine barn, en god ektemann og en bra leder for de som ser opp til meg. Og jeg ber om at jeg må være en god etterfølger av de som tjener Gud, og som gjør gode ting...

Les mer...

Kapittel 18 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett (siste kapittel)

...du må bli født på nytt!...
Les mer...

Kapittel 17 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...himmelen er en eneste stor skole...
Les mer...

Kapittel 16 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...nå vil jeg fortsette med å undervise dere om det jeg så i himmelen, og det vil hjelpe dere til å forstå noe av hva som foregår her på jorden...
...det betyr ikke noe på hvilken måte kvinnen unnfanger. Når hun er med barn, betyr det at det er liv, og ingen har lov til å ta liv, uten å bli en morder...
...Guds lov kan ikke tillate abort, men den menneskelige loven prøver å tillate det...
...i Himmelen er det et område hvor alle slike babyer bor, og hvor de vokser opp...
Les mer...

Kapittel 15 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...jeg hadde en opplevelse en gang. Jeg har trodd at en god bil på veien er en Cadillac. Men en gang kjørte jeg gjennom staten Ohio. Jeg var omtrent 20 minutter for sen til en avtale. Jeg sa: "Jesus, få meg dit."
Og Gud tok meg og bilen og førte oss over hustakene og satte meg ned bare noen fot fra der jeg hadde avtalen. Dette var en opplevelse. Vi ble tatt opp i luften, ikke bare jeg, men bilen også. Så jeg har sannelig hatt opplevelser i luften før jeg ble tatt opp til himmelen. Da jeg kom hjem igjen og skulle fortelle det til min kone, så sa hun: "Vet du at da jeg hørte deg på radioen, så lurte jeg på hvordan i all verden du hadde kommet deg dit så raskt. Hvordan kom du deg dit? Jeg vet på hvilket tidspunkt du dro herfra." Jeg vet at jeg fløy dit i luften, både bilen og jeg, og jeg kom dit i tide...
Les mer...

Kapittel 14 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...angående et menneskes liv, så er det forferdelig å ta liv, for eksempel abort. Livet begynner med unnfangelsen. Da starter livet. Så det er mange mordere på denne jorden som myrder det lille livet i morens mage. Jeg vet at Gud vil tilgi dem, men de må omvende seg fra de mord de har begått. Jeg kan fortelle deg at det er en morders handling som blir begått ved abort. Jeg spurte om dette. De sa at de som begår mordene vil være som en hvilken som helst morder. Det vil ikke være noen forskjell fra en som myrder med pistol, sverd eller kniv. De blir alle regnet som mordere...
...jeg vil forklare deg hva avgrunnen er. Det er en forferdelig plass. Den er lik en glidebane. Da jeg så ned i avgrunnen, så kunne jeg bare se en endeløs avgrunn. Det er dødens evighet. Der tilbringer sjelene evigheten. Djevelen vil også være der. Det vil være mye sjalusi der. Alle løgnerne, tyvene, og de som ikke omvendte seg, er der. Det kommer til å være en stor mengde, ja, en voldsom stor mengde...
Les mer...

Kapittel 13 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...det er ingenting i verden som er noe for meg. Selvfølgelig har jeg likt å spille tennis og svømme. Jeg har også likt å spille fotball. Jeg likte sport, svømming og alle slike ting. Etter å ha vært i himmelen, har jeg ikke noe ønske om å fortsette med disse ting. Ikke noe ønske i det hele tatt. Jeg ønsker bare å leve et liv satt til side for Jesus...
Les mer...

Kapittel 12 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...priset være Gud som skaffet til veie en forløsning gjennom Jesus Kristus, vår Herre. Han som kom ned og døde på denne jorden for deg og for meg...
Les mer...

Peter Kreeft om abort

...dersom alle mennesker er skapt likeverdige, er slaveri og abort uakseptabelt...
Les mer...

Kapittel 11 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...jeg vil nå fortelle hva det betyr å ha sitt borgerskap i Himmelen. Det er en bok der oppe som er kalt Livets Bok...
Les mer...

Kapittel 10 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...menneskene her nede på jorden kan ikke forstå Guds store kraft og Guds tanker og muligheter...
...vi kan ikke beholde i våre hjerter noen som helst slags motvilje eller dårlige følelser mot noen bror eller søster. Ja, endog våre fiender skal vi elske...
Les mer...

Anfektelser og strid har det kostet meg - litt om C. O. Rosenius (1816-1848)

...få har som Rosenius loddet dybden både i menneskets totale syndeforderv og Guds uforskyldte nåde...
Les mer...

Kapittel 9 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett


...å, hvilket fantastisk sted himmelen er. Det er et sted for de gjenløste, de som er blitt renset i blodet. Fra Golgata får du din billett til himmelen...
...himmelen er et sted av aktiviteter...
...det er noe inne i oss som gjør at vi kan tenke, som gjør at vi kan be, som gjør at vi kan forstå. Dette har sin årsak i din ånd som bor i deg...
Les mer...

Kapittel 8 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...jeg ber deg så inntrengende jeg kan: Tap ikke himmelen. Gjør deg rede for himmelen nå. Si bare hvor du enn er: "Jesus, jeg ønsker å få bli med til himmelen. Rens meg i ditt blod!"...
Les mer...

Emanuel Swedenborg (1688-1772) om motiv for makt

...det er to måter å ha makt på. Én består av kjærlighet til vår neste, den andre av kjærlighet til seg selv. I sitt vesen er disse to former for kjærlighet rake motsetninger. Et menneske som styres av nestekjærlighet, vil alle vel og elsker ingenting mer enn å være til nytte, det vil si å tjene andre. Å tjene andre vil si å ville andre vel og være til nytte, om det er i kirken, fedrelandet, fellesskapet eller medmenneskene. Dette er deres kjærlighet og det som gleder dem i hjertet. Når slike mennesker får høye stillinger, fryder de seg over det, men gleden er ikke på grunn av verdigheten, men på grunn av at de nå kan gjøre mer nytte for seg og det på en mer omfattende måte...
...de som derimot lar egenkjærligheten lede dem til å få makt, ønsker ingen andre enn seg selv godt. All nytte de gjør, gjør de utelukkende for sin egen ære og berømmelse, for det er bare dette som betyr noe for dem. For dem er det å hjelpe andre bare et middel til at de selv skal tjenes, æres, og at de skal kunne herske. De streber ikke etter høye stillinger for det gode de da kan gjøre for fedrelandet og kirken, men for at de kan være høyt på strå, at de kan stråle, vinne ære og berømmelse, og på den måten glede seg over seg selv...
Les mer...

Emanuel Swedenborg (1688-1772) om egenkjærlighet, nestekjærlighet og kjærlighet til verden

...mange onde mennesker har i verden kjennskap til de åndelige sannhetene, det vil si til kirkens sannheter, siden de lærte om dette først i barndommen og senere fra prekener og fra å ha lest i Ordet. Etterpå har de snakket med andre om det...
...når det utvendige kles av dem i det andre livet og deres indre kommer frem, så er de fullstendig oppslukt av det onde og falske og de bryr seg ikke om det som er sant og godt...
...egenkjærlighet er å ville bare seg selv godt, ikke andre om ikke dette tjener en selv. De ønsker verken kirken, fedrelandet eller noe annet menneskelig samfunn noe godt. Det er også å hjelpe andre bare på grunn av et ønske om å oppnå et godt rykte, ære og berømmelse...
...himmelsk kjærlighet er å elske å gjøre nyttige ting for det nyttiges egen skyld, eller å gjøre gode ting for kirken, for fedrelandet, for fellesskapet og for våre medmennesker for deres egen skyld. For dette er virkelig å elske Gud og elske våre medmennesker, siden alt det nyttige og gode vi gjør kommer fra Gud...
...i den grad vi er i himmelsk kjærlighet, i samme grad ledes vi av Herren, ettersom den himmelske kjærligheten er den kjærligheten som Herren er i og som kommer fra ham. Himmelsk kjærlighet innebærer jo å elske alle nyttige og gode gjerninger, og at man gleder seg i sitt hjerte når man gjør dem for kirken, fedrelandet, fellesskapet eller for sine medmenneskers skyld. Om vi derimot er i egenkjærlighet, det vil si at vi gjør nyttige og gode ting for vår egen del, så ledes vi av oss selv. Og i den utstrekning vi ledes av oss selv, ledes vi ikke av Herren. Det følger av dette igjen at jo mer vi elsker oss selv, dess mer fjerner vi oss fra det guddommelige og fra himmelen...
...kjærlighet til verden består i å sikre seg det som andre eier med alle tilgjengelige midler. Det vil si å legge hele sjelen i det å ha rikdommer og å tillate at verden fjerner oss fra den åndelige kjærligheten som er nestekjærlighet, og følgelig fra himmelen og det guddommelige...
Les mer...

Kapittel 7 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...de som er på jorden vil enten følge djevelen og hans onde makt eller så vil de vandre med Gud og med Hans engler, og sammen med Hans herlige menighet for å tilbringe evigheten i himmelen...
Les mer...

Kapittel 6 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...Jesus er en person som har stor nød, omsorg og barmhjertighet for folk. Dette er kjærlighet. I himmelen satt jeg på Nådestolen. Jesus er full av nåde, og uten Guds nåde er det ingen mulighet å komme til himmelen. Vi har alle syndet og kommet til kort når det gjelder Guds herlighet...
Les mer...

Kapittel 5 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...hvis du taper himmelen, mister du alt. Himmelen venter på deg, kjære venn. Himmelen er et virkelig sted full av kjærlighet, kunnskap, visdom, glede og fred...
...du husker hvordan det gikk med Ananias og Safira foran Peter. Hvordan de falt om. De løy da de sa til Peter at dette var alt de hadde fått for eiendommen. De falt døde om. Det var noe lignende som hendte meg i Sør-Amerika. Det var en mektig mann som kom i mot meg med flere av vaktene i et fengsel, og han ville ta meg. Jeg rakte ut hånden, og han trodde at jeg ville gi meg over. Men jeg bare rakte ut mine fingre mot hans panne. Guds kraft kom så mektig over ham at han ble slått død ned på gulvet...
Les mer...

Kapittel 4 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...det står skrevet at de døde i Kristus skal først oppstå. Og vi som er levende og som tror på Ham, skal i ett nå rykkes opp. Er du klar for dette, kjære venn?
Les mer...

Kapittel 3 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...jeg brukte dager og år på å tenke på det som var i himmelen. Og da jeg begynte å tale med Gud, så ba jeg Ham å ta meg dit opp. Noen tror at det er bare å hoppe rett opp i himmelen, men det er ikke så enkelt. Det er et offerets og troens vei å nå dit. Og jeg fikk til slutt en fullstendig tro, og da sa Gud til meg: "Kom opp her," Og så har jeg vært her siden...
Les mer...

Barn blir mer omsorgsfulle og sosiale av å ha hund

...forskerne mener at samspillet mellom barn og hund spiller en avgjørende rolle i barns utvikling av sosiale ferdigheter og evnen til å ta vare på og vise omsorg for andre...
Les mer...

Kapittel 2 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...dere burde heller diskutere Min kjærlighet og Min guddommelige kraft på jorden...
...det var Elias sjel og legeme samt Elisas sjel og min sjel som satt der. Elias hadde sitt eget legeme...
...Jeg kommer snart. Når disse bygningene er ferdige, og når jødene og araberne kommer sammen og tilber Meg i sammen, da vil Jeg komme...
Les mer...

Kapittel 1 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...da skjedde det. Min ånd kom ut av mitt legeme, og jeg så mitt legeme ligge der. Mitt legeme så ut som det var dødt. Det ville ikke bevege seg. Men likevel løp blodet gjennom mitt legeme. Legemet ble ikke kaldt. Det holdt på varmen. Jeg fikk se at ved min høyre hånd stod en engel, og det var også en engel på min venstre hånd. Vi begynte oppstigningen mot himmelen...
...vi kom ned på det området hvor de mennesker som blir frelst på dødsleiet kommer til. Disse fikk der undervisning av erkeenglene før de kunne gå inn i den indre himmelen og der få se Gud og Guds sønn. Det er forskjell på de mennesker som ble født på nytt og lærte Gud å kjenne her på jorden, kanskje i mange år før de døde. De trenger ikke å gå gjennom disse undervisningene, men de kan få gå rett inn i det indre av himmelen...
Les mer...

Boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett (forord, innledning og intervju)

...i 1982, da en liten gruppe, inkludert dr. Collett og en ung lege, var i en periode med bønn og faste, kom en Herrens engel og tok hans sjelelegeme til himmelen...
...her er et utdrag av hva avisen Montgomery Advertiser-Journal skrev fra møtene. 1. september 1984...
...la meg fortelle en interessant opplevelse. Da jeg reiste tilbake til jorden, så jeg to jenter. En brunhodet og en med rødt hår. Vi stoppet for å snakke med dem, deres sjelelegemer. Vi spurte om hva som hadde skjedd med dem. De svarte at de var blitt drept i en bilulykke på Californias motorvei. Deres fysiske legemer var i et begravelsessted. De sa at deres mor gråt over dem. De ba meg være så snill å fortelle henne dette. Omtrent ett år senere, da jeg kom til deres hjemsted, hvor denne moren bodde, ga jeg mitt vitnesbyrd. En mor hopper opp i salen og roper: "Det er en beskrivelse av mine to døtre!" Jeg sa at hun ikke skulle være lei seg, og at hennes døtre er på et fantastisk sted. Hun sa at hun aldri mer skulle gråte igjen. Hvis du har kjære som er døde, hvis de var troende og fylt med Guds ånd - ikke gråt eller vær lei deg. De har det bedre enn vi har det her...
Les mer...

-Guds ord må følges til punkt og prikke

-Ulydighet er en ting som virker sterkt imot deg. Ikke bare i det livet du nå lever, men også her.
...det er ikke Hans natur å ødelegge, men å lege og velsigne...
Les mer...

Emanuel Swedenborg om personlighet, Guds nåde og etterfølgelse av Jesus

...et menneskesinn er til enhver tid et resultat av alt som har foregått fra fødselen av og frem til et gitt tidspunkt...
...personlighet er ikke statisk og evig fastlagt, personligheten er alltid i ferd med å bli til...
...mennesket har stort ansvar for eget liv og utvikling...

...Gud er selve nåden, den brer seg ut i alle retninger, den når alle i like stor grad. Forskjellene oppstår i menneskets egen vilje til å ta imot den guddommelige innflytelsen...
...når Jesus sier at hver den som tror på ham har evig liv, så mener han ikke troen som en mental øvelse. Han mener at å tro på ham er å gjøre det han sier...

Les mer...

Fortsettelse av "Fortrolige råd" (kapittel 3, 11 og 12)

...det som jeg er, og hvordan jeg er, både kjødelig og åndelig, har jeg fått fra deg, Herre. Det er du selv. Jeg overgir det hele til deg, først og fremst for å prise deg, men også for å hjelpe mine medkristne og meg selv...
Les mer...

 Utdrag fra "Fortrolige råd" (1300-tallet) - del 1 (forord, kapittel 1 og kapittel 2)

...sørg for at ingenting annet opptar tankene dine enn et blott og bart formål om å nå Gud – ikke innpakket i noen konkret tanke om hvordan Gud selv er eller hvordan han utfører sine gjerninger, men bare at han er hva han er....
Les mer...

-Frykt ikke. Jeg er Han som du søker.

...jeg ble så tiltrukket av å lese om Jesus. Jeg elsket hans karakter og undervisning, særlig når han sier: ”Elsk dine fiender”...
...på den tiden hadde jeg noen drømmer. I en drøm så jeg meg selv gråtende i et rom. Så hørte jeg en mektig røst som fikk kroppen min til å skjelve. Jeg hørte en røst som sa gjentatte ganger: "Fathia!" Jeg svarte: ”Hvem er du?” Han svarte: ”Frykt ikke. Jeg er Han som du søker.” Jeg var forskrekket, og da jeg snudde meg rundt, så jeg Kristi ansikt i et vindu. Han smilte til meg. Jeg var målløs. Så sa jeg: ”Min Herre!” Han smilte fortsatt...
Les mer...

Om kristendom og teologi

...vi er dypt interessert i alle menighetens anliggender på jorden, kanskje mer enn de som fremdeles befinner seg i sine jordiske boliger, og dere er så nylig ankommet fra jorden at vi er glade for å ha dere med oss ved denne anledningen...
...den teologi som behandler Guds eksistens, karakter og egenskaper, hans lover og herrevelde og de læresetninger menneskene skal tro, og de plikter som de skal ivareta, har vært mye forsømt i de senere år, og vi er informert om at i mange deler av menigheten har alvorlige villfarelser sneket seg inn...

...kristendom er menneskets liv i personlig samfunn med Gud. Den er en anerkjennelse av Gud i alle våre plikter. Den er det båndet som forener Gud og mennesket. Det er troen som griper Guds nærvær, og byr ham velkommen i alle menneskelivets forhold. Det er Guds liv i menneskets sjel som åpenbarer seg daglig i praktisk moral...

...skriftene er den sanne kilde til den riktige teologiske undervisning iblant menneskene på jorden. De er guddommelig inspirerte åpenbaringer til menneskene. Den omhyggelige tolkning av dem åpenbarer Gud for menneskene, slik vi har funnet ham etter hundreder av års bekjentskap med ham her. De åpenbarer hans sanne natur, egenskaper, forhold til og behandling av mennesket, dets forhold til og plikter overfor Gud og sine medmennesker, og taler også om vår framtid, slik vi nå alle opplever den, med dens belønninger, og også den straff som måles ut for de ubotferdige...
...hva de fire evangelistene skrev, var under øyesyn og overvåking av vår Herre, skjønt det ikke kom under offentlig bemerkelse før mange år etter himmelfarten...
Les mer...

David Hume (1711-1776) om lovmessigheter i naturen

...guddommelige mirakler bryter ofte med det som oppfattes som lovmessigheter i naturen, og på dette grunnlag blir de også avvist av mange. Den skotske filosofen David Hume kommer med relevante betraktninger i denne sammenheng...
...det er faktum for eksempel at tunge gjenstander faller mot jorden under fritt fall, men det er likevel logisk mulig at det ikke er slik...
...
det er altså mulig at tingene plutselig oppfører seg annerledes enn de faktisk gjør. Det er ikke fullstendig sikkert at tingene oppfører seg slik de til nå har oppført seg. Hvordan skulle vi i så fall vite at de i fremtiden vil gjøre det? Hvordan kan vi for eksempel være sikre på at visse hendelser, som vi kaller ”årsak”, alltid etterfølges av visse andre hendelser, som vi kaller ”virkning”? Hume sier at vi ikke kan være sikre på dette...
Les mer...

Visjon 14 av Hadewijch fra Antwerpen (1200-tallet)

...de viser meg jo endog aktelse og velvillighet istedenfor å være ubehagelige. Særlig påfallende er dette siden Gud har lovet meg så mange lidelser for at jeg skulle bli lik Ham...
Les mer...

Jean Paul Sartre (1905-1980) om frihet og ansvar

...hans poeng synes heller å være at du alltid kan forholde deg til de betingelsene som gjelder, på forskjellig måte, og hvilken måte du forholder deg på, er ditt eget ansvar...
Les mer...

John Wesley (1703-1791) om hva teologien bør baseres på

...bør basere teologien på fire pilarer: Åpenbaringen (Bibelen), fornuften, erfaringen og tradisjonen...
Les mer...

Visjon 10 av Hadewijch fra Antwerpen (1200-tallet)

...staden som du her ser smykket, er din frie samvittighet. Og denne rike utsmykning som du ser her, er mangfoldigheten i de dyder du til fulle har øvet, og bekledningen av byen er din intense flid, hvormed du har overvunnet alle skuffelser. Dine skjulte dyder, uttrykt med et nytt alvor, det er den mangfoldige utsmykning som pryder byen. Din sjel, fylt av frydefull beundring, er stadens brud. Her finnes det edleste samvær, i et liv i fullstendig kjærlighet og i de høyeste dyders ånd...
Les mer...

Søren Kierkegaard (1813-1855) om valg, ansvar, besteborgerlighet og de tre stadier

...å velge innebærer at man har en fri vilje. Man har også en plikt til å velge og ansvar for de valg man foretar. Muligheten for at de valg man tar er gale, er selvfølgelig til stede. Å velge feil, medfører skyld...
...å leve som en ”besteborger” er å leve ureflektert i forhold til livet...
...de tre stadiene er for Kierkegaard tre ulike måter å leve sitt liv på. De tar alle avstand fra den besteborgerlige og ubevisste livsstilen...
Les mer...

Immanuel Kant (1724-1804) om Gud og et liv etter døden

...Kant trodde at Gud eksisterer, selv om han hevder at Guds eksistens ikke kan bevises...
...om mennesket ikke oppnår lykke i det jordiske liv, så vil det være en mulighet etter den fysiske død. For å sikre at det oppstår en harmoni mellom plikt og lykke, antar Kant også at Gud eksisterer. Gud vil sikre at den person som handler ut fra en aktelse for moralloven, også blir lykkelig...
Les mer...

Immanuel Kant (1724-1804) om etikk og moral

...for Kant har spørsmålet om etisk rett og etisk godt ikke noe med følelser eller praktisk fortjeneste å gjøre...
...det er dermed ikke et relativistisk begrep om fornuft Kant har i tankene, men fornuft som en objektiv og fellesmenneskelig størrelse...
...slik vil en forretningskvinne eller forretningsmann ikke handle moralsk ved å være ærlig hvis vedkommende er ærlig med den hensikt å øke firmaets fortjeneste...
...en handling er etisk rett uavhengig av motivasjonen, men den er moralsk god i kraft av at man i tillegg har et visst sinnelag. En handling er derfor ikke nødvendigvis moralsk god selv om den er etisk rett, men en handling som er moralsk god, er nødvendigvis rett...
...å handle ut ifra det kategoriske imperativ er å handle ut ifra en god vilje. Det innebærer samtidig at Kant setter likhetstegn mellom det å handle ut ifra en god vilje og det å handle ut ifra plikt. Jeg handler ut ifra plikt når jeg gjør handlingen fordi det er det rette å gjøre. Det er dette som er sammenhengen for Kants understreking av at den gode vilje er det største av alle goder...
Les mer...

René Descartes (1596-1650) om sjel og legeme

...Descartes oppfatter det slik at sjel og legeme ikke kan være ett og det samme, siden vi kan tvile på at vi har en kropp, men ikke tvile på at vi tenker og dermed har en sjel...
Les mer...

René Descartes' (1596-1650) argumenter for Guds eksistens

...Descartes formulerer flere argumenter for Guds eksistens. Ett av dem tar utgangspunkt i at vi faktisk har en forestilling eller en idé om Gud, samt at vi bare kan forestille oss det vi på en eller annen måte har erfart. Siden vi ikke har erfart Gud, er det rimelig å anta at idéen om Gud er plantet i oss utenfra – som en slags signatur fra Gud...
Les mer...

Thomas Aquinas' (1225-1274) om tro og vitenskap

...la oss anta at man ut fra erfaringen og fornuften kommer fram til at universet ble til i løpet av en prosess som tok mange millioner år, mens man ut ifra Bibelen (åpenbaringen) kommer fram til at universet ble skapt på seks dager...
Les mer...

Thomas Aquinas' (1225-1274) argument for Guds eksistens ut fra mulighet og nødvendighet

...nå er det imidlertid slik at det som eksisterer i dag, ikke kan ha begynt å eksistere av seg selv. Det som ikke eksisterer, begynner å eksistere i kraft av noe som allerede eksisterer. Dette annet kan imidlertid ikke også være en mulig ting, siden dette vil føre oss tilbake til samme problem, nemlig at det som ikke eksisterer, begynner å eksistere i kraft av seg selv. Det andre – som alle mulige ting eksisterer i kraft av – må derfor være en nødvendig ting, dvs. en ting som eksisterer med nødvendighet. Gud er den eneste ting som er slik at dens essens er å eksistere. Derfor eksisterer Gud...